Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Oestriol Mylan

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Östriol

Östriol

Klass: 1

Produkter

Blissel, Estrokad, Oestriol Aspen, Oestriol Imi Pharma,......

Blissel, Estrokad, Oestriol Aspen, Oestriol Imi Pharma, Oestriol Mylan, Ovesterin
ATC-Koder

G03CA04

G03CA04
Substanser

estriol

estriol
Bedömning

Östriol kan utan risk tillföras under graviditet.

Östriol kan utan risk tillföras under graviditet.
Bakgrund

Östriol är ett svagt östrogen som har indikationen lindring av lokala östrogenbristsymptom. Det är osannolikt att behandling under graviditet skulle kunna ha negativ påverkan på fostret. Endast 13 barn i det svenska Medicinska födelseregistret var exponerade för östriol – inget av dem hade någon missbildningsdiagnos.

Östriol är ett svagt östrogen som har indikationen lindring av lokala östrogenbristsymptom. Det är osannolikt att behandling under graviditet skulle kunna ha negativ påverkan på fostret. Endast 13 barn i det svenska Medicinska födelseregistret var exponerade för östriol – inget av dem hade någon missbildningsdiagnos.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 8/5/2013
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet