Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – oktokog alfa

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Koagulationsfaktorer

Koagulationsfaktorer

Klass: 1

Produkter

ADVATE, ADYNOVI, AFSTYLA, ALPROLIX, BeneFIX, Cluvot, Co......

ADVATE, ADYNOVI, AFSTYLA, ALPROLIX, BeneFIX, Cluvot, Confidex, ELOCTA, Esperoct, Factor X P Behring, Feiba, Fibrogammin, Fibrogammin P, Haemate, Helixate NexGen, Immunate, Immunine, Jivi, KOGENATE Bayer, Kovaltry, Mononine, Nanofix, Nanotiv, NovoEight, NovoSeven, Nuwiq, OBIZUR, Ocplex, Octanate, Octanate LV, RIXUBIS, ReFacto AF, Recombinate, Refixia, VEYVONDI, Wilate, Wilfactin, Willfact
ATC-Koder

B02BD, B02BD01, B02BD02, B02BD03, B02BD04, B02BD06, ......

B02BD, B02BD01, B02BD02, B02BD03, B02BD04, B02BD06, B02BD07, B02BD08, B02BD10, B02BD14
Substanser

albutrepenonakog alfa, damoktokog alfa pegol, efmorokto......

albutrepenonakog alfa, damoktokog alfa pegol, efmoroktokog alfa, eftrenonakog alfa, eptakog alfa (aktiverad), koagulationsfaktor II, koagulationsfaktor IX, koagulationsfaktor VII, koagulationsfaktor VIII, koagulationsfaktor X, koagulationsfaktor XIII, lonoktokog alfa, moroktokog alfa, nonakog alfa, nonakog beta pegol, nonakog gamma, oktokog alfa, protrombinkomplex, aktiverat, rurioktokog alfa pegol, simoktokog alfa, susoktokog alfa, turoktokog alfa, turoktokog alfa pegol, von Willebrandfaktor, vonikog alfa
Bedömning

Vid behov kan koagulationsfaktorer utan risk användas under graviditet.

Vid behov kan koagulationsfaktorer utan risk användas under graviditet.
Bakgrund

Olika preparat innehållande koagulationsfaktorer finns för användning vid hemofili. Det rör sig om kroppsegna eller varianter av kroppsegna substanser, och det är inte sannolikt att de kan påverka fosterutvecklingen ogynnsamt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 83 barn vars mödrar uppgivit att de fått behandling med koagulationsfaktorer under graviditeten. Ett barn (mot 1-2 förväntade) hade en missbildningsdiagnos – en fotfelställning.

Olika preparat innehållande koagulationsfaktorer finns för användning vid hemofili. Det rör sig om kroppsegna eller varianter av kroppsegna substanser, och det är inte sannolikt att de kan påverka fosterutvecklingen ogynnsamt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 83 barn vars mödrar uppgivit att de fått behandling med koagulationsfaktorer under graviditeten. Ett barn (mot 1-2 förväntade) hade en missbildningsdiagnos – en fotfelställning.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 2/5/2019
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet