Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

Janusmed

Inloggning krävs inte till Interaktionsstödet

Sedan januari 2021 krävs ingen inloggning/användarkonto för att använda Janusmed interaktioner. Riskprofil är låst för användare utanför Region Stockholms nät.

6/15/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed interaktioner

Interaktioner

Tjänsten ger generell information utifrån substansens egenskaper och administreringssätt och tar inte hänsyn till patientens ålder, kön eller aktuell dosering.