Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – natriumselenat

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Selen – utvärtes

Selen – utvärtes

Klass: 1

Produkter

Selsun, Selukos

Selsun, Selukos
ATC-Koder

D11AC03

D11AC03
Substanser

natriumselenat, natriumselenit, natriumselenit, vattenf......

natriumselenat, natriumselenit, natriumselenit, vattenfri, natriumselenitpentahydrat, selen, selendisulfid, selenjäst
Bedömning

Selensulfid som mjällmedel kan utan risk användas under graviditet.

Selensulfid som mjällmedel kan utan risk användas under graviditet.
Bakgrund

Selenföreningar har satts i samband med fosterskadande effekter ledande till spontanabort efter massiv exponering i arbetslivet men sambandet är osäkert. Vid medicinsk användning såsom mjällmedel torde endast små mängder kunna nå fostret och möjligheten för en fosterskadande effekt är minimal.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast en rapport om utvärtes användning av selensulfid i tidig graviditet (troligen en underrapportering då mjällmedel med selensulfid i regel inte uppfattas som läkemedel). Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Selenföreningar har satts i samband med fosterskadande effekter ledande till spontanabort efter massiv exponering i arbetslivet men sambandet är osäkert. Vid medicinsk användning såsom mjällmedel torde endast små mängder kunna nå fostret och möjligheten för en fosterskadande effekt är minimal. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast en rapport om utvärtes användning av selensulfid i tidig graviditet (troligen en underrapportering då mjällmedel med selensulfid i regel inte uppfattas som läkemedel). Barnet saknade missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Robertson DS. Selenium--a possible teratogen? Lancet 1970;1:518-9.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 11/28/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet