Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – natriumacetattrihydrat

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Aminosyralösningar för parenteral nutrition

Aminosyralösningar för parenteral nutrition

Klass: 1

Produkter

Glavamin, Primene 10%, Vamin 14 g N/l, Vamin 14 g N/l e......

Glavamin, Primene 10%, Vamin 14 g N/l, Vamin 14 g N/l elektrolytfri, Vamin 18 g N/l elektrolytfri, Vamin-Glucos, Vaminolac
ATC-Koder

B05BA01

B05BA01
Substanser

DL-metionin, alanin, arginin, argininhydroklorid, aspar......

DL-metionin, alanin, arginin, argininhydroklorid, asparaginsyra, cystein, cysteinhydrokloridmonohydrat, fenylalanin, glukos, glukosmonohydrat, glutaminsyra, glutaminsyrahydroklorid, glycin, glycyl-glutamin, glycyl-tyrosin, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, isoleucin, kalciumglukoheptonat, kalciumglukonat, kalciumglukonat gel, kalciumglukonolaktat, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kalciumlaktoglukonat, kaliumhydroxid, kaliumklorid, leucin, lysin, lysinacetat, lysinhydroklorid, lysinmonohydrat, magnesiumsulfat, magnesiumsulfat, vattenfri, magnesiumsulfatdihydrat, magnesiumsulfatheptahydrat, metionin, natriumacetat, natriumacetattrihydrat, natriumhydroxid, prolin, serin, taurin, treonin, tryptofan, tyrosin, valin
Bedömning

Aminosyralösningar kan utan risk användas under graviditet.

Aminosyralösningar kan utan risk användas under graviditet.
Bakgrund

Dessa lösningar innehåller aminosyror med eller utan elektrolyter, vilka inte rimligen kan verka fosterskadande. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju barn, vars mödrar uppgivit att de fått aminosyralösning i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Dessa lösningar innehåller aminosyror med eller utan elektrolyter, vilka inte rimligen kan verka fosterskadande. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju barn, vars mödrar uppgivit att de fått aminosyralösning i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 6/27/2018
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet
   1 1
   1 1

   Kolhydrater för parenteral nutrition

   Kolhydrater för parenteral nutrition

   Klass: 1

   Produkter

   Glucos Baxter, Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad, Glucos B......

   Glucos Baxter, Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad, Glucos Baxter 50 mg/ml buffrad, Glucos Baxter Viaflo, Glucos Fresenius Kabi, Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad, Glucos. B. Braun, Glukos APL, Glukos Braun 25 mg/ml buffrad, Glukos Braun 50 mg/ml buffrad, Glukos Fresenius Kabi, Rehydrex med glucos 25 mg/ml
   ATC-Koder

   B05BA03

   B05BA03
   Substanser

   glukos, glukosmonohydrat, natriumacetat, natriumacetatt......

   glukos, glukosmonohydrat, natriumacetat, natriumacetattrihydrat, natriumklorid
   Bedömning

   Glukoslösningar för parenteral nutrition kan utan risk användas under graviditet. Hyperglukemi och reaktiv hypoglukemi efter abrupt avbrytande av infusion skall undvikas

   Glukoslösningar för parenteral nutrition kan utan risk användas under graviditet. Hyperglukemi och reaktiv hypoglukemi efter abrupt avbrytande av infusion skall undvikas
   Bakgrund

   Dessa lösningar innehåller glukos , vilket inte kan verka fosterskadande i normala koncentrationer. Användning av större mängd elektrolytfria lösningar kan dock ge skadlig hyponatremi hos mor och foster. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet finns.

   I det svenska Medicinska födelseregistret finns 10 barn, vars mödrar uppgivit att de fått glukoslösning i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Sannolikt har dock betydligt fler gravida erhållit ”dropp” inom slutenvården i samband med olika tillstånd och ingrepp.

   Dessa lösningar innehåller glukos , vilket inte kan verka fosterskadande i normala koncentrationer. Användning av större mängd elektrolytfria lösningar kan dock ge skadlig hyponatremi hos mor och foster. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 10 barn, vars mödrar uppgivit att de fått glukoslösning i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Sannolikt har dock betydligt fler gravida erhållit ”dropp” inom slutenvården i samband med olika tillstånd och ingrepp.
     Författare

     Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

     Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
     Uppdaterat

     Innehållet uppdaterat 6/27/2018
     Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

     Fasstexter
     För patienter och allmänhet
     1 1
     1 1

     Elektrolyter

     Elektrolyter

     Klass: 1

     Produkter

     Natrium Bicarbonicum Bichsel, Natrium-Bicarbonat B.Brau......

     Natrium Bicarbonicum Bichsel, Natrium-Bicarbonat B.Braun, Natriumbikarbonat Fresenius Kabi, Natriumklorid Abcur, Natriumklorid B. Braun, Natriumklorid Baxter, Natriumklorid Baxter Viaflo, Natriumklorid Evolan, Natriumklorid Fresenius Kabi, Natriumklorid Meda, Plasmalyte, Plegisol, Plegisol Hospira, Ringer-Acetat Baxter Viaflo, Ringer-Acetat Braun, Ringer-Laktat Baxter, Ringer-Laktat Fresenius, Ringer-acetat Fresenius Kabi, Ringer-lactat "Fresenius Kabi", Ringerfundin
     ATC-Koder

     A12CA01, B05BB01

     A12CA01, B05BB01
     Substanser

     (S)-mjölksyra, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, ka......

     (S)-mjölksyra, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kalciumlaktatpentahydrat, kaliumklorid, magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, mjölksyra, natrium-(S)-laktat, natrium-(S)-laktatlösning, natriumacetat, natriumacetattrihydrat, natriumglukonat, natriumklorid, natriumlaktat, natriumlaktatlösning, natriumvätekarbonat, äppelsyra
     Bedömning

     Elektrolytpreparat kan ges under graviditet utan risk för fosterskada.

     Elektrolytpreparat kan ges under graviditet utan risk för fosterskada.
     Bakgrund

     Preparaten innehåller elektrolyter, som inte kan innebära någon risk för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 16 barn vars mödrar rapporterat att de fått behandling med elektrolyter. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men ett av barnen föddes i vecka 26 och dog, fem var för tidigt födda och fem var lågviktiga. Detta utfall sammanhänger förmodligen med underliggande sjukdom hos modern.

     Preparaten innehåller elektrolyter, som inte kan innebära någon risk för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 16 barn vars mödrar rapporterat att de fått behandling med elektrolyter. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men ett av barnen föddes i vecka 26 och dog, fem var för tidigt födda och fem var lågviktiga. Detta utfall sammanhänger förmodligen med underliggande sjukdom hos modern.
       Författare

       Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

       Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
       Uppdaterat

       Innehållet uppdaterat 6/27/2018
       Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

       Fasstexter
       För patienter och allmänhet
       1 1
       1 1

       Elektrolyter + kolhydrater

       Elektrolyter + kolhydrater

       Klass: 1

       Produkter

       Benelyte, Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml + natrium + k......

       Benelyte, Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml + natrium + kalium, Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20, Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml med Na 40 + K 20, Glucose-Na-K Baxter 100 mg/ml, Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml, Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20, Glukosel, Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo, Nutradex med glucos 100 mg/ml, Plasmalyte Glucos
       ATC-Koder

       B05BB02

       B05BB02
       Substanser

       dikaliumfosfat, dikaliumfosfattrihydrat, glukos, glukos......

       dikaliumfosfat, dikaliumfosfattrihydrat, glukos, glukosmonohydrat, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kaliumdivätefosfat, kaliumfosfat, kaliumklorid, magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat, natriumacetattrihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, natriumglukonat, natriumklorid, natriumlaktat, natriumlaktatlösning, zinkacetat, zinkacetatdihydrat
       Bedömning

       Elektrolytpreparat med kolhydrater kan ges under graviditet utan risk för fosterskada. Hyperglukemi och reaktiv hypoglukemi efter abrupt avbrytande av infusion skall undvikas.

       Elektrolytpreparat med kolhydrater kan ges under graviditet utan risk för fosterskada. Hyperglukemi och reaktiv hypoglukemi efter abrupt avbrytande av infusion skall undvikas.
       Bakgrund

       Preparaten innehåller elektrolyter samt glukos, som inte kan innebära någon risk för fosterskada i normala koncentrationer. De negativa erfarenheter som har rapporterats hänför sig sannolikt till över- eller undervätskning eller för hög infusionshastiget av glukos med hyperglukemi som följd.

       I det svenska Medicinska födelseregistret finns 12 barn, vars mödrar rapporterat att de fått behandling med elektrolyter, men ingen kvinna hade rapporterat användande av kombinationspreparat med kolhydrater. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Sannolikt har dock betydligt fler gravida erhållit ”dropp” inom slutenvården i samband med olika tillstånd och ingrepp.

       Preparaten innehåller elektrolyter samt glukos, som inte kan innebära någon risk för fosterskada i normala koncentrationer. De negativa erfarenheter som har rapporterats hänför sig sannolikt till över- eller undervätskning eller för hög infusionshastiget av glukos med hyperglukemi som följd. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 12 barn, vars mödrar rapporterat att de fått behandling med elektrolyter, men ingen kvinna hade rapporterat användande av kombinationspreparat med kolhydrater. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Sannolikt har dock betydligt fler gravida erhållit ”dropp” inom slutenvården i samband med olika tillstånd och ingrepp.
         Författare

         Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

         Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
         Uppdaterat

         Innehållet uppdaterat 6/27/2018
         Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

         Fasstexter
         För patienter och allmänhet
         1 1
         1 1

         Kombinationer för parenteral nutrition

         Kombinationer för parenteral nutrition

         Klass: 1

         Produkter

         Clinimix N12G20E, Clinimix N14G30E, Clinimix N17G35E, C......

         Clinimix N12G20E, Clinimix N14G30E, Clinimix N17G35E, Clinimix N9G15E, Finomel, Finomel Perifer, Kabiven, Kabiven Perifer, Numeta G13E, Numeta G16E, Numeta G19E, Nutriflex Lipid 32/64/40 perifer, Nutriflex Lipid 38/120/40, Nutriflex Lipid 56/144/40, Nutriflex Lipid Peri, Nutriflex Lipid Plus, Nutriflex Lipid Special, Nutriflex Omega 32/64/40 perifer, Nutriflex Omega 38/120/40, Nutriflex Omega 56/144/40, Nutriflex Omega 56/144/40 elektrolytfri, Nutriflex Omega plus, Nutriflex Omega special, Nutriflex peri, Nutriflex plus, Nutriflex special, OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9, OLIMEL N9E, OLIMEL perifer N4E, Oliclinomel N4-550E, Oliclinomel N6-900E, Oliclinomel N7-1000E, Olimel N12, Olimel N12E, SmofKabiven, SmofKabiven Elektrolytfri, SmofKabiven Perifer, SmofKabiven extra Nitrogen, StructoKabiven, StructoKabiven Elektrolytfri, StructoKabiven Perifer
         ATC-Koder

         B05BA10

         B05BA10
         Substanser

         DL-metionin, alanin, arginin, argininglutamat (1:1), ar......

         DL-metionin, alanin, arginin, argininglutamat (1:1), argininhydroklorid, asparaginsyra, cystein, cysteinhydrokloridmonohydrat, dikaliumfosfat, dikaliumfosfattrihydrat, fenylalanin, fiskolja, fiskolja, rik på omega-3-syror, glukos, glukosmonohydrat, glutaminsyra, glutaminsyrahydroklorid, glycin, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, isoleucin, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kaliumacetat, kaliumdivätefosfat, kaliumfosfat, kaliumhydroxid, kaliumklorid, leucin, lysin, lysinacetat, lysinhydroklorid, lysinmonohydrat, magnesiumacetat, magnesiumacetattetrahydrat, magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, magnesiumsulfat, magnesiumsulfat, vattenfri, magnesiumsulfatdihydrat, magnesiumsulfatheptahydrat, metionin, natriumacetat, natriumacetattrihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, natriumglycerofosfat, hydratiserat, natriumglycerofosfat, vattenfritt, natriumhydroxid, natriumklorid, olivolja, raffinerad, omega-3-syratriglycerider, ornitin, ornitinaspartat, ornitinhydroklorid, prolin, renad strukturerad triglycerid, serin, sojalecitin, sojaolja, taurin, treonin, triglycerider, triglycerider, medellångkedjiga, tryptofan, tyrosin, valin, zinkacetat, zinkacetatdihydrat, zinksulfat, vattenfri, zinksulfatheptahydrat, äppelsyra
         Bedömning

         Dessa kombinationslösningar för parenteral nutrition kan utan risk användas under graviditet.

         Dessa kombinationslösningar för parenteral nutrition kan utan risk användas under graviditet.
         Bakgrund

         Preparaten innehåller blandningar av aminosyror, fett, elektrolyter och ibland spårämnen, vilka inte rimligen kan verka fosterskadande. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tio barn, vars mödrar uppgivit att de fått sådan lösning i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

         Preparaten innehåller blandningar av aminosyror, fett, elektrolyter och ibland spårämnen, vilka inte rimligen kan verka fosterskadande. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tio barn, vars mödrar uppgivit att de fått sådan lösning i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
           Författare

           Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

           Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
           Uppdaterat

           Innehållet uppdaterat 6/27/2018
           Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

           Fasstexter
           För patienter och allmänhet