Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Oxybutynin Ebb

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Oxybutynin

Oxybutynin

Klass: 2

Produkter

Ditropan, GELNIQUE, Kentera, Oxibutynin AB Unimedic, Ox......

Ditropan, GELNIQUE, Kentera, Oxibutynin AB Unimedic, Oxibutynin APL, Oxybutynin 2care4, Oxybutynin Accord, Oxybutynin Ebb, Oxybutynin Mylan, Oxybutynin Unimedic
ATC-Koder

G04BD04

G04BD04
Substanser

oxibutynin, oxibutyninhydroklorid

oxibutynin, oxibutyninhydroklorid
Bedömning

Med anledning av djurexperimentella fynd, vilkas relevans för den kliniska situationen dock är tveksam, bör oxybutynin undvikas i tidig graviditet. Om exponering skett finns det knappast något skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Med anledning av djurexperimentella fynd, vilkas relevans för den kliniska situationen dock är tveksam, bör oxybutynin undvikas i tidig graviditet. Om exponering skett finns det knappast något skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.
Bakgrund

Erfarenheterna av användning av oxybutynin under tidig graviditet är begränsade. I djurförsök har oxybutynin givit upphov till hjärt- och skelettmissbildningar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 barn vars mödrar uppgivit användning av oxybutynin i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildning.

Erfarenheterna av användning av oxybutynin under tidig graviditet är begränsade. I djurförsök har oxybutynin givit upphov till hjärt- och skelettmissbildningar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 barn vars mödrar uppgivit användning av oxybutynin i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildning.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 8/4/2013
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet