Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Optinate Septimum

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Risedronat

Risedronat

Klass: 2

Produkter

Optinate, Optinate Combi, Optinate Septimum, Risedronat......

Optinate, Optinate Combi, Optinate Septimum, Risedronat 2care4, Risedronat Actavis, Risedronat Aristo, Risedronat Ebb, Risedronat Jubilant, Risedronat Orifarm, Risedronat Paranova, Risedronat Sandoz, Risedronat Stada, Risedronat Teva, Risedronate Bluefish, Risedronate Ranbaxy
ATC-Koder

M05BA07, M05BB02

M05BA07, M05BB02
Substanser

risedronatnatrium, risedronatnatriumhemipentahydrat, ri......

risedronatnatrium, risedronatnatriumhemipentahydrat, risedronsyra
Bedömning

Användning av risedronat under graviditet skall undvikas. Det finns ringa erfarenhet av substansen under graviditet men djurförsök har visat sig ge störningar i benbildningen. Om kvinnan har exponerats under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Användning av risedronat under graviditet skall undvikas. Det finns ringa erfarenhet av substansen under graviditet men djurförsök har visat sig ge störningar i benbildningen. Om kvinnan har exponerats under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Risedronat används vid postmenopausal osteoporos samt vid Pagets sjukdom. Ett kombinationspreparat med kalcium finns också. Erfarenheten av exponering för risedronat under graviditet är ringa. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder uppgivit att hon använt risedronat under graviditeten – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Risedronat används vid postmenopausal osteoporos samt vid Pagets sjukdom. Ett kombinationspreparat med kalcium finns också. Erfarenheten av exponering för risedronat under graviditet är ringa. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder uppgivit att hon använt risedronat under graviditeten – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 7/16/2019
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet