Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – nafazolinhydroklorid

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nafazolin

Nafazolin

Klass: 2

Produkter

Antasten-Privin, Antistina-Privin, Cleari, Lidokain-naf......

Antasten-Privin, Antistina-Privin, Cleari, Lidokain-nafazolin (ofärgad) APL, Lidokainhydroklorid-nafazolin (färgad) APL, Xylocaine 5 pour cent a la naphazoline
ATC-Koder

N01BB52, S01GA01, S01GA51

N01BB52, S01GA01, S01GA51
Substanser

nafazolin, nafazolinhydroklorid, nafazolinnitrat

nafazolin, nafazolinhydroklorid, nafazolinnitrat
Bedömning

Ögondroppar med nafazolin, eventuellt i kombination med antazolin, kan utan risk användas under graviditet. Vid användning av nafazolin näs- och munhålelösning kan möjligen visst systemiskt upptag ske, och sådan användning bör undvikas, då erfarenhet av behandling under graviditet saknas. Om exponering har skett i tidig graviditet, är dock en eventuell risk i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.

Ögondroppar med nafazolin, eventuellt i kombination med antazolin, kan utan risk användas under graviditet. Vid användning av nafazolin näs- och munhålelösning kan möjligen visst systemiskt upptag ske, och sådan användning bör undvikas, då erfarenhet av behandling under graviditet saknas. Om exponering har skett i tidig graviditet, är dock en eventuell risk i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Nafazolin i ögondroppar har en adrenerg effekt och finns också i kombination med ett antihistaminpreparat, antazolin. Någon väsentlig systemisk absorption sker inte från ögondropparna och behandlingen ökar inte risken för fosterskador. [1-2]. Vid användning av nafazolin näs- och munhålelösning kan möjligen visst systemiskt upptag ske, men säkra data saknas. Teoretiskt skulle dock nafazolin tillförd via näsa- och munhåla, kunna orsaka biverkningar hos fostret och det nyfödda barnet [2].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 153 barn vars mödrar uppgivit användning av nafazolin i tidig graviditet. Fem av barnen (mot tre förväntade) hade någon missbildn......

Nafazolin i ögondroppar har en adrenerg effekt och finns också i kombination med ett antihistaminpreparat, antazolin. Någon väsentlig systemisk absorption sker inte från ögondropparna och behandlingen ökar inte risken för fosterskador. [1-2]. Vid användning av nafazolin näs- och munhålelösning kan möjligen visst systemiskt upptag ske, men säkra data saknas. Teoretiskt skulle dock nafazolin tillförd via näsa- och munhåla, kunna orsaka biverkningar hos fostret och det nyfödda barnet [2]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 153 barn vars mödrar uppgivit användning av nafazolin i tidig graviditet. Fem av barnen (mot tre förväntade) hade någon missbildningsdiagnos. Ett barn hade Downs syndrom, ett hade hypospadi, två hade ventrikelseptumdefekt och ett barn hade polydaktyli.
Referenser
  1. Thomseth V, Cejvanovic V, Jimenez-Solem E, Poulsen HE, Utheim TP, Andersen JT. Exposure to antazoline-naphazoline eye drops during pregnancy and the risk of congenital malformations: a Danish nationwide cohort study. Acta Ophthalmol. 2019;97(5):505-509.
  2. Reprotox. Naphazoline. Micromedex [www]. [cited 2020-03-31].
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 3/31/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

Fasstexter
För patienter och allmänhet