Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

Janusmed

Inloggning krävs inte till interaktionsstödet

OBS! Ingen inloggning krävs för att använda Janusmed interaktioner. Sök som vanligt men utan att logga in. Riskprofil låst för användare utanför Region Stockholm/Gotland.

Janusmed njurfunktion blir nationellt

Snart kommer Janusmed njurfunktion in i kunskapsstöden. Du kan redan nu använda stödet via njuren.sll.se. Mer information finns på Nyheter i Janusmed (https://janusmed.sll.se/about/nyheter)

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed interaktioner

Interaktioner

Tjänsten ger generell information utifrån substansens egenskaper och administreringssätt och tar inte hänsyn till patientens ålder, kön eller aktuell dosering.