Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Octreotide Teva

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Oktreotid

Oktreotid

Klass: 2

Produkter

Octreotide 2care4, Octreotide Fresenius Kabi, Octreotid......

Octreotide 2care4, Octreotide Fresenius Kabi, Octreotide Hospira, Octreotide Teva, Oktreotid Campus, Oktreotid SUN, Sandostatin, Sandostatin LAR, Sandostatina
ATC-Koder

H01CB02

H01CB02
Substanser

oktreotid, oktreotidacetat, oktreotidpamoat

oktreotid, oktreotidacetat, oktreotidpamoat
Bedömning

Oktretoid skall inte användas under graviditet men om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Oktretoid skall inte användas under graviditet men om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Om oktreotid tillförs under graviditet är det troligt att fostertillväxten skulle kunna störas, i och med att substansen hämmar utsöndringen av tillväxthormon. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Om oktreotid tillförs under graviditet är det troligt att fostertillväxten skulle kunna störas, i och med att substansen hämmar utsöndringen av tillväxthormon. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering. Barnet saknade missbildningsdiagnos.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 12/2/2019
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet