Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Oxibuprokain Bausch & Lomb

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Oxibuprokain

Oxibuprokain

Klass: 1

Produkter

Fluress, Optax, Oxibuprokain Bausch & Lomb, Thilorbin

Fluress, Optax, Oxibuprokain Bausch & Lomb, Thilorbin
ATC-Koder

S01HA02, S01JA51

S01HA02, S01JA51
Substanser

oxibuprokain, oxibuprokainhydroklorid

oxibuprokain, oxibuprokainhydroklorid
Bedömning

Ögondroppar med oxibuprokain kan utan risk användas under graviditet.

Ögondroppar med oxibuprokain kan utan risk användas under graviditet.
Bakgrund

Oxibuprokain är ett lokalanestetikum som används i ögondroppar. Systemisk absorption är ringa och det finns idag inga hållpunkter att någon fosterskaderisk skulle föreligga. Oxibuprokain är nära besläktad i struktur och effekt med prokain. Prokain givet som lokalanestetikum under första trimestern har inte givit upphov till en ökad missbildningsfrekvens [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns åtta barn med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Oxibuprokain är ett lokalanestetikum som används i ögondroppar. Systemisk absorption är ringa och det finns idag inga hållpunkter att någon fosterskaderisk skulle föreligga. Oxibuprokain är nära besläktad i struktur och effekt med prokain. Prokain givet som lokalanestetikum under första trimestern har inte givit upphov till en ökad missbildningsfrekvens [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns åtta barn med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
Författare

Karin Källén, Birger Winbladh och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.

Karin Källén, Birger Winbladh och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 6/30/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

Fasstexter
För patienter och allmänhet