Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – nelfinavirmesilat

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nelfinavir

Nelfinavir

Klass: 2

Produkter

Viracept

Viracept
ATC-Koder

J05AE04

J05AE04
Substanser

nelfinavir, nelfinavirmesilat

nelfinavir, nelfinavirmesilat
Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Nelfinavir kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Nelfinavir kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.
Bakgrund

Indikationen för nelfinavir är HIV-1 infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för transplacentär smitta. I övervakningsregistret, Antiretroviral Pregnancy Registry, rapporterades 301 levande födda, exponerade för nelfinavir under första trimestern. Nio barn hade någon missbildning (3%).

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 25 barn, vars mödrar uppgivit användning av detta läkemedel i tidig graviditet. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Indikationen för nelfinavir är HIV-1 infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för transplacentär smitta. I övervakningsregistret, Antiretroviral Pregnancy Registry, rapporterades 301 levande födda, exponerade för nelfinavir under första trimestern. Nio barn hade någon missbildning (3%). I det svenska Medicinska födelseregistret finns 25 barn, vars mödrar uppgivit användning av detta läkemedel i tidig graviditet. Barnen saknade missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18.
  2. Covington DL, Conner SD, Doi PA, Swinson J, Daniels EM. Risk of birth defects associated with nelfinavir exposure during pregnancy. Obstet Gynecol 2004;103:1181-9.
  3. Watts DH, Covington DL, Beckerman K, Garcia P, Scheuerle A, Dominguez K et al. Assessing the risk of birth defects associated with antiretroviral exposure during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2004;191:985-92.
  4. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 11/28/2017
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
Läs mer
För patienter och allmänhet