Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – natriumaminohippurat

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Aminohippursyra

Aminohippursyra

Klass: 2

Produkter

AMINOHIPPURATE SODIUM "PAH", Aminohipp, Sodium para-ami......

AMINOHIPPURATE SODIUM "PAH", Aminohipp, Sodium para-aminohippurate
ATC-Koder

V04CH30

V04CH30
Substanser

aminohippursyra, natriumaminohippurat

aminohippursyra, natriumaminohippurat
Bedömning

Erfarenheter av användning av aminohippursyra för njurfunktionstest under graviditet är ringa. Förmodligen kan substansen användas för njurfunktionstest även under graviditet. Om det skulle finnas en riskökning för fosterskador är den eventuella individuella riskökningen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan använt läkemedlet under tidig graviditet.

Erfarenheter av användning av aminohippursyra för njurfunktionstest under graviditet är ringa. Förmodligen kan substansen användas för njurfunktionstest även under graviditet. Om det skulle finnas en riskökning för fosterskador är den eventuella individuella riskökningen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Aminohippursyra används vid testning av njurfunktion och är nära besläktat med den kroppsegna hippursyran. Det finns ingen orsak att tro att aminohippursyra skulle kunna vara fosterskadande. Gravida bör dock övervakas noga under undersökningen beträffande biverkningar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Aminohippursyra används vid testning av njurfunktion och är nära besläktat med den kroppsegna hippursyran. Det finns ingen orsak att tro att aminohippursyra skulle kunna vara fosterskadande. Gravida bör dock övervakas noga under undersökningen beträffande biverkningar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 2/15/2016
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet