Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – olsalazin

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Olsalazin

Olsalazin

Klass: 2

Produkter

Dipentum

Dipentum
ATC-Koder

A07EC03

A07EC03
Substanser

olsalazin, olsalazinnatrium

olsalazin, olsalazinnatrium
Bedömning

Erfarenheterna av olsalazin under graviditet är ännu begränsade. Det finns inga hållpunkter för att substansen skulle ha någon teratogen effekt, men den ringa erfarenheten av användning under graviditet gör att det inte helt säkert går att uttala sig. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är under alla omständigheter knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Erfarenheterna av olsalazin under graviditet är ännu begränsade. Det finns inga hållpunkter för att substansen skulle ha någon teratogen effekt, men den ringa erfarenheten av användning under graviditet gör att det inte helt säkert går att uttala sig. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är under alla omständigheter knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Olsalazin används för att behandla ulcerös kolit. Substansen absorberas i ringa grad. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 208 barn, vars mödrar uppgivit användning av olsalazin i tidig graviditet. Tre barn hade någon missbildning (1,4%) mot 4 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var således helt normal.

Olsalazin används för att behandla ulcerös kolit. Substansen absorberas i ringa grad. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 208 barn, vars mödrar uppgivit användning av olsalazin i tidig graviditet. Tre barn hade någon missbildning (1,4%) mot 4 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var således helt normal.
Referenser
  1. Rahimi R, Nikfar S, Rezaie A, Abdollahi M. Pregnancy outcome in women with inflammatory bowel disease following exposure to 5-aminosalicylic acid drugs: a meta-analysis. Reprod Toxicol 2008;25:271-5.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 2/27/2019
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

Fasstexter
För patienter och allmänhet