Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Orgaran

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Danaparoid

Danaparoid

Klass: 2

Produkter

Orgaran

Orgaran
ATC-Koder

B01AB09

B01AB09
Substanser

danaparoid, danaparoidnatrium

danaparoid, danaparoidnatrium
Bedömning

Det är inte sannolikt att danaparoid själv har en teratogen effekt men eftersom erfarenhet under graviditet saknas till stor del kan det vara lämpligt att tillsvidare iaktta viss försiktighet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Det är inte sannolikt att danaparoid själv har en teratogen effekt men eftersom erfarenhet under graviditet saknas till stor del kan det vara lämpligt att tillsvidare iaktta viss försiktighet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Danaparoid är en heparinoid och placentaövergången torde vara försumbar. Det finns begränsat med data över användning av danaparoid under graviditet [1] och några säkra slutsatser om eventuell fosterverkan kan inte dras. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall registrerade med denna exponering.

Danaparoid är en heparinoid och placentaövergången torde vara försumbar. Det finns begränsat med data över användning av danaparoid under graviditet [1] och några säkra slutsatser om eventuell fosterverkan kan inte dras. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall registrerade med denna exponering.
Referenser
  1. Magnani HN. An analysis of clinical outcomes of 91 pregnancies in 83 women treated with danaparoid (Orgaran). Thromb Res 2010;125(4):297-302.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 5/31/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

Fasstexter
För patienter och allmänhet