Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – nalmefenhydrokloriddihydrat

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nalmefen

Nalmefen

Klass: 2

Produkter

Selincro

Selincro
ATC-Koder

N07BB05

N07BB05
Substanser

nalmefen, nalmefenhydroklorid, vattenfri, nalmefenhydro......

nalmefen, nalmefenhydroklorid, vattenfri, nalmefenhydrokloriddihydrat
Bedömning

Tills vidare bör nalmefen inte användas under graviditet, om det finns andra möjligheter att undvika att fostret exponeras för alkohol.

Tills vidare bör nalmefen inte användas under graviditet, om det finns andra möjligheter att undvika att fostret exponeras för alkohol.
Bakgrund

Nalmefen är en opioidsystemmodulator som används för att behandla alkoholism. Erfarenheten av behandling under graviditet är begränsad. I djurförsök har viss negativ påverkan setts på fosterutvecklingen men inga allvarliga avvikelser.

Nalmefen är en opioidsystemmodulator som används för att behandla alkoholism. Erfarenheten av behandling under graviditet är begränsad. I djurförsök har viss negativ påverkan setts på fosterutvecklingen men inga allvarliga avvikelser.
Referenser
  1. Selincro. CHMP European Public Assessment Report (EPAR). European Medicines Agency (EMA) [2012-12-13, cited 2014-08-18]. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002583/WC500140326.pdf.
Författare

Katarina Wide för Region Stockholm.

Katarina Wide för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 8/18/2014
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet