Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – 4-tert-butylfenol-formaldehydharts

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Allergitest

Allergitest

Klass: 1

Produkter

Mekostest, Mekostest 36, Nixema

Mekostest, Mekostest 36, Nixema
ATC-Koder

V04CL

V04CL
Substanser

1,3-difenylguanidin, 2,2'-ditiobisbensotiazol, 2-(4-mor......

1,3-difenylguanidin, 2,2'-ditiobisbensotiazol, 2-(4-morfolinylmerkapto)bensotiazol, 4-tert-butylfenol-formaldehydharts, 5-kloro-2-metyl-4-isotiazolin-3-on, Disperse Blue 106, N-N'-difenyl-p-fenylendiamin, N-cyklohexyl-2-bensotiazolsulfenamid, N-cyklohexyl-N'-fenyl-p-fenylendiamin, N-hydroximetylsuccinimid, N-isopropyl-N'-fenyl-p-fenylendiamin, amylkanelaldehyd, bacitracin, bensokain, bensylparahydroxibensoat, bisfenol A epoxiharts, bronopol, budesonid, butylparahydroxibensoat, cinkokain, cinkokainhydroklorid, diazolidinylurea, dipentametylentiuramdisulfid, disulfiram, etylendiamindihydroklorid, etylparahydroxibensoat, eugenol, geraniol, hydrocortisonebuteprat, hydrokortison, hydrokortisonaceponat, hydrokortisonacetat, hydrokortisonbutyrat, hydrokortisonnatriumfosfat, hydrokortisonnatriumsuccinat, hydroxicitronellal, imidurea, isoeugenol, isotiazolinon, kaliumdikromat, kanel, kanelaldehyd, kanelalkohol, kliokinol, klorkinaldol, kloroallylhexaminiumklorid, kobolt, kobolt(II,III)oxid, koboltdikloridhexahydrat, koboltglukonat, vattenfri, koboltglukonatdihydrat, kolofonium, krom, krom(Cr-51)edetat, kromtriklorid hexahydrat, merkaptobensotiazol, metyldibromoglutaronitril, metylparahydroxibensoat, natriumaurotiosulfatdihydrat, natriumkromat(Cr-51), neomycin, neomycinsulfat, nickelsulfathexahydrat, p-fenylendiamin, partenolid, perubalsam, propylparahydroxibensoat, slånlavsextrakt, tetrakain, tetrakainhydroklorid, tetrametyltiurammonosulfid, tiomersal, tiram, tixokortolpivalat, ullfettalkoholer, zink, zinkacetat, zinkacetatdihydrat, zinkbacitracin, zinkdibutylditiokarbamat, zinkdietylditiokarbamat, zinkglukonat (trihydrat), zinkglukonat, vattenfri, zinkklorid, zinkoxid, zinkpyrition, zinkresinat, zinksulfat, vattenfri, zinksulfatheptahydrat
Bedömning

Plåster för diagnos av allergisk kontaktdermatit kan utan risk användas under graviditet.

Plåster för diagnos av allergisk kontaktdermatit kan utan risk användas under graviditet.
Bakgrund

Det är inte sannolikt att plåster för diagnos av allerigsk kontaktdermatit ger någon systemisk påverkan eller övergång till fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret saknas uppgifter om huruvida det finns några kvinnor som använt detta läkemedel under graviditeten.

Det är inte sannolikt att plåster för diagnos av allerigsk kontaktdermatit ger någon systemisk påverkan eller övergång till fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret saknas uppgifter om huruvida det finns några kvinnor som använt detta läkemedel under graviditeten.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 10/8/2015
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet