Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – natriumamidotrizoat

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Amidotrizoinsyra

Amidotrizoinsyra

Klass: 2

Produkter

Gastrografin, Urografin

Gastrografin, Urografin
ATC-Koder

V08AA01

V08AA01
Substanser

amidotrizoatmeglumin, amidotrizoinsyra, natriumamidotri......

amidotrizoatmeglumin, amidotrizoinsyra, natriumamidotrizoat
Bedömning

Användning av röntgenkontrastmedel innehållande amidotrizoinsyra kan ske under graviditet. Röntgning av gravid patient skall dock endast ske på strikt indikation. Om patienten ändå röntgats i tidig graviditet är dock inte den eventuella individuella riskökningen så stor så att det finns anledning till oro.

Användning av röntgenkontrastmedel innehållande amidotrizoinsyra kan ske under graviditet. Röntgning av gravid patient skall dock endast ske på strikt indikation. Om patienten ändå röntgats i tidig graviditet är dock inte den eventuella individuella riskökningen så stor så att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Amidotrizoinsyra ingår i röntgenkontrastmedel och innnehåller jod. Användningsområden är gastrointestinal röntgen, retrograd pyelografi samt kolangiografi. Systemabsorptionen är ringa. Erfarenheterna av användning under graviditet är begränsade. Tillfällig tillförsel av små mängder jod under graviditet kan inte bestående påverka fostrets tyroidea.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns åtta barn vars mödrar uppgivit att de erhållit amidotrizoinsyra. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Röntgning av gravid patient skall ske endast på strikt indikation även om de doser, som erhålls med modern teknik, troligen inte utgör någon fara för fostret.

Amidotrizoinsyra ingår i röntgenkontrastmedel och innnehåller jod. Användningsområden är gastrointestinal röntgen, retrograd pyelografi samt kolangiografi. Systemabsorptionen är ringa. Erfarenheterna av användning under graviditet är begränsade. Tillfällig tillförsel av små mängder jod under graviditet kan inte bestående påverka fostrets tyroidea. I det svenska Medicinska födelseregistret finns åtta barn vars mödrar uppgivit att de erhållit amidotrizoinsyra. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Röntgning av gravid patient skall ske endast på strikt indikation även om de doser, som erhålls med modern teknik, troligen inte utgör någon fara för fostret.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 10/8/2015
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet