Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – natriumaskorbat

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Vitaminer övriga kombinationer

Vitaminer övriga kombinationer

Klass: 1

Produkter

Lixir, Lixir S

Lixir, Lixir S
ATC-Koder

A11JC

A11JC
Substanser

askorbinsyra, dexpantenol, kalciumaskorbat, koffein, ko......

askorbinsyra, dexpantenol, kalciumaskorbat, koffein, koffeincitrat, koffeinmonohydrat, natriumaskorbat, niacinamid, nikotinamid, pyridoxin, pyridoxinhydroklorid, pyridoxinhydrokorid (98 dc)
Bedömning

Preparaten kan utan risk användas under graviditet.

Preparaten kan utan risk användas under graviditet.
Bakgrund

Förutom multivitaminer (se dokument Multivitaminer) ingår här en liten mängd koffein. Eventuell teratogen effekt av koffein i stora mängder har diskuterats även om sambandet är osäkert (se även dokument Koffein). De små mängder, som ingår i de aktuella preparaten, kan inte ha någon fosterskadande effekt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det endast 20 kvinnor som uppgett att de använt något preparat med denna kombination under graviditeten. Inget av barnen hade någon missbildning.

Förutom multivitaminer (se dokument Multivitaminer) ingår här en liten mängd koffein. Eventuell teratogen effekt av koffein i stora mängder har diskuterats även om sambandet är osäkert (se även dokument Koffein). De små mängder, som ingår i de aktuella preparaten, kan inte ha någon fosterskadande effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns det endast 20 kvinnor som uppgett att de använt något preparat med denna kombination under graviditeten. Inget av barnen hade någon missbildning.
      Författare

      Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

      Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
      Uppdaterat

      Innehållet uppdaterat 3/1/2018
      Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

      Fasstexter
      För patienter och allmänhet
      1 1
      1 1

      Vitamin C inkl kombinationer med kalcium

      Vitamin C inkl kombinationer med kalcium

      Klass: 1

      Produkter

      Ascorbinezuur CF 100 mg/ml, C-vimin, C-vimin apelsin, C......

      Ascorbinezuur CF 100 mg/ml, C-vimin, C-vimin apelsin, C-vitamin, C-vitamin sockerfri apelsin, C-vitamin sockerfri citron, Ido-C, PASCORBIN, Vitamin C 1000, Vitamin C 500, Vitamin C Panpharma
      ATC-Koder

      A11GA01

      A11GA01
      Substanser

      askorbinsyra, kalciumaskorbat, natriumaskorbat

      askorbinsyra, kalciumaskorbat, natriumaskorbat
      Bedömning

      Vitamin C-preparat kan utan risk användas under graviditet.

      Vitamin C-preparat kan utan risk användas under graviditet.
      Bakgrund

      Extra tillförsel av vitamin C eller vitamin C med kalcium under graviditet kan inte innebära någon risk för fosterpåverkan. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2026 barn vars mödrar rapporterat användning av vitamin C. Av barnen hade 43 (2,1%) någon missbildning mot 42 förväntade. Missbildningsfrekvensen var alltså helt normal och det var inte heller någon speciell typ av missbildning som var överrepresenterad.

      Andelen barn som var lätta för tiden (67 mot 55 förväntade) var klart förhöjd. Detta kan inte bero på exponeringen, utan måste bero på någon samvarierande faktor. Andelen barn som hade låg Apgarpoäng (13 mot 29 förväntade) var å andra sidan klart lägre än förväntat. Detta antyder att dessa preparat framför allt används av friska kvinnor med välskötta graviditeter.

      Extra tillförsel av vitamin C eller vitamin C med kalcium under graviditet kan inte innebära någon risk för fosterpåverkan. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2026 barn vars mödrar rapporterat användning av vitamin C. Av barnen hade 43 (2,1%) någon missbildning mot 42 förväntade. Missbildningsfrekvensen var alltså helt normal och det var inte heller någon speciell typ av missbildning som var överrepresenterad. Andelen barn som var lätta för tiden (67 mot 55 förväntade) var klart förhöjd. Detta kan inte bero på exponeringen, utan måste bero på någon samvarierande faktor. Andelen barn som hade låg Apgarpoäng (13 mot 29 förväntade) var å andra sidan klart lägre än förväntat. Detta antyder att dessa preparat framför allt används av friska kvinnor med välskötta graviditeter.
          Författare

          Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

          Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
          Uppdaterat

          Innehållet uppdaterat 2/28/2018
          Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

          Fasstexter
          För patienter och allmänhet
          1 1
          1 1

          Makrogol och övriga osmotiskt aktiva medel

          Makrogol och övriga osmotiskt aktiva medel

          Klass: 1

          Produkter

          Endofalk, Forlax, Forlax Junior, Glaubersalt APL, Lacro......

          Endofalk, Forlax, Forlax Junior, Glaubersalt APL, Lacrofarm, Lacrofarm Junior, Laxabon, Laxido Apelsin, Laxido Junior, Laximyl, Laxiriva, Laxogol, MOVPREP, Macrovic, Movicol, Movicol Apelsin, Movicol Chokolade, Movicol Junior, Movicol Junior Choklad, Movicol Junior Neutral, Movicol Paediatric Chocolate flavour, Movprep Apelsin, Moxalole, Olopeg, Omnicol, Omnilax, Phosphoral, Plenvu, TRANSIPEG 2,95 g, Transipeg, Vistaprep
          ATC-Koder

          A06AD, A06AD10, A06AD13, A06AD15, A06AD65

          A06AD, A06AD10, A06AD13, A06AD15, A06AD65
          Substanser

          askorbinsyra, dinatriumfosfat, dinatriumfosfatdihydrat,......

          askorbinsyra, dinatriumfosfat, dinatriumfosfatdihydrat, fosforsyra, kalciumaskorbat, kaliumklorid, makrogol, natriumaskorbat, natriumdihydrogenfosfat, natriumdivätefosfatdihydrat, natriumfosfat(P-32), natriumklorid, natriumsulfat, natriumsulfatdekahydrat, natriumvätekarbonat
          Bedömning

          Preparaten kan användas under graviditet i normal dosering utan risk för fostret. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.

          Preparaten kan användas under graviditet i normal dosering utan risk för fostret. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.
          Bakgrund

          Dessa preparat innehåller makrogol (polyetylenglykol) eller en kombination av dinatriumfosfatdodekahydrat och natriumvätefosfatdihydrat. Makrogol är ofta kombinerat med elektrolyter och i ett preparat även med askorbinsyra och natriumsulfat. Användningsområdet utgör tarmsköljning före operation eller tarmundersökning, samt för vissa preparat även kronisk obstipation. Verkan sker i tarmen och absorptionen är ringa.

          Kliniska erfarenheter av etylenglykol i samband med graviditet är begränsade. Det är osannolikt att de små mängder som kan absorberas skulle kunna skada fostret.

          I det svenska Medicinska födelseregistret finns 355 barn, vars mödrar rapporterat användning av denna preparatgrupp. Åtta av barnen hade någon missbildning mot 7-8 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det var inte heller någon typ av missbildning som var överrepresenterad.

          Dessa preparat innehåller makrogol (polyetylenglykol) eller en kombination av dinatriumfosfatdodekahydrat och natriumvätefosfatdihydrat. Makrogol är ofta kombinerat med elektrolyter och i ett preparat även med askorbinsyra och natriumsulfat. Användningsområdet utgör tarmsköljning före operation eller tarmundersökning, samt för vissa preparat även kronisk obstipation. Verkan sker i tarmen och absorptionen är ringa. Kliniska erfarenheter av etylenglykol i samband med graviditet är begränsade. Det är osannolikt att de små mängder som kan absorberas skulle kunna skada fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 355 barn, vars mödrar rapporterat användning av denna preparatgrupp. Åtta av barnen hade någon missbildning mot 7-8 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det var inte heller någon typ av missbildning som var överrepresenterad.
          Referenser
          1. Pelham RW, Nix LC, Chavira RE, Cleveland MV, Stetson P. Clinical trial: single- and multiple-dose pharmacokinetics of polyethylene glycol (PEG-3350) in healthy young and elderly subjects. Aliment Pharmacol Ther. 2008;28:256-65.
          2. Schiller LR, Santa Ana CA, Porter J, Fordtran JS. Validation of polyethylene glycol 3350 as a poorly absorbable marker for intestinal perfusion studies. Dig Dis Sci. 1997;42:1-5.
          Författare

          Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

          Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
          Uppdaterat

          Innehållet uppdaterat 6/1/2018
          Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

          Fasstexter
          För patienter och allmänhet
          1 1
          1 1

          Multivitaminer

          Multivitaminer

          Klass: 1

          Produkter

          Abidec Multivitamin Drops, Dulcivit Novum, Dulcivit com......

          Abidec Multivitamin Drops, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN
          ATC-Koder

          A11AA01, A11B, A11BA, A11JC

          A11AA01, A11B, A11BA, A11JC
          Substanser

          RRR-alfa-tokoferol , RRR-alfa-tokoferylacetat, all-rac-......

          RRR-alfa-tokoferol , RRR-alfa-tokoferylacetat, all-rac-alfa-tokoferol , all-rac-alfa-tokoferylacetat, askorbinsyra, cyanokobalamin, cyanokobalamin (0,1 % sd), cyanokobalamin (no.303 075/1-82), cyanokobalamin (no.307420), cyanokobalamin(Co-57), cyanokobalanin-tanninkomplex, dexpantenol, dry vitamin d3 100 sd/s, dry vitamin e acetate 950 ns, ergokalciferol, ferrikloridtetrahydrat, ferroglukonat, vattenfritt, ferroglycinsulfatkomplex, ferumoxitol, folsyra, folsyrahydrat, järn, järn(II)fumarat, järn(II)glukonat (dihydrat), järn(II)glycinsulfat, järn(II)jon, järn(II)succinat, vattenfritt, järn(II)sulfatheptahydrat, järn(II)tartrat, järn(III)citrat koordinationskomplex, järn(III)derisomaltos, järn(III)ferrocyanid, järn(III)hydroxidpolymaltoskomplex, järn(III)jon, järn(III)karboximaltos, järn(III)kaseinsuccinylat, järn(III)kloridhexahydrat, järn(III)maltol, järndextran, järnglukonat, järnsackaros, järnsulfat, kalciumaskorbat, kokarboxylas, kokarboxylastetrahydrat, kolekalciferol, kolekalciferol (100 cws), kolekalciferol (basf), kolekalciferol (typ 50 cws/f), natriumaskorbat, natriumferedetat, niacinamid, nikotinamid, pyridoxin, pyridoxinhydroklorid, pyridoxinhydrokorid (98 dc), retinolacetat, retinolpalmitat, retinolpropionat, riboflavin, riboflavin (rocoat), riboflavinnatriumfosfat, tiamin, tiaminhydroklorid, tiaminmononitrat, tiaminmononitrat (98% dc), tiaminnitrat, tokoferol, tokoferylacetat, vitamin A, vitamin E (blandade tokoferoler)
          Bedömning

          Användning av multivitaminpreparat i tidig graviditet är inte förenat med någon ökad risk för fosterskador. Det vetenskapliga underlaget för en skyddande effekt av preparat innehållande folsyra är fortfarande osäkert.

          Användning av multivitaminpreparat i tidig graviditet är inte förenat med någon ökad risk för fosterskador. Det vetenskapliga underlaget för en skyddande effekt av preparat innehållande folsyra är fortfarande osäkert.
          Bakgrund

          I vissa av multivitaminpreparaten ingår 0,2 mg eller 0,4 mg folsyra. Folsyra i doseringen 0,4 mg per dag prekonceptionellt samt i tidig graviditet anses kunna minska risken för neuralrörsdefekter och även andra missbildningar. Det är dock osäkert om detta även gäller för kvinnor som har tillgång till god kost, och där det inte föreligger någon under- eller felnäring.

          I alla multivitaminpreparaten ingår vitamin A i skiftande mängd – till exempel 3000 IE, 2667 IE eller 1666 IE. Det har diskuterats om A-vitamindoser över 10 000 IE/dag skulle öka risken för missbildning men det är osannolikt att så är fallet.

          I det svenska Medicinska födelseregistret finns 46 239 barn vars mödrar uppgivit användning av multivitaminpreparat i tidig graviditet. Av dessa hade 937 barn (2,0%) mot 956 förväntade (2,1%) någon missbildningsdiagnos. Missbildningsfrekvensen var således nära den......

          I vissa av multivitaminpreparaten ingår 0,2 mg eller 0,4 mg folsyra. Folsyra i doseringen 0,4 mg per dag prekonceptionellt samt i tidig graviditet anses kunna minska risken för neuralrörsdefekter och även andra missbildningar. Det är dock osäkert om detta även gäller för kvinnor som har tillgång till god kost, och där det inte föreligger någon under- eller felnäring. I alla multivitaminpreparaten ingår vitamin A i skiftande mängd – till exempel 3000 IE, 2667 IE eller 1666 IE. Det har diskuterats om A-vitamindoser över 10 000 IE/dag skulle öka risken för missbildning men det är osannolikt att så är fallet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 46 239 barn vars mödrar uppgivit användning av multivitaminpreparat i tidig graviditet. Av dessa hade 937 barn (2,0%) mot 956 förväntade (2,1%) någon missbildningsdiagnos. Missbildningsfrekvensen var således nära den förväntade. Fem av barnen hade en neuralrörsdefekt (9-10 förväntade), 62 hade gomspalt eller läppgomspalt (64-65 förväntade) och 347 hade hjärtfel (322 förväntade). Andelen barn med neuralrörsdefekter var något mindre än förväntat, men det är i skrivande stund oklart om detta beror på en sann skyddande effekt av multivitaminpreparat, eller om det beror på samvarierande faktorer.
          Referenser
          1. Lumley J, Watson L, Watson M, Bower C. Modelling the potential impact of population-wide perconceptional folate/multivitamin supplementation on multiple births. BJOG 2001;108:937-42.
          2. Ericson A, Källén B, Åberg A. Use of multivitamins and folic acid in early pregnancy and multiple births in Sweden. Twin Res 2001;4:63-6.
          3. Berry RJ, Li Z, Erickson JD et al. Prevention of neural-tube defects with folic acid in China. China-U.S. Collaborative Project for Neural Tube Defect Prevention. N Engl J Med 1999;341:1485-90.
          4. Rosano A, Smithells D, Cacciani L et al. Time trends in neural tube defects prevalence in relation to preventive strategies: an international study. J Epidemiol Community Health 1999;53:630-5.
          5. Botto LD, Mulinare J, Erickson JD. Occurrence of congenital heart defects in relation to maternal mulitivitamin use. Am J Epidemiol 2000;151:878-84.
          6. Mulinare J, Cordero JF, Erickson JD et al. Periconceptional use of multivitamins and the occurrence of neural tube defects. JAMA 1988;260:3141-5.
          7. Milunsky A, Jick H, Jick SS et al. Multivitamin/folic acid supplementation in early pregnancy reduces the prevalence of neural tube defects. JAMA 1989;262:2847-52.
          8. Czeizel AE, Dudas I. Prevention of the first occurrence of neural-tube defects by periconceptional vitamin supplementation. N Engl J Med 1992;327:1832-5.
          9. Werler MM, Shapiro S, Mitchell AA. Periconceptional folic acid exposure and risk of occurrent neural tube defects. JAMA 1993;269:1257-61.
          10. Czeizel AE, Metneki J, Dudas I. Higher rate of multiple births after periconceptional vitamin supplementation. N Engl J Med 1994;330:1687-8.
          11. Shaw GM, Schaffer D, Velie EM et al. Periconceptional vitamin use, dietary folate, and the occurrence of neural tube defects. Epidemiology 1995;6:219-26.
          12. Botto LD, Khoury MJ, Mulinare J et al. Periconceptional multivitamin use and the occurrence of conotruncal heart defects: results from a population-based, case-control study. Pediatrics 1996;98:911-7.
          13. Werler MM, Cragan JD, Wasserman CR et al. Multivitamin supplementation and multiple births. Am J Med Genet 1997;71:93-6.
          14. Scanlon KS, Ferencz C, Loffredo CA et al. Preconceptional folate intake and malformations of the cardiac outflow tract. Baltimore-Washington Infant Study Group. Epidemiology 1998;9:95-8.
          15. Hall J, Solehdin F. Folic acid for the prevention of congenital anomalies. Eur J Pediatr 1998;157:445-50.
          16. Kadir RA, Sabin C, Whitlow B et al. Neural tube defects and periconceptional folic acid in England and Wales: retrospective study. BMJ 1999;319:92-3.
          Författare

          Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

          Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
          Uppdaterat

          Innehållet uppdaterat 3/1/2018
          Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

          Fasstexter
          För patienter och allmänhet
          1 1
          1 1

          Munsköljvätska med askorbinsyra

          Munsköljvätska med askorbinsyra

          Klass: 1

          Substanser

          askorbinsyra, kalciumaskorbat, natriumaskorbat

          askorbinsyra, kalciumaskorbat, natriumaskorbat
          Bedömning

          Detta preparat kan utan risk användas under graviditet.

          Detta preparat kan utan risk användas under graviditet.
          Bakgrund

          I preparatet ingår askorbinsyra, natrium perkarbonat och som katalysator kopparsulfat. Det används till lokalbehandling av munhålan och någon fosterpåverkan är inte möjlig. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två fall med denna exponering uppgiven, barnen hade ingen missbildning.

          I preparatet ingår askorbinsyra, natrium perkarbonat och som katalysator kopparsulfat. Det används till lokalbehandling av munhålan och någon fosterpåverkan är inte möjlig. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två fall med denna exponering uppgiven, barnen hade ingen missbildning.
              Författare

              Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

              Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
              Uppdaterat

              Innehållet uppdaterat 1/10/2018
              Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

              För patienter och allmänhet