Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – netilmicinsulfat

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Netilmicin

Netilmicin

Klass: 2

Produkter

Netilyn, Netromicine, Zetamicin

Netilyn, Netromicine, Zetamicin
ATC-Koder

J01GB07

J01GB07
Substanser

netilmicin, netilmicinsulfat

netilmicin, netilmicinsulfat
Bedömning

Aminoglykosider skall undvikas under andra och tredje trimestern, då man inte kan utesluta en risk för påverkan på barnets hörsel. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Aminoglykosider skall undvikas under andra och tredje trimestern, då man inte kan utesluta en risk för påverkan på barnets hörsel. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Problemet med aminoglykosider är den potentiella ototoxiska effekten på fostret som beskrivits med streptomycin, dihydrostreptomycin och kanamycin. Såväl hörselskador som vestibularisskador har rapporterats. Ototoxiska skador har också setts vid behandling av barn och vuxna [1-5].

De nu använda aminoglykosiderna, förutom streptomycin, har inte visats ha fetal ototoxicitet men bland annat vestibularisskador förekommer hos behandlade vuxna patienter. Därmed kan man inte helt utesluta att fetal ototoxicitet kan förekomma [1,4-5].

Då aminoglykosider kan ge njurpåverkan vid behandling hos icke-gravida patienter, och då substanserna anrikas i njurarna hos fostret, kan de teoretiskt även ge fetal njurpåverkan [4-5]. Inga rapporter om detta har dock återfunnits i litteraturen.

I det svenska Medicinska födelseregistret fi......

Problemet med aminoglykosider är den potentiella ototoxiska effekten på fostret som beskrivits med streptomycin, dihydrostreptomycin och kanamycin. Såväl hörselskador som vestibularisskador har rapporterats. Ototoxiska skador har också setts vid behandling av barn och vuxna [1-5]. De nu använda aminoglykosiderna, förutom streptomycin, har inte visats ha fetal ototoxicitet men bland annat vestibularisskador förekommer hos behandlade vuxna patienter. Därmed kan man inte helt utesluta att fetal ototoxicitet kan förekomma [1,4-5]. Då aminoglykosider kan ge njurpåverkan vid behandling hos icke-gravida patienter, och då substanserna anrikas i njurarna hos fostret, kan de teoretiskt även ge fetal njurpåverkan [4-5]. Inga rapporter om detta har dock återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju barn vars mödrar rapporterat användning av aminoglykosider i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men en eventuell hörselskada skulle tidigare inte ha registrerats i nyföddhetsperioden. Två av barnen var födda för tidigt (mot 0-1 förväntat). # Specifikt om netilmicin Av barnen i det svenska Medicinska födelseregistret var ett fall exponerat för netilmicin. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.
  2. Brummett RE. Drug-induced ototoxicity. Drugs. 1980;19(6):412-28.
  3. Assael BM, Parini R, Rusconi F. Ototoxicity of aminoglycoside antibiotics in infants and children. Pediatr Infect Dis. 1982;1(5):357-65.
  4. UKTIS. Aminoglucosides antibiotics in pregnancy March 2017. UKTIS [www]. UKTIS. [cited 2020-09-25].
  5. Schaefer C, Peters P, Miller RK. Drugs During Pregnancy and Lactation: Treatment Options and Risk Assessment. Academic Press, Elsevier; 2015.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 10/2/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet