Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Odefsey

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Rilpivirin

Rilpivirin

Klass: 2

Produkter

EDURANT, Eviplera, Juluca, Odefsey

EDURANT, Eviplera, Juluca, Odefsey
ATC-Koder

J05AG05, J05AR08, J05AR19, J05AR21

J05AG05, J05AR08, J05AR19, J05AR21
Substanser

rilpivirin, rilpivirinhydroklorid

rilpivirin, rilpivirinhydroklorid
Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Om behandlingen betraktas som nödvändig och verkningsfull bör graviditet inte förhindra användning av rilpivirin. Plasmakoncentrationen sjunker dock kraftigt i slutet av graviditeten, vilket innebär risk för nedsatt effekt av behandlingen.

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Om behandlingen betraktas som nödvändig och verkningsfull bör graviditet inte förhindra användning av rilpivirin. Plasmakoncentrationen sjunker dock kraftigt i slutet av graviditeten, vilket innebär risk för nedsatt effekt av behandlingen.
Bakgrund

Indikationen för rilpivirin är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för smittöverföring från kvinnan till barnet. Rilpivirin ska alltid ges i kombination med andra antivirala läkemedel. Djurstudier har inte visat några negativa effekter på fosterutvecklingen. Under graviditeten ökar dock nedbrytningen av rilpivirin vilket innebär en risk för nedsatt effekt av behandlingen.

I litteraturen har inga data över användning av rilpivirin under graviditet återfunnits. Det finns inte heller några exponeringar för rilpivirin registrereade i det svenska Medicinska födelseregistret.

Indikationen för rilpivirin är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för smittöverföring från kvinnan till barnet. Rilpivirin ska alltid ges i kombination med andra antivirala läkemedel. Djurstudier har inte visat några negativa effekter på fosterutvecklingen. Under graviditeten ökar dock nedbrytningen av rilpivirin vilket innebär en risk för nedsatt effekt av behandlingen. I litteraturen har inga data över användning av rilpivirin under graviditet återfunnits. Det finns inte heller några exponeringar för rilpivirin registrereade i det svenska Medicinska födelseregistret.
Referenser
 1. Referensgruppen för antiviral terapi (RAV). Profylax och behandling av HIV-infektion vid graviditet, 2017. www.sls.se/rav/. Hämtat 2017-11-28.
Författare

Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.

Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 11/28/2017
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
Läs mer
För patienter och allmänhet
2 2
2 2

Emtricitabin

Emtricitabin

Klass: 2

Produkter

Atripla, Descovy, Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisop......

Atripla, Descovy, Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtenef, Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil 2care4, Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Sandoz, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/tenofovir disoproxil Krka, Emtriva, Eviplera, Genvoya, Odefsey, Padviram, Stribild, Symtuza, Truvada
ATC-Koder

J05AF09, J05AR, J05AR03, J05AR06, J05AR08, J05AR09, ......

J05AF09, J05AR, J05AR03, J05AR06, J05AR08, J05AR09, J05AR17, J05AR18, J05AR19, J05AR22
Substanser

emtricitabin

emtricitabin
Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Emtricitabin kan ges om detta bedöms vara lämplig behandling.

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Emtricitabin kan ges om detta bedöms vara lämplig behandling.
Bakgrund

Emtricitabin är en syntetisk nukleosidanalog av cytosin, som främst används vid HIV-infektioner. Substansen finns också i kombinationspreparat tillsammans med bland annat tenofovirdisoproxil.

Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 29 barn med exponering för emtricitabin (ensamt eller i kombination) – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Betydelsen av adekvat behandling av HIV-infektion hos gravid kvinna för att förhindra transplacentär smitta är så stor, att den måste anses överskugga riskerna, om emtricitabin anses vara den bästa behandlingen.

Emtricitabin är en syntetisk nukleosidanalog av cytosin, som främst används vid HIV-infektioner. Substansen finns också i kombinationspreparat tillsammans med bland annat tenofovirdisoproxil. Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 29 barn med exponering för emtricitabin (ensamt eller i kombination) – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Betydelsen av adekvat behandling av HIV-infektion hos gravid kvinna för att förhindra transplacentär smitta är så stor, att den måste anses överskugga riskerna, om emtricitabin anses vara den bästa behandlingen.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 11/28/2017
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   Läs mer
   För patienter och allmänhet
   2 2
   2 2

   Tenofoviralafenamid

   Tenofoviralafenamid

   Klass: 2

   Produkter

   Descovy, Genvoya, Odefsey, Symtuza, Vemlidy

   Descovy, Genvoya, Odefsey, Symtuza, Vemlidy
   ATC-Koder

   J05AF13, J05AR, J05AR17, J05AR18, J05AR19, J05AR22

   J05AF13, J05AR, J05AR17, J05AR18, J05AR19, J05AR22
   Substanser

   tenofoviralafenamid, tenofoviralafenamidfumarat

   tenofoviralafenamid, tenofoviralafenamidfumarat
   Bedömning

   Det är viktigt att infektion med HIV respektive hepatit B behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Tenofoviralafenamid kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling. Det finns dock mer data för den närbesläktade substansen tenofovirdisoproxil.

   Det är viktigt att infektion med HIV respektive hepatit B behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Tenofoviralafenamid kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling. Det finns dock mer data för den närbesläktade substansen tenofovirdisoproxil.
   Bakgrund

   Tenofoviralafenamid är en prodrug till den aktiva substansen tenofovir. Läkemedlet används tillsammans med andra antiretrovirala medel vid HIV-infektion och vid kronisk hepatit B-virusinfektion, båda i sig allvarliga tillstånd under graviditeten då det finns risk att virus överförs från kvinnan till fostret/barnet. I djurförsök tycks inte tenofovir utöva någon fosterskadande effekt. Begränsade data finns dock över användning av tenofoviralafenamid under graviditet hos människa. Däremot finns relativt god erfarenhet av behandling med tenofovirdisoproxil utan att någon säkerställd negativ påverkan på fostret har setts [1-4].

   I det svenska Medicinska födelseregistret finns tio fall med exponering för tenofovir. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

   Tenofoviralafenamid är en prodrug till den aktiva substansen tenofovir. Läkemedlet används tillsammans med andra antiretrovirala medel vid HIV-infektion och vid kronisk hepatit B-virusinfektion, båda i sig allvarliga tillstånd under graviditeten då det finns risk att virus överförs från kvinnan till fostret/barnet. I djurförsök tycks inte tenofovir utöva någon fosterskadande effekt. Begränsade data finns dock över användning av tenofoviralafenamid under graviditet hos människa. Däremot finns relativt god erfarenhet av behandling med tenofovirdisoproxil utan att någon säkerställd negativ påverkan på fostret har setts [1-4]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tio fall med exponering för tenofovir. Barnen saknade missbildningsdiagnos.
   Referenser
   1. Silasi M, Cardenas I, Kwon JY, Racicot K, Aldo P, Mor G. Viral infections during pregnancy. Am J Reprod Immunol. 2015;73:199-213.
   2. Mofenson LM, Baggaley RC, Mameletzis I. Tenofovir disoproxil fumarate safety for women and their infants during pregnancy and breastfeeding. AIDS. 2017;31:213-232.
   3. Wang L, Kourtis AP, Ellington S, Legardy-Williams J, Bulterys M. Safety of tenofovir during pregnancy for the mother and fetus: a systematic review. Clin Infect Dis. 2013;57:1773-81.
   4. Greenup AJ, Tan PK, Nguyen V, Glass A, Davison S, Chatterjee U et al. Efficacy and safety of tenofovir disoproxil fumarate in pregnancy to prevent perinatal transmission of hepatitis B virus. J Hepatol. 2014;61:502-7.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 11/28/2017
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   Läs mer
   För patienter och allmänhet