Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – natriumklorid

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Hemofiltrationsvätskor

Hemofiltrationsvätskor

Klass: 1

Produkter

Accusol 35, Accusol 35 kalium 2 mmol/l, Accusol 35 kali......

Accusol 35, Accusol 35 kalium 2 mmol/l, Accusol 35 kalium 4 mmol/l, Biphozyl, Duosol Kalium 2 mmol/l, Duosol Kalium 4 mmol/l, Duosol Kaliumfri, Hemolactol, Hemosol B0, Lactasol, Multibic 2mmol/l kalium, Multibic 3mmol/l kalium, Multibic 4mmol/l kalium, Multibic kaliumfri, Phoxilium, Prismasol, Regiocit
ATC-Koder

B05ZB

B05ZB
Substanser

(S)-mjölksyra, dinatriumfosfatdihydrat, glukos, glukosm......

(S)-mjölksyra, dinatriumfosfatdihydrat, glukos, glukosmonohydrat, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kalciumlaktatpentahydrat, kaliumklorid, magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, mjölksyra, natrium-(S)-laktat, natrium-(S)-laktatlösning, natriumklorid, natriumlaktat, natriumlaktatlösning, natriumvätekarbonat
Bedömning

Hemofiltrationsvätskor kan utan risk för fosterskador användas under graviditeten.

Hemofiltrationsvätskor kan utan risk för fosterskador användas under graviditeten.
Bakgrund

Hemofiltrationsvätska innehåller inga substanser som kan verka fosterskadande. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 23 barn vars mödrar uppgett att de använt hemofiltrationsvätska under tidig graviditet. Ett av barnen (0-1 förväntat) hade någon missbildningsdiagnos.

Hemofiltrationsvätska innehåller inga substanser som kan verka fosterskadande. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 23 barn vars mödrar uppgett att de använt hemofiltrationsvätska under tidig graviditet. Ett av barnen (0-1 förväntat) hade någon missbildningsdiagnos.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 6/27/2018
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet
   1 1
   1 1

   Kolhydrater för parenteral nutrition

   Kolhydrater för parenteral nutrition

   Klass: 1

   Produkter

   Glucos Baxter, Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad, Glucos B......

   Glucos Baxter, Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad, Glucos Baxter 50 mg/ml buffrad, Glucos Baxter Viaflo, Glucos Fresenius Kabi, Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad, Glucos. B. Braun, Glukos APL, Glukos Braun 25 mg/ml buffrad, Glukos Braun 50 mg/ml buffrad, Glukos Fresenius Kabi, Rehydrex med glucos 25 mg/ml
   ATC-Koder

   B05BA03

   B05BA03
   Substanser

   glukos, glukosmonohydrat, natriumacetat, natriumacetatt......

   glukos, glukosmonohydrat, natriumacetat, natriumacetattrihydrat, natriumklorid
   Bedömning

   Glukoslösningar för parenteral nutrition kan utan risk användas under graviditet. Hyperglukemi och reaktiv hypoglukemi efter abrupt avbrytande av infusion skall undvikas

   Glukoslösningar för parenteral nutrition kan utan risk användas under graviditet. Hyperglukemi och reaktiv hypoglukemi efter abrupt avbrytande av infusion skall undvikas
   Bakgrund

   Dessa lösningar innehåller glukos , vilket inte kan verka fosterskadande i normala koncentrationer. Användning av större mängd elektrolytfria lösningar kan dock ge skadlig hyponatremi hos mor och foster. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet finns.

   I det svenska Medicinska födelseregistret finns 10 barn, vars mödrar uppgivit att de fått glukoslösning i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Sannolikt har dock betydligt fler gravida erhållit ”dropp” inom slutenvården i samband med olika tillstånd och ingrepp.

   Dessa lösningar innehåller glukos , vilket inte kan verka fosterskadande i normala koncentrationer. Användning av större mängd elektrolytfria lösningar kan dock ge skadlig hyponatremi hos mor och foster. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 10 barn, vars mödrar uppgivit att de fått glukoslösning i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Sannolikt har dock betydligt fler gravida erhållit ”dropp” inom slutenvården i samband med olika tillstånd och ingrepp.
     Författare

     Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

     Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
     Uppdaterat

     Innehållet uppdaterat 6/27/2018
     Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

     Fasstexter
     För patienter och allmänhet
     1 1
     1 1

     Makrogol och övriga osmotiskt aktiva medel

     Makrogol och övriga osmotiskt aktiva medel

     Klass: 1

     Produkter

     Endofalk, Forlax, Forlax Junior, Glaubersalt APL, Lacro......

     Endofalk, Forlax, Forlax Junior, Glaubersalt APL, Lacrofarm, Lacrofarm Junior, Laxabon, Laxido Apelsin, Laxido Junior, Laximyl, Laxiriva, Laxogol, MOVPREP, Macrovic, Movicol, Movicol Apelsin, Movicol Chokolade, Movicol Junior, Movicol Junior Choklad, Movicol Junior Neutral, Movicol Paediatric Chocolate flavour, Movprep Apelsin, Moxalole, Olopeg, Omnicol, Omnilax, Phosphoral, Plenvu, TRANSIPEG 2,95 g, Transipeg, Vistaprep
     ATC-Koder

     A06AD, A06AD10, A06AD13, A06AD15, A06AD65

     A06AD, A06AD10, A06AD13, A06AD15, A06AD65
     Substanser

     askorbinsyra, dinatriumfosfat, dinatriumfosfatdihydrat,......

     askorbinsyra, dinatriumfosfat, dinatriumfosfatdihydrat, fosforsyra, kalciumaskorbat, kaliumklorid, makrogol, natriumaskorbat, natriumdihydrogenfosfat, natriumdivätefosfatdihydrat, natriumfosfat(P-32), natriumklorid, natriumsulfat, natriumsulfatdekahydrat, natriumvätekarbonat
     Bedömning

     Preparaten kan användas under graviditet i normal dosering utan risk för fostret. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.

     Preparaten kan användas under graviditet i normal dosering utan risk för fostret. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.
     Bakgrund

     Dessa preparat innehåller makrogol (polyetylenglykol) eller en kombination av dinatriumfosfatdodekahydrat och natriumvätefosfatdihydrat. Makrogol är ofta kombinerat med elektrolyter och i ett preparat även med askorbinsyra och natriumsulfat. Användningsområdet utgör tarmsköljning före operation eller tarmundersökning, samt för vissa preparat även kronisk obstipation. Verkan sker i tarmen och absorptionen är ringa.

     Kliniska erfarenheter av etylenglykol i samband med graviditet är begränsade. Det är osannolikt att de små mängder som kan absorberas skulle kunna skada fostret.

     I det svenska Medicinska födelseregistret finns 355 barn, vars mödrar rapporterat användning av denna preparatgrupp. Åtta av barnen hade någon missbildning mot 7-8 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det var inte heller någon typ av missbildning som var överrepresenterad.

     Dessa preparat innehåller makrogol (polyetylenglykol) eller en kombination av dinatriumfosfatdodekahydrat och natriumvätefosfatdihydrat. Makrogol är ofta kombinerat med elektrolyter och i ett preparat även med askorbinsyra och natriumsulfat. Användningsområdet utgör tarmsköljning före operation eller tarmundersökning, samt för vissa preparat även kronisk obstipation. Verkan sker i tarmen och absorptionen är ringa. Kliniska erfarenheter av etylenglykol i samband med graviditet är begränsade. Det är osannolikt att de små mängder som kan absorberas skulle kunna skada fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 355 barn, vars mödrar rapporterat användning av denna preparatgrupp. Åtta av barnen hade någon missbildning mot 7-8 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det var inte heller någon typ av missbildning som var överrepresenterad.
     Referenser
     1. Pelham RW, Nix LC, Chavira RE, Cleveland MV, Stetson P. Clinical trial: single- and multiple-dose pharmacokinetics of polyethylene glycol (PEG-3350) in healthy young and elderly subjects. Aliment Pharmacol Ther. 2008;28:256-65.
     2. Schiller LR, Santa Ana CA, Porter J, Fordtran JS. Validation of polyethylene glycol 3350 as a poorly absorbable marker for intestinal perfusion studies. Dig Dis Sci. 1997;42:1-5.
     Författare

     Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

     Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
     Uppdaterat

     Innehållet uppdaterat 6/1/2018
     Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

     Fasstexter
     För patienter och allmänhet
     1 1
     1 1

     Natriumklorid, sterilt vatten

     Natriumklorid, sterilt vatten

     Klass: 1

     Produkter

     Natriumklorid AB Unimedic, Natriumklorid Braun, Natrium......

     Natriumklorid AB Unimedic, Natriumklorid Braun, Natriumklorid Fresenius Kabi, Natriumklorid Noridem, PBS-lösning A APL, Sterile Water Fresenius Kabi, Sterilt vatten APL, Sterilt vatten Baxter Viaflo, Sterilt vatten Braun, Vatten för injektionsvätskor Noridem, Water for Injections BP, Water voor Injecties Viaflo
     ATC-Koder

     V07AB

     V07AB
     Substanser

     natriumklorid, vatten

     natriumklorid, vatten
     Bedömning

     Natriumklorid eller sterilt vatten som vehikel kan givetvis användas under graviditet utan någon ökad risk för fosterskada.

     Natriumklorid eller sterilt vatten som vehikel kan givetvis användas under graviditet utan någon ökad risk för fosterskada.
       Författare

       Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

       Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
       Uppdaterat

       Innehållet uppdaterat 10/8/2015
       Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

       Fasstexter
       För patienter och allmänhet
       1 1
       1 1

       Peritonealdialysvätskor

       Peritonealdialysvätskor

       Klass: 1

       Produkter

       Dianeal PD1 med glucos 13,6 mg/ml, Dianeal PD1 med gluc......

       Dianeal PD1 med glucos 13,6 mg/ml, Dianeal PD1 med glucos 22,7 mg/ml, Dianeal PD1 med glucos 38,6 mg/ml, Dianeal PD4 med Glucos 13,6 mg/ml, Dianeal PD4 med Glucos 22,7 mg/ml, Dianeal PD4 med Glucos 38,6 mg/ml, Extraneal, Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror, Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror Clear-Flex, Physioneal 35 Glucose, Physioneal 35 Glucose Clear-Flex, Physioneal 40 Glucose, Physioneal 40 Glucose Clear-Flex, Selutrio 10, Selutrio 40, balance 1.5 % glucose 1.25 mmol/l calcium, balance 1.5 % glucose 1.75 mmol/l calcium, balance 2.3 % glucose 1.25 mmol/l calcium, balance 2.3 % glucose 1.75 mmol/l calcium, balance 4.25 % glucose 1.25 mmol/l calcium, balance 4.25 % glucose 1.75 mmol/l calcium, bicaNova 1,5% Glucose, bicaNova 2,3% Glucose, bicaNova 4,25% Glucose, bicaVera 1,5% Glucose, 1,25 mmol/l Calcium, bicaVera 1,5% Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, bicaVera 2,3% Glucose, 1,25 mmol/l Calcium, bicaVera 2,3% Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, bicaVera 4,25% Glucose, 1,25 mmol/l Calcium, bicaVera 4,25% Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, bicaVera Ca 1,25 mmol
       ATC-Koder

       B05DA, B05DB

       B05DA, B05DB
       Substanser

       DL-metionin, alanin, arginin, argininhydroklorid, fenyl......

       DL-metionin, alanin, arginin, argininhydroklorid, fenylalanin, glukos, glukosmonohydrat, glycin, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, ikodextrin, isoleucin, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, leucin, lysin, lysinacetat, lysinhydroklorid, lysinmonohydrat, magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, metionin, natriumklorid, natriumlaktat, natriumlaktatlösning, natriumvätekarbonat, prolin, serin, treonin, tryptofan, tyrosin, valin
       Bedömning

       Peritonealdialys kan genomföras under graviditet utan tanke på risk för fosterskada.

       Peritonealdialys kan genomföras under graviditet utan tanke på risk för fosterskada.
       Bakgrund

       Isotona eller hypertona vätskor, eventuellt med glukos, används vid peritonealdialys. Det finns ingen orsak att tro att medlen kan ogynnsamt påverka graviditet eller fosterutveckling. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn, vars mödrar uppgivit exponering för peritonealdialysvätska under tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildning.

       Isotona eller hypertona vätskor, eventuellt med glukos, används vid peritonealdialys. Det finns ingen orsak att tro att medlen kan ogynnsamt påverka graviditet eller fosterutveckling. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn, vars mödrar uppgivit exponering för peritonealdialysvätska under tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildning.
         Författare

         Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

         Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
         Uppdaterat

         Innehållet uppdaterat 6/27/2018
         Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

         Fasstexter
         För patienter och allmänhet
         1 1
         1 1

         Infusionskoncentrat

         Infusionskoncentrat

         Klass: 1

         Produkter

         Addaven, Addens-Kaliumklorid B. Braun, Addens-Natriumkl......

         Addaven, Addens-Kaliumklorid B. Braun, Addens-Natriumklorid B. Braun, Addex-Ammoniumklorid, Addex-Elektrolyt, Addex-Kalium, Addex-Kaliumklorid, Addex-Magnesium, Addex-Natriumklorid, Addiphos, Cernevit, Decan, Dipeptiven, Fosfatbuffert pH 7,4 APL, Glycophos, Junyelt, Kalium-L-Malat 17,21 % Braun, Kaliumchlorid 14,90 % Braun, Kaliumklorid Noridem, Kaliumphosphat 1 molar, Kardioplegi 0,8 mmol kalium/ml med prokain APL, Magnesio solfato S.A.L.F., Magnesiumsulfat 50% Inresa, Monokaliumfosfat B. Braun, Natriumchlorid Braun 20 %, Natriumglycerophosphat-Ampulle Fresenius, Nutryelt, Peditrace, Selen APL, Soluvit, Soluvit N, Sulfato de Magnésio Labesfal, Tracel, Vitalipid Adult, Vitalipid Infant, Vitalipid adult, Vitalipid infant, Zinkklorid APL
         ATC-Koder

         A12CC02, B05BB01, B05XA, B05XA01, B05XA03, B05XA04, ......

         A12CC02, B05BB01, B05XA, B05XA01, B05XA03, B05XA04, B05XA05, B05XA06, B05XA12, B05XA14, B05XA31, B05XB02, B05XC, C01EX
         Substanser

         RRR-alfa-tokoferol , RRR-alfa-tokoferylacetat, alanyl-g......

         RRR-alfa-tokoferol , RRR-alfa-tokoferylacetat, alanyl-glutamin, all-rac-alfa-tokoferol , all-rac-alfa-tokoferylacetat, ammoniumklorid, ammoniummolybdat (tetrahydrat), biotin, cyanokobalamin, cyanokobalamin (0,1 % sd), cyanokobalamin (no.303 075/1-82), cyanokobalamin (no.307420), cyanokobalamin(Co-57), cyanokobalanin-tanninkomplex, dexpantenol, dikaliumfosfat, dikaliumfosfattrihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, dry vitamin d3 100 sd/s, dry vitamin e acetate 950 ns, ergokalciferol, ferrikloridtetrahydrat, ferroglukonat, vattenfritt, folsyra, folsyrahydrat, fytomenadion, järn(II)glukonat (dihydrat), järn(III)citrat koordinationskomplex, järn(III)derisomaltos, järn(III)ferrocyanid, järn(III)hydroxidpolymaltoskomplex, järn(III)jon, järn(III)karboximaltos, järn(III)kaseinsuccinylat, järn(III)kloridhexahydrat, järn(III)maltol, järndextran, järnglukonat, järnsackaros, kalciumpantotenat, kalium-L-malat, kaliumacetat, kaliumdivätefosfat, kaliumfosfat, kaliumhydroxid, kaliumjodid, kaliumklorid, koboltglukonatdihydrat, kokarboxylas, kokarboxylastetrahydrat, kolekalciferol, kolekalciferol (100 cws), kolekalciferol (basf), kolekalciferol (typ 50 cws/f), kopparglukonat, kopparkloriddihydrat, kromtriklorid hexahydrat, magnesiumsulfat, magnesiumsulfat, vattenfri, magnesiumsulfatdihydrat, magnesiumsulfatheptahydrat, manganglukonat, mangankloridtetrahydrat, molybdensyra, natriumferedetat, natriumfluorid, natriumglycerofosfat, hydratiserat, natriumglycerofosfat, vattenfritt, natriumjodid, natriumklorid, natriummolybdat, natriummolybdat(Mo-99), natriummolybdatdihydrat, natriumpantotenat, natriumselenit, natriumselenit, vattenfri, natriumselenitpentahydrat, niacinamid, nikotinamid, pantotensyra, pyridoxin, pyridoxinhydroklorid, pyridoxinhydrokorid (98 dc), retinolacetat, retinolpalmitat, retinolpropionat, riboflavin, riboflavin (rocoat), riboflavinnatriumfosfat, tennfluorid, tiamin, tiaminhydroklorid, tiaminmononitrat, tiaminmononitrat (98% dc), tiaminnitrat, tokoferol, tokoferylacetat, vitamin A, vitamin E (blandade tokoferoler), zinkglukonat (trihydrat), zinkglukonat, vattenfri, zinkklorid
         Bedömning

         Infusionskoncentrat kan utan risk användas under graviditet.

         Infusionskoncentrat kan utan risk användas under graviditet.
         Bakgrund

         Denna grupp preparat innehåller koncentrerade lösningar av respektive kaliumsalter, natriumklorid, ammoniumklorid, magnesiumsulfat, kaliumfosfat, natriumglycerofosfat, sammansatta elektrolyter, alanylglutamin eller vitaminer. Det finns inga skäl att tro att användning av dessa under graviditet skulle innebära en risk för fostret.

         I det svenska Medicinska födelseregistret finns 140 barn,vars mödrar uppgav att de behandlats med sådana preparat i tidig graviditet. Tre av barnen (3 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos.

         Denna grupp preparat innehåller koncentrerade lösningar av respektive kaliumsalter, natriumklorid, ammoniumklorid, magnesiumsulfat, kaliumfosfat, natriumglycerofosfat, sammansatta elektrolyter, alanylglutamin eller vitaminer. Det finns inga skäl att tro att användning av dessa under graviditet skulle innebära en risk för fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 140 barn,vars mödrar uppgav att de behandlats med sådana preparat i tidig graviditet. Tre av barnen (3 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos.
           Författare

           Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

           Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
           Uppdaterat

           Innehållet uppdaterat 6/27/2018
           Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

           Fasstexter
           För patienter och allmänhet
           1 1
           1 1

           Elektrolyter

           Elektrolyter

           Klass: 1

           Produkter

           Natrium Bicarbonicum Bichsel, Natrium-Bicarbonat B.Brau......

           Natrium Bicarbonicum Bichsel, Natrium-Bicarbonat B.Braun, Natriumbikarbonat Fresenius Kabi, Natriumklorid Abcur, Natriumklorid B. Braun, Natriumklorid Baxter, Natriumklorid Baxter Viaflo, Natriumklorid Evolan, Natriumklorid Fresenius Kabi, Natriumklorid Meda, Plasmalyte, Plegisol, Plegisol Hospira, Ringer-Acetat Baxter Viaflo, Ringer-Acetat Braun, Ringer-Laktat Baxter, Ringer-Laktat Fresenius, Ringer-acetat Fresenius Kabi, Ringer-lactat "Fresenius Kabi", Ringerfundin
           ATC-Koder

           A12CA01, B05BB01

           A12CA01, B05BB01
           Substanser

           (S)-mjölksyra, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, ka......

           (S)-mjölksyra, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kalciumlaktatpentahydrat, kaliumklorid, magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, mjölksyra, natrium-(S)-laktat, natrium-(S)-laktatlösning, natriumacetat, natriumacetattrihydrat, natriumglukonat, natriumklorid, natriumlaktat, natriumlaktatlösning, natriumvätekarbonat, äppelsyra
           Bedömning

           Elektrolytpreparat kan ges under graviditet utan risk för fosterskada.

           Elektrolytpreparat kan ges under graviditet utan risk för fosterskada.
           Bakgrund

           Preparaten innehåller elektrolyter, som inte kan innebära någon risk för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 16 barn vars mödrar rapporterat att de fått behandling med elektrolyter. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men ett av barnen föddes i vecka 26 och dog, fem var för tidigt födda och fem var lågviktiga. Detta utfall sammanhänger förmodligen med underliggande sjukdom hos modern.

           Preparaten innehåller elektrolyter, som inte kan innebära någon risk för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 16 barn vars mödrar rapporterat att de fått behandling med elektrolyter. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men ett av barnen föddes i vecka 26 och dog, fem var för tidigt födda och fem var lågviktiga. Detta utfall sammanhänger förmodligen med underliggande sjukdom hos modern.
             Författare

             Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

             Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
             Uppdaterat

             Innehållet uppdaterat 6/27/2018
             Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

             Fasstexter
             För patienter och allmänhet
             1 1
             1 1

             Elektrolyter + kolhydrater

             Elektrolyter + kolhydrater

             Klass: 1

             Produkter

             Benelyte, Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml + natrium + k......

             Benelyte, Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml + natrium + kalium, Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20, Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml med Na 40 + K 20, Glucose-Na-K Baxter 100 mg/ml, Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml, Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20, Glukosel, Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo, Nutradex med glucos 100 mg/ml, Plasmalyte Glucos
             ATC-Koder

             B05BB02

             B05BB02
             Substanser

             dikaliumfosfat, dikaliumfosfattrihydrat, glukos, glukos......

             dikaliumfosfat, dikaliumfosfattrihydrat, glukos, glukosmonohydrat, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kaliumdivätefosfat, kaliumfosfat, kaliumklorid, magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat, natriumacetattrihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, natriumglukonat, natriumklorid, natriumlaktat, natriumlaktatlösning, zinkacetat, zinkacetatdihydrat
             Bedömning

             Elektrolytpreparat med kolhydrater kan ges under graviditet utan risk för fosterskada. Hyperglukemi och reaktiv hypoglukemi efter abrupt avbrytande av infusion skall undvikas.

             Elektrolytpreparat med kolhydrater kan ges under graviditet utan risk för fosterskada. Hyperglukemi och reaktiv hypoglukemi efter abrupt avbrytande av infusion skall undvikas.
             Bakgrund

             Preparaten innehåller elektrolyter samt glukos, som inte kan innebära någon risk för fosterskada i normala koncentrationer. De negativa erfarenheter som har rapporterats hänför sig sannolikt till över- eller undervätskning eller för hög infusionshastiget av glukos med hyperglukemi som följd.

             I det svenska Medicinska födelseregistret finns 12 barn, vars mödrar rapporterat att de fått behandling med elektrolyter, men ingen kvinna hade rapporterat användande av kombinationspreparat med kolhydrater. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Sannolikt har dock betydligt fler gravida erhållit ”dropp” inom slutenvården i samband med olika tillstånd och ingrepp.

             Preparaten innehåller elektrolyter samt glukos, som inte kan innebära någon risk för fosterskada i normala koncentrationer. De negativa erfarenheter som har rapporterats hänför sig sannolikt till över- eller undervätskning eller för hög infusionshastiget av glukos med hyperglukemi som följd. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 12 barn, vars mödrar rapporterat att de fått behandling med elektrolyter, men ingen kvinna hade rapporterat användande av kombinationspreparat med kolhydrater. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Sannolikt har dock betydligt fler gravida erhållit ”dropp” inom slutenvården i samband med olika tillstånd och ingrepp.
               Författare

               Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

               Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
               Uppdaterat

               Innehållet uppdaterat 6/27/2018
               Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

               Fasstexter
               För patienter och allmänhet
               1 1
               1 1

               Kombinationer för parenteral nutrition

               Kombinationer för parenteral nutrition

               Klass: 1

               Produkter

               Clinimix N12G20E, Clinimix N14G30E, Clinimix N17G35E, C......

               Clinimix N12G20E, Clinimix N14G30E, Clinimix N17G35E, Clinimix N9G15E, Finomel, Finomel Perifer, Kabiven, Kabiven Perifer, Numeta G13E, Numeta G16E, Numeta G19E, Nutriflex Lipid 32/64/40 perifer, Nutriflex Lipid 38/120/40, Nutriflex Lipid 56/144/40, Nutriflex Lipid Peri, Nutriflex Lipid Plus, Nutriflex Lipid Special, Nutriflex Omega 32/64/40 perifer, Nutriflex Omega 38/120/40, Nutriflex Omega 56/144/40, Nutriflex Omega 56/144/40 elektrolytfri, Nutriflex Omega plus, Nutriflex Omega special, Nutriflex peri, Nutriflex plus, Nutriflex special, OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9, OLIMEL N9E, OLIMEL perifer N4E, Oliclinomel N4-550E, Oliclinomel N6-900E, Oliclinomel N7-1000E, Olimel N12, Olimel N12E, SmofKabiven, SmofKabiven Elektrolytfri, SmofKabiven Perifer, SmofKabiven extra Nitrogen, StructoKabiven, StructoKabiven Elektrolytfri, StructoKabiven Perifer
               ATC-Koder

               B05BA10

               B05BA10
               Substanser

               DL-metionin, alanin, arginin, argininglutamat (1:1), ar......

               DL-metionin, alanin, arginin, argininglutamat (1:1), argininhydroklorid, asparaginsyra, cystein, cysteinhydrokloridmonohydrat, dikaliumfosfat, dikaliumfosfattrihydrat, fenylalanin, fiskolja, fiskolja, rik på omega-3-syror, glukos, glukosmonohydrat, glutaminsyra, glutaminsyrahydroklorid, glycin, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, isoleucin, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kaliumacetat, kaliumdivätefosfat, kaliumfosfat, kaliumhydroxid, kaliumklorid, leucin, lysin, lysinacetat, lysinhydroklorid, lysinmonohydrat, magnesiumacetat, magnesiumacetattetrahydrat, magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, magnesiumsulfat, magnesiumsulfat, vattenfri, magnesiumsulfatdihydrat, magnesiumsulfatheptahydrat, metionin, natriumacetat, natriumacetattrihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, natriumglycerofosfat, hydratiserat, natriumglycerofosfat, vattenfritt, natriumhydroxid, natriumklorid, olivolja, raffinerad, omega-3-syratriglycerider, ornitin, ornitinaspartat, ornitinhydroklorid, prolin, renad strukturerad triglycerid, serin, sojalecitin, sojaolja, taurin, treonin, triglycerider, triglycerider, medellångkedjiga, tryptofan, tyrosin, valin, zinkacetat, zinkacetatdihydrat, zinksulfat, vattenfri, zinksulfatheptahydrat, äppelsyra
               Bedömning

               Dessa kombinationslösningar för parenteral nutrition kan utan risk användas under graviditet.

               Dessa kombinationslösningar för parenteral nutrition kan utan risk användas under graviditet.
               Bakgrund

               Preparaten innehåller blandningar av aminosyror, fett, elektrolyter och ibland spårämnen, vilka inte rimligen kan verka fosterskadande. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tio barn, vars mödrar uppgivit att de fått sådan lösning i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

               Preparaten innehåller blandningar av aminosyror, fett, elektrolyter och ibland spårämnen, vilka inte rimligen kan verka fosterskadande. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tio barn, vars mödrar uppgivit att de fått sådan lösning i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
                 Författare

                 Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

                 Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
                 Uppdaterat

                 Innehållet uppdaterat 6/27/2018
                 Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

                 Fasstexter
                 För patienter och allmänhet