Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Orap

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Pimozid

Pimozid

Klass: 2

Produkter

Orap, Orap Eumedica N.V.

Orap, Orap Eumedica N.V.
ATC-Koder

N05AG02

N05AG02
Substanser

pimozid

pimozid
Bedömning

Behandling med pimozid, bör om möjligt undvikas under graviditet då erfarenheten av sådan behandling saknas till stor del. Om behandling ändå sker bör den ske i samråd med specialist. Om exponering har skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Det förekommer neonatala symtom hos det nyfödda barnet från bland annat andningsorgan och centrala nervsystemet efter behandling med neuroleptika i sen graviditet. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökning av den nyfödda.

Behandling med pimozid, bör om möjligt undvikas under graviditet då erfarenheten av sådan behandling saknas till stor del. Om behandling ändå sker bör den ske i samråd med specialist. Om exponering har skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro. Det förekommer neonatala symtom hos det nyfödda barnet från bland annat andningsorgan och centrala nervsystemet efter behandling med neuroleptika i sen graviditet. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökning av den nyfödda.
Bakgrund

Pimozid är ett första generationens neuroleptikum som i första hand används vid psykossjukdomar men även vid andra psykiatriska tillstånd. Erfarenhet av behandling med pimozid under graviditet saknas till stor del [1].

Användning av neuroleptika i sen graviditet kan ge neonatala symtom hos det exponerade barnet, exempelvis extrapyramidala biverkningar, agitation, hyper- och hypotoni. Dessa symtom har i vissa fall varit långvariga [1, 3-5]. I en svensk studie baserad på Medicinska Födelseregistret beskri......

Pimozid är ett första generationens neuroleptikum som i första hand används vid psykossjukdomar men även vid andra psykiatriska tillstånd. Erfarenhet av behandling med pimozid under graviditet saknas till stor del [1]. Användning av neuroleptika i sen graviditet kan ge neonatala symtom hos det exponerade barnet, exempelvis extrapyramidala biverkningar, agitation, hyper- och hypotoni. Dessa symtom har i vissa fall varit långvariga [1, 3-5]. I en svensk studie baserad på Medicinska Födelseregistret beskrivs neuroleptika, exklusive dixyrazin och proklorfenazin, innebära ökad risk för neonatala andningsstörningar och diagnoser relaterade till centrala nervsystemet [2]. Ansvarig barnläkare ska, helst före förlossningen, informeras om behandlingen.  Förutom biverkningarna hos barnet, har ett samband mellan användning av neuroleptika och gestationsdiabetes rapporterats i ett antal studier. Andra studier har dock inte kunnat bekräfta detta samband och en nyligen publicerad översiktsartikel sammanfattar att det i nuläget inte finns ett starkt samband mellan neuroleptika som grupp och gestationsdiabetes [6]. Dock kan en ökad observans gällande metabola parametrar, som exempelvis blodsocker, vara av värde hos gravida patienter som behandlas med dessa läkemedel. När det gäller eventuell påverkan på barnens utveckling på längre sikt är data otillräckliga. Det finns ett fåtal studier som har undersökt detta och de beskriver en signifikant, men övergående, effekt på motorisk utveckling hos vissa barn som exponerats för neuroleptika [7]. Dessa resultat behöver dock bekräftas i större studier på äldre barn för att anses ha betydelse för handläggning av gravida kvinnor. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sex barn vars mödrar rapporterat användning av pimozid i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men ett barn var fött för tidigt.
Referenser
  1. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy A systematic review. Schizophr Bull. 2010;36:518-44.
  2. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86.
  3. Einarson A, Boskovic R Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J Psychiatr Pract 2009;15:183-92.
  4. Antipsychotic drug labels updated on use during pregnancy and risk of abnormal muscle movements and withdrawal symptoms in newborns. FDA Safety Communication 2011-02-22. [cited 2020-06-11].
  5. Pharmacovigilance Working Party (PhVWP). Antipsychotics – Risk of extrapyramidal effects and withdrawal symptoms in newborns after exposure during pregnancy. European Medicines Agency. 2011-07-28 [cited 2020-06-11].
  6. Uguz F. Antipsychotic Use During Pregnancy and the Risk of Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review. J Clin Psychopharmacol. 2019;39(2):162-167.
  7. Gentile S, Fusco ML. Neurodevelopmental outcomes in infants exposed in utero to antipsychotics: a systematic review of published data. CNS Spectr. 2017;22(3):273-281.
Författare

Karin Källén och Lisa Forsberg för Region Stockholm.

Karin Källén och Lisa Forsberg för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 6/29/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet