Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – nevirapin

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nevirapin

Nevirapin

Klass: 2

Produkter

Nevirapin Ebb, Nevirapine Medical Valley, Nevirapine My......

Nevirapin Ebb, Nevirapine Medical Valley, Nevirapine Mylan, Nevirapine Teva B.V., Viramune
ATC-Koder

J05AG01

J05AG01
Substanser

nevirapin

nevirapin
Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Nevirapin kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Nevirapin kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.
Bakgrund

Indikationen för nevirapin är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för smittöverföring från kvinnan till barnet. Inga ogynnsamma effekter har setts av användning av nevirapin under första trimestern. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 21 barn med exponering för detta läkemedel. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Indikationen för nevirapin är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för smittöverföring från kvinnan till barnet. Inga ogynnsamma effekter har setts av användning av nevirapin under första trimestern. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 21 barn med exponering för detta läkemedel. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Watts DH, Covington DL, Beckerman K, Garcia P, Scheuerle A, Dominguez K et al. Assessing the risk of birth defects associated with antiretroviral exposure during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2004;191:985-92.
  2. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 11/28/2017
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
Läs mer
För patienter och allmänhet