Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – nefazodonhydroklorid

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nefazodon

Nefazodon

Klass: 2

Produkter

Nefazodon, Nefazodone Ranbaxy, Nefazodone Teva

Nefazodon, Nefazodone Ranbaxy, Nefazodone Teva
ATC-Koder

N06AX06

N06AX06
Substanser

nefazodon, nefazodonhydroklorid

nefazodon, nefazodonhydroklorid
Bedömning

Användning av nefazodon under tidig graviditet bör undvikas då erfarenheten av sådan behandling är begränsad.

Medicinering under graviditeten med andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, ökar risken för vissa neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologiska störningar. Symptomen tycks i regel relativt snabbt försvinna. Det är troligt att liknande effekter kan fås av nefazodon.

Användning av nefazodon under tidig graviditet bör undvikas då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Medicinering under graviditeten med andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, ökar risken för vissa neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologiska störningar. Symptomen tycks i regel relativt snabbt försvinna. Det är troligt att liknande effekter kan fås av nefazodon.
Bakgrund

Erfarenheterna med nefazodon under graviditet är begränsade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 46 barn vars mödrar rapporterat användning av nefazodon i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

För andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, har neonatala effekter beskrivits när modern använt medlen mot slutet av graviditeten. Man har observerat andningsstörningar och nyföddhetskramper hos barnen men dessa har varit övergående och det finns inga hållpunkter för att bestående men skall uppstå. Det är troligt att liknande effekter kan fås också efter användning av nefazodon.

När det gäller eventuella risker för på......

Erfarenheterna med nefazodon under graviditet är begränsade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 46 barn vars mödrar rapporterat användning av nefazodon i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. För andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, har neonatala effekter beskrivits när modern använt medlen mot slutet av graviditeten. Man har observerat andningsstörningar och nyföddhetskramper hos barnen men dessa har varit övergående och det finns inga hållpunkter för att bestående men skall uppstå. Det är troligt att liknande effekter kan fås också efter användning av nefazodon. När det gäller eventuella risker för påverkan på barnets utveckling på lång sikt, saknas det både fallbeskrivningar och systematiska studier.
Referenser
  1. Einarson A, Choi J, Einarson TR, Koren G. Incidence of major malformations in infants following antidepressant exposure in pregnancy: results of a large prospective cohort study. Can J Psychiatry. 2009;54:242-6.
  2. Yaris F, Kadioglu M, Kesim M, Ulku C, Yaris E, Kalyoncu NI. Newer antidepressants in pregnancy: prospective outcome of a case series. Reprod Toxicol 2004;19:235-8.
Författare

Karin Källén och Katarina Wide för Region Stockholm.

Karin Källén och Katarina Wide för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 10/10/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet