Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – natriumfusidat

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Fusidinsyra – lokalt

Fusidinsyra – lokalt

Klass: 1

Produkter

Fucidin, Fucidin-Hydrocortison, Fucidine, Fucithalmic, ......

Fucidin, Fucidin-Hydrocortison, Fucidine, Fucithalmic, Fusidinsyra/Betametason Ebb, Fusidinsyra/Betametason LEO, Fusidinsyra/Hydrokortison 2care4
ATC-Koder

D06AX01, D07CA01, D07CC01, D09AA02, S01AA13

D06AX01, D07CA01, D07CC01, D09AA02, S01AA13
Substanser

diolaminfusidat, fusidinsyra, fusidinsyra (hemihydrat),......

diolaminfusidat, fusidinsyra, fusidinsyra (hemihydrat), natriumfusidat
Bedömning

Lokal användning av fusidinsyra i form av salva/kräm eller ögondroppar kan ske under hela graviditeten utan risk.

Lokal användning av fusidinsyra i form av salva/kräm eller ögondroppar kan ske under hela graviditeten utan risk.
Bakgrund

Vid lokal användning i salva eller ögondroppar sker ingen absorption av betydelse, som skulle kunna leda till fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 48 barn, vars mödrar rapporterat användning av fusidinsyra som hudsalva - ett av barnen hade en missbildningsdiagnos (1 förväntat). Kvinnor till 36 barn uppgav att de använt fusidinsyra som ögondroppar. Två av dessa barn hade någon missbildning (0-1 förväntat).

Vid lokal användning i salva eller ögondroppar sker ingen absorption av betydelse, som skulle kunna leda till fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 48 barn, vars mödrar rapporterat användning av fusidinsyra som hudsalva - ett av barnen hade en missbildningsdiagnos (1 förväntat). Kvinnor till 36 barn uppgav att de använt fusidinsyra som ögondroppar. Två av dessa barn hade någon missbildning (0-1 förväntat).
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 10/16/2015
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet
   2 2
   2 2

   Fusidinsyra – systemiskt

   Fusidinsyra – systemiskt

   Klass: 2

   Produkter

   Fucidin, Fucidine

   Fucidin, Fucidine
   ATC-Koder

   J01XC01

   J01XC01
   Substanser

   diolaminfusidat, fusidinsyra, fusidinsyra (hemihydrat),......

   diolaminfusidat, fusidinsyra, fusidinsyra (hemihydrat), natriumfusidat
   Bedömning

   Det saknas underlag för att bedöma huruvida fusidinsyra som systemisk behandling kan verka fosterskadande i tidig graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten. Systemisk fusidinsyra bör inte användas i slutet av graviditeten på grund av risk för kärnikterus.

   Det saknas underlag för att bedöma huruvida fusidinsyra som systemisk behandling kan verka fosterskadande i tidig graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten. Systemisk fusidinsyra bör inte användas i slutet av graviditeten på grund av risk för kärnikterus.
   Bakgrund

   Inga epidemiologiska studier över användning av fusidinsyra i tidig graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns fem fall med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

   Vid systemisk behandling har bilirubinförträngande effekt påvisats av fusidinsyra in vitro och det finns risk för kärnikterus vid behandling i sen graviditet.

   Inga epidemiologiska studier över användning av fusidinsyra i tidig graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns fem fall med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Vid systemisk behandling har bilirubinförträngande effekt påvisats av fusidinsyra in vitro och det finns risk för kärnikterus vid behandling i sen graviditet.
     Författare

     Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

     Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
     Uppdaterat

     Innehållet uppdaterat 8/6/2013
     Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

     Fasstexter
     För patienter och allmänhet