Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – neomycin

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Neomycin

Neomycin

Klass: 1

Produkter

Altabactin, Bacibact, Betametason-neomycin i Essex kräm......

Altabactin, Bacibact, Betametason-neomycin i Essex kräm APL, Nivemycin
ATC-Koder

D06AX, D06AX04, D07CC01, J01GB05

D06AX, D06AX04, D07CC01, J01GB05
Substanser

neomycin, neomycinsulfat

neomycin, neomycinsulfat
Bedömning

Ögondroppar och hudpreparat innehållande neomycin kan utan risk användas under graviditet i normal dosering. För steroidsalvor innehållande neomycin gäller de restriktioner, som steroidkomponenten innebär. Neomycin i form av tabletter med lokal verkan i magtarmkanalen, bör om möjligt undvikas under graviditeten.

Ögondroppar och hudpreparat innehållande neomycin kan utan risk användas under graviditet i normal dosering. För steroidsalvor innehållande neomycin gäller de restriktioner, som steroidkomponenten innebär. Neomycin i form av tabletter med lokal verkan i magtarmkanalen, bör om möjligt undvikas under graviditeten.
Bakgrund

Neomycin används vid lokalbehandling, dels som ögondroppar tillsammans med polymyxin B eller med dexametason, dels tillsammans med starka kortikosteroider i salva för dermatologiskt bruk. I de senare fallen, se dokumenten om kortikosteroiderna. Neomycin finns även som tabletter för sterilisering av magtarmkanalen. Den systemiska absorptionen är låg, cirka 3 procent, men kan öka vid olika sjukdomar [1]. Hörselskador på fostret finns rapporterad för de närbesläktade aminoglykosiderna streptomycin och kanamycin. 

Normal användning av neomycin som ögondroppar eller hudpreparat kan inte rimligen utgöra någon risk för fosterskada, då det systemiska upptaget är minimalt [2,3]. Användning av tabletterna bör däremot undvikas om detta är möjligt ur kvinnans synvinkel.

I det svenska......

Neomycin används vid lokalbehandling, dels som ögondroppar tillsammans med polymyxin B eller med dexametason, dels tillsammans med starka kortikosteroider i salva för dermatologiskt bruk. I de senare fallen, se dokumenten om kortikosteroiderna. Neomycin finns även som tabletter för sterilisering av magtarmkanalen. Den systemiska absorptionen är låg, cirka 3 procent, men kan öka vid olika sjukdomar [1]. Hörselskador på fostret finns rapporterad för de närbesläktade aminoglykosiderna streptomycin och kanamycin.  Normal användning av neomycin som ögondroppar eller hudpreparat kan inte rimligen utgöra någon risk för fosterskada, då det systemiska upptaget är minimalt [2,3]. Användning av tabletterna bör däremot undvikas om detta är möjligt ur kvinnans synvinkel. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn där modern uppgivit användning av något preparat innehållande neomycin. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
Referenser
 1. Briggs G, Freeman RK. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 10th ed; 2015.
 2. Panzer JD, Epstein WL. Percutaneous absorption following topical application of neomycin. Arch Dermatol. 1970;102:536-9.
 3. Macdonald RH, Beck M. Neomycin: a review with particular reference to dermatological usage. Clin Exp Dermatol. 1983;8:249-58.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 6/16/2017
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet
1 1
1 1

Allergitest

Allergitest

Klass: 1

Produkter

Mekostest, Mekostest 36, Nixema

Mekostest, Mekostest 36, Nixema
ATC-Koder

V04CL

V04CL
Substanser

1,3-difenylguanidin, 2,2'-ditiobisbensotiazol, 2-(4-mor......

1,3-difenylguanidin, 2,2'-ditiobisbensotiazol, 2-(4-morfolinylmerkapto)bensotiazol, 4-tert-butylfenol-formaldehydharts, 5-kloro-2-metyl-4-isotiazolin-3-on, N-N'-difenyl-p-fenylendiamin, N-cyklohexyl-2-bensotiazolsulfenamid, N-cyklohexyl-N'-fenyl-p-fenylendiamin, N-hydroximetylsuccinimid, N-isopropyl-N'-fenyl-p-fenylendiamin, amylkanelaldehyd, bacitracin, bensokain, bensylparahydroxibensoat, bisfenol A epoxiharts, bronopol, budesonid, butylparahydroxibensoat, cinkokain, cinkokainhydroklorid, diazolidinylurea, dipentametylentiuramdisulfid, disperse blue 106, disulfiram, etylendiamindihydroklorid, etylparahydroxibensoat, eugenol, geraniol, hydrocortisonebuteprat, hydrokortison, hydrokortisonaceponat, hydrokortisonacetat, hydrokortisonbutyrat, hydrokortisonnatriumfosfat, hydrokortisonnatriumsuccinat, hydroxicitronellal, imidurea, isoeugenol, isotiazolinon, kaliumdikromat, kanel, kanelaldehyd, kanelalkohol, kliokinol, klorkinaldol, kloroallylhexaminiumklorid, kobolt, kobolt(II,III)oxid, koboltdikloridhexahydrat, koboltglukonat, vattenfri, koboltglukonatdihydrat, kolofonium, krom, krom(Cr-51)edetat, kromtriklorid hexahydrat, merkaptobensotiazol, metyldibromoglutaronitril, metylparahydroxibensoat, natriumaurotiosulfatdihydrat, natriumkromat(Cr-51), neomycin, neomycinsulfat, nickelsulfathexahydrat, p-fenylendiamin, partenolid, perubalsam, propylparahydroxibensoat, slånlavsextrakt, tetrakain, tetrakainhydroklorid, tetrametyltiurammonosulfid, tiomersal, tiram, tixokortolpivalat, ullfettalkoholer, zink, zinkacetat, zinkacetatdihydrat, zinkbacitracin, zinkdibutylditiokarbamat, zinkdietylditiokarbamat, zinkglukonat (trihydrat), zinkglukonat, vattenfri, zinkklorid, zinkoxid, zinkpyrition, zinkresinat, zinksulfat, vattenfri, zinksulfatheptahydrat
Bedömning

Plåster för diagnos av allergisk kontaktdermatit kan utan risk användas under graviditet.

Plåster för diagnos av allergisk kontaktdermatit kan utan risk användas under graviditet.
Bakgrund

Det är inte sannolikt att plåster för diagnos av allerigsk kontaktdermatit ger någon systemisk påverkan eller övergång till fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret saknas uppgifter om huruvida det finns några kvinnor som använt detta läkemedel under graviditeten.

Det är inte sannolikt att plåster för diagnos av allerigsk kontaktdermatit ger någon systemisk påverkan eller övergång till fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret saknas uppgifter om huruvida det finns några kvinnor som använt detta läkemedel under graviditeten.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 10/8/2015
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet