Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – natriumpolystyrensulfonat

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Polystyrensulfonat

Polystyrensulfonat

Klass: 2

Produkter

Resonium, Resonium-Calcium, Sorbisterit

Resonium, Resonium-Calcium, Sorbisterit
ATC-Koder

V03AE01

V03AE01
Substanser

kalciumpolystyrensulfonat, natriumpolystyrensulfonat

kalciumpolystyrensulfonat, natriumpolystyrensulfonat
Bedömning

Om möjligt skall användning av polystyrensulfonat under graviditet undvikas, då erfarenhet saknas av sådan behandling. Det är dock osannolikt att preparatet skulle kunna orsaka fosterskador då det verkar lokalt i magtarmkanalen.

Om möjligt skall användning av polystyrensulfonat under graviditet undvikas, då erfarenhet saknas av sådan behandling. Det är dock osannolikt att preparatet skulle kunna orsaka fosterskador då det verkar lokalt i magtarmkanalen.
Bakgrund

Polystyrensulfonat är en peroralt tillförd anjonbytare som används för att binda kalium i magtarmkanalen vid hyperkalemi. Substansen utövar sin effekt lokalt och absorberas inte systemiskt [1]. Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Polystyrensulfonat är en peroralt tillförd anjonbytare som används för att binda kalium i magtarmkanalen vid hyperkalemi. Substansen utövar sin effekt lokalt och absorberas inte systemiskt [1]. Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Läkemedelsverket. SmPC: Resonium 2015-04-02.
Författare

Karin Källén, Birger Winbladh, Ulrika Nörby och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.

Karin Källén, Birger Winbladh, Ulrika Nörby och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 12/15/2017
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

Fasstexter
För patienter och allmänhet