Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – naltrexonhydroklorid

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Naltrexon

Naltrexon

Klass: 2

Produkter

Mysimba, Nalorex, Naltrexon Molteni, Naltrexon Vitaflo,......

Mysimba, Nalorex, Naltrexon Molteni, Naltrexon Vitaflo, Naltrexone Accord, Naltrexone POA Pharma, VIVITROL
ATC-Koder

A08AA62, N07BB04

A08AA62, N07BB04
Substanser

naltrexon, naltrexonhydroklorid

naltrexon, naltrexonhydroklorid
Bedömning

Erfarenhet av behandling med naltrexon under graviditet saknas till stor del. Därmed bör naltrexon inte användas till gravida om annan möjlighet att hindra exponering av fostret för alkohol kan erbjudas. Naltrexon ska inte heller användas för behandling av övervikt under graviditeten. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt naltrexon under tidig graviditet.

Erfarenhet av behandling med naltrexon under graviditet saknas till stor del. Därmed bör naltrexon inte användas till gravida om annan möjlighet att hindra exponering av fostret för alkohol kan erbjudas. Naltrexon ska inte heller användas för behandling av övervikt under graviditeten. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt naltrexon under tidig graviditet.
Bakgrund

Naltrexon är en opiatantagonist som är godkänt för användning vid alkoholberoende för att reducera återfallsrisken samt för behandling av övervikt. Maternell alkoholism utgör en allvarlig riskfaktor för fosterskador. Erfarenheten av naltrexon använt under graviditet är dock obetydlig vid behandling av alkoholberoende [1-2]. Vid behandling av opioidberoende finns lite data [3-5]. En studie rapporterade en ökad frekvens av urogenitala missbildningar [3], i de andra två studierna rapporterades ingen ökad risk [4-5]. Underlaget är dock fortfarande för litet för att kunna dra några säkra slutsatser.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns e......

Naltrexon är en opiatantagonist som är godkänt för användning vid alkoholberoende för att reducera återfallsrisken samt för behandling av övervikt. Maternell alkoholism utgör en allvarlig riskfaktor för fosterskador. Erfarenheten av naltrexon använt under graviditet är dock obetydlig vid behandling av alkoholberoende [1-2]. Vid behandling av opioidberoende finns lite data [3-5]. En studie rapporterade en ökad frekvens av urogenitala missbildningar [3], i de andra två studierna rapporterades ingen ökad risk [4-5]. Underlaget är dock fortfarande för litet för att kunna dra några säkra slutsatser. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. EMA. Assessment report: Mysimba 2015-04-15. Tillgänglig från: https://goo.gl/HX1GdW
  2. DeVido J, Bogunovic O, Weiss RD. Alcohol use disorders in pregnancy. Harv Rev Psychiatry. 2015;23(2):112-21.
  3. Kelty E, Hulse G. A Retrospective Cohort Study of Birth Outcomes in Neonates Exposed to Naltrexone in Utero: A Comparison with Methadone-, Buprenorphine- and Non-opioid-Exposed Neonates. Drugs. 2017;77(11):1211-1219.
  4. Hulse G, O'Neil G. Using naltrexone implants in the management of the pregnant heroin user. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2002;42(5):569-73.
  5. Hulse GK, O'Neill G, Pereira C, Brewer C. Obstetric and neonatal outcomes associated with maternal naltrexone exposure. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2001;41(4):424-8.
Författare

Karin Källén, Birger Winbladh, Ulrika Nörby och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.

Karin Källén, Birger Winbladh, Ulrika Nörby och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 1/26/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet