Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – natriumalendronat, vattenfri

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Alendronat

Alendronat

Klass: 2

Produkter

ADROVANCE, Alenat, Alenat Veckotablett, Alendronat Acco......

ADROVANCE, Alenat, Alenat Veckotablett, Alendronat Accord Veckotablett, Alendronat Actavis Veckotablett, Alendronat Arrow, Alendronat Arrow Veckotablett, Alendronat Aurobindo Veckotablett, Alendronat Bluefish Veckotablett, Alendronat MDS Veckotablett, Alendronat Mylan, Alendronat Mylan Veckotablett, Alendronat Orifarm Veckotablett, Alendronat Ranbaxy Veckotablett, Alendronat STADA, Alendronat STADA Veckotablett, Alendronat Sandoz Veckotablett, Alendronat Teva, Alendronat Teva Veckotablett, Alendronat Unimedic, Alendronat ratiopharm Veckotablett, Alendronate/Cholecalciferol Accord, Alendronic Acid, Binosto, Fosamax, Fosamax Veckotablett, Fosastad, Fosavance, Tridepos
ATC-Koder

M05BA04, M05BB03, M05BB05

M05BA04, M05BB03, M05BB05
Substanser

alendronsyra, natriumalendronat, vattenfri, natriumalen......

alendronsyra, natriumalendronat, vattenfri, natriumalendronatmonohydrat, natriumalendronattrihydrat
Bedömning

Användning av alendronat under graviditet skall undvikas. Det finns ringa erfarenhet av substansen under graviditet men djurförsök har visat olika typer av rubbningar i benbildningen. Om kvinnan har exponerats under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Användning av alendronat under graviditet skall undvikas. Det finns ringa erfarenhet av substansen under graviditet men djurförsök har visat olika typer av rubbningar i benbildningen. Om kvinnan har exponerats under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Alendronat används vid postmenopausal eller kortikosteroidinducerad osteoporos. Erfarenheten av exponering under graviditet är ringa. Alendronat kan genom sin farmakologiska effekt med påverkan på kalciumhomeostasen medföra en risk för fostret och/eller det nyfödda barnet. Djurförsök har visat olika typer av rubbningar i benbildningen vilkas betydelse för människa är oklar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra fall med exponering för alendronat. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Alendronat ingår även tillsammans med kolecalciferol i kombinationspreparat Fosavance. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn med denna exponering.

Alendronat används vid postmenopausal eller kortikosteroidinducerad osteoporos. Erfarenheten av exponering under graviditet är ringa. Alendronat kan genom sin farmakologiska effekt med påverkan på kalciumhomeostasen medföra en risk för fostret och/eller det nyfödda barnet. Djurförsök har visat olika typer av rubbningar i benbildningen vilkas betydelse för människa är oklar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra fall med exponering för alendronat. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Alendronat ingår även tillsammans med kolecalciferol i kombinationspreparat Fosavance. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn med denna exponering.
Referenser
  1. Ornoy A, Wajnberg R, Diav-Citrin O. The outcome of pregnancy following pre-pregnancy or early pregnancy alendronate treatment. Reprod Toxicol 2006;22:578-9.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 7/16/2019
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet