Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – natriumhydroxid

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Aminosyralösningar för parenteral nutrition

Aminosyralösningar för parenteral nutrition

Klass: 1

Produkter

Glavamin, Primene 10%, Vamin 14 g N/l, Vamin 14 g N/l e......

Glavamin, Primene 10%, Vamin 14 g N/l, Vamin 14 g N/l elektrolytfri, Vamin 18 g N/l elektrolytfri, Vamin-Glucos, Vaminolac
ATC-Koder

B05BA01

B05BA01
Substanser

DL-metionin, alanin, arginin, argininhydroklorid, aspar......

DL-metionin, alanin, arginin, argininhydroklorid, asparaginsyra, cystein, cysteinhydrokloridmonohydrat, fenylalanin, glukos, glukosmonohydrat, glutaminsyra, glutaminsyrahydroklorid, glycin, glycyl-glutamin, glycyl-tyrosin, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, isoleucin, kalciumglukoheptonat, kalciumglukonat, kalciumglukonat gel, kalciumglukonolaktat, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kalciumlaktoglukonat, kaliumhydroxid, kaliumklorid, leucin, lysin, lysinacetat, lysinhydroklorid, lysinmonohydrat, magnesiumsulfat, magnesiumsulfat, vattenfri, magnesiumsulfatdihydrat, magnesiumsulfatheptahydrat, metionin, natriumacetat, natriumacetattrihydrat, natriumhydroxid, prolin, serin, taurin, treonin, tryptofan, tyrosin, valin
Bedömning

Aminosyralösningar kan utan risk användas under graviditet.

Aminosyralösningar kan utan risk användas under graviditet.
Bakgrund

Dessa lösningar innehåller aminosyror med eller utan elektrolyter, vilka inte rimligen kan verka fosterskadande. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju barn, vars mödrar uppgivit att de fått aminosyralösning i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Dessa lösningar innehåller aminosyror med eller utan elektrolyter, vilka inte rimligen kan verka fosterskadande. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju barn, vars mödrar uppgivit att de fått aminosyralösning i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 6/27/2018
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet
   1 1
   1 1

   Kombinationer för parenteral nutrition

   Kombinationer för parenteral nutrition

   Klass: 1

   Produkter

   Clinimix N12G20E, Clinimix N14G30E, Clinimix N17G35E, C......

   Clinimix N12G20E, Clinimix N14G30E, Clinimix N17G35E, Clinimix N9G15E, Finomel, Finomel Perifer, Kabiven, Kabiven Perifer, Numeta G13E, Numeta G16E, Numeta G19E, Nutriflex Lipid 32/64/40 perifer, Nutriflex Lipid 38/120/40, Nutriflex Lipid 56/144/40, Nutriflex Lipid Peri, Nutriflex Lipid Plus, Nutriflex Lipid Special, Nutriflex Omega 32/64/40 perifer, Nutriflex Omega 38/120/40, Nutriflex Omega 56/144/40, Nutriflex Omega 56/144/40 elektrolytfri, Nutriflex Omega plus, Nutriflex Omega special, Nutriflex peri, Nutriflex plus, Nutriflex special, OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9, OLIMEL N9E, OLIMEL perifer N4E, Oliclinomel N4-550E, Oliclinomel N6-900E, Oliclinomel N7-1000E, Olimel N12, Olimel N12E, SmofKabiven, SmofKabiven Elektrolytfri, SmofKabiven Perifer, SmofKabiven extra Nitrogen, StructoKabiven, StructoKabiven Elektrolytfri, StructoKabiven Perifer
   ATC-Koder

   B05BA10

   B05BA10
   Substanser

   DL-metionin, alanin, arginin, argininglutamat (1:1), ar......

   DL-metionin, alanin, arginin, argininglutamat (1:1), argininhydroklorid, asparaginsyra, cystein, cysteinhydrokloridmonohydrat, dikaliumfosfat, dikaliumfosfattrihydrat, fenylalanin, fiskolja, fiskolja, rik på omega-3-syror, glukos, glukosmonohydrat, glutaminsyra, glutaminsyrahydroklorid, glycin, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, isoleucin, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kaliumacetat, kaliumdivätefosfat, kaliumfosfat, kaliumhydroxid, kaliumklorid, leucin, lysin, lysinacetat, lysinhydroklorid, lysinmonohydrat, magnesiumacetat, magnesiumacetattetrahydrat, magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, magnesiumsulfat, magnesiumsulfat, vattenfri, magnesiumsulfatdihydrat, magnesiumsulfatheptahydrat, metionin, natriumacetat, natriumacetattrihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, natriumglycerofosfat, hydratiserat, natriumglycerofosfat, vattenfritt, natriumhydroxid, natriumklorid, olivolja, raffinerad, omega-3-syratriglycerider, ornitin, ornitinaspartat, ornitinhydroklorid, prolin, renad strukturerad triglycerid, serin, sojalecitin, sojaolja, taurin, treonin, triglycerider, triglycerider, medellångkedjiga, tryptofan, tyrosin, valin, zinkacetat, zinkacetatdihydrat, zinksulfat, vattenfri, zinksulfatheptahydrat, äppelsyra
   Bedömning

   Dessa kombinationslösningar för parenteral nutrition kan utan risk användas under graviditet.

   Dessa kombinationslösningar för parenteral nutrition kan utan risk användas under graviditet.
   Bakgrund

   Preparaten innehåller blandningar av aminosyror, fett, elektrolyter och ibland spårämnen, vilka inte rimligen kan verka fosterskadande. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tio barn, vars mödrar uppgivit att de fått sådan lösning i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

   Preparaten innehåller blandningar av aminosyror, fett, elektrolyter och ibland spårämnen, vilka inte rimligen kan verka fosterskadande. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tio barn, vars mödrar uppgivit att de fått sådan lösning i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
     Författare

     Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

     Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
     Uppdaterat

     Innehållet uppdaterat 6/27/2018
     Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

     Fasstexter
     För patienter och allmänhet