Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – naloxegoloxalat

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Naloxegol

Naloxegol

Klass: 2

Produkter

Moventig

Moventig
ATC-Koder

A06AH03

A06AH03
Substanser

naloxegol, naloxegoloxalat

naloxegol, naloxegoloxalat
Bedömning

Naloxegol bör inte användas av gravida kvinnor då erfarenhet saknas av sådan behandling. I djurförsök har höga doser av läkemedlet visat negativ fosterpåverkan och det finns även en teoretisk risk för opioidabstinens hos fostret. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Naloxegol bör inte användas av gravida kvinnor då erfarenhet saknas av sådan behandling. I djurförsök har höga doser av läkemedlet visat negativ fosterpåverkan och det finns även en teoretisk risk för opioidabstinens hos fostret. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Naloxegol är en perifert verkande antagonist till my-opioidreceptorn och används mot opioidorsakad förstoppning [1]. Ingen erfarenhet finns av behandling under graviditet. I djuförsök har naloxegol visat missbildningar och annan fosterpåverkan, i doser som är betydligt högre än de som rekommenderas till människa [1,2]. På grund av fostrets omogna blodhjärnbarriär finns en teoretisk risk för opioidabstinens under nyföddhetsperioden.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall rapporterade med denna exponering.

Naloxegol är en perifert verkande antagonist till my-opioidreceptorn och används mot opioidorsakad förstoppning [1]. Ingen erfarenhet finns av behandling under graviditet. I djuförsök har naloxegol visat missbildningar och annan fosterpåverkan, i doser som är betydligt högre än de som rekommenderas till människa [1,2]. På grund av fostrets omogna blodhjärnbarriär finns en teoretisk risk för opioidabstinens under nyföddhetsperioden. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall rapporterade med denna exponering.
Referenser
  1. Moventig (naloxegol) : EPAR - Product Information. 08/12/2014.
  2. MOVENTIG (naloxegol). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2015-04-17, cited 2016-05-23].
Författare

Katarina Wide för Region Stockholm.

Katarina Wide för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 1/10/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

Fasstexter
För patienter och allmänhet