Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Osvaren

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Kalciumacetat + magnesiumkarbonat

Kalciumacetat + magnesiumkarbonat

Klass: 2

Produkter

Osvaren

Osvaren
ATC-Koder

V03AE04

V03AE04
Substanser

aluminiumhydroxid-magnesiumkarbonat, kalciumacetat, kal......

aluminiumhydroxid-magnesiumkarbonat, kalciumacetat, kalciumacetat, hydratiserad, magnesiumhydroxidkarbonat, magnesiumkarbonat, magnesiumkarbonat (90s)
Bedömning

Medlet bör kunna användas under graviditet på indikationen hyperfosfatemi utlöst av njurinsufficiens. Behandlingen bör skötas av specialist på hyperfosfatemi för att undvika andra elektrolytrubbningar.

Medlet bör kunna användas under graviditet på indikationen hyperfosfatemi utlöst av njurinsufficiens. Behandlingen bör skötas av specialist på hyperfosfatemi för att undvika andra elektrolytrubbningar.
Bakgrund

Erfarenheten av behandling med medlet under graviditet är mycket begränsad. De ingående substanserna kan i sig rimligtvis inte vara teratogena men behandling kan leda till olika elektrolytrubbningar. Särskild övervakning under graviditet av specialist på tillståndet rekommenderas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Erfarenheten av behandling med medlet under graviditet är mycket begränsad. De ingående substanserna kan i sig rimligtvis inte vara teratogena men behandling kan leda till olika elektrolytrubbningar. Särskild övervakning under graviditet av specialist på tillståndet rekommenderas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
   Författare

   Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.

   Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 10/8/2015
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet