Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – OLYSIO

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Simeprevir

Simeprevir

Klass: 2

Produkter

OLYSIO, Simeprevir

OLYSIO, Simeprevir
ATC-Koder

J05A, J05AP05

J05A, J05AP05
Substanser

simeprevir, simeprevirnatrium

simeprevir, simeprevirnatrium
Bedömning

Simeprevir bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling saknas. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt dasabuvir i tidig graviditet.

Simeprevir bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling saknas. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt dasabuvir i tidig graviditet.
Bakgrund

Simeprevir tillhör en grupp virushämmande läkemedel som används vid behandling av hepatit C. Läkemedlen verkar direkt på virusets replikationskomplex genom hämning av olika proteiner. Gemensamt för dessa läkemedel är att de används i kombination med andra virushämmande läkemedel. För de flesta av preparaten saknas erfarenhet av behandling till gravida kvinnor och de bör därför undvikas under graviditet. Kombinationer med ribavirin är särskilt olämpliga under graviditet, då det finns en stark misstanke att ribavirin ökar risken för missbildningar.

I djurförsök har simeprevir visat negativa effekter på fostret i doser som var fyra gånger högre än rekommenderad dos hos människa. Fyndens kliniska relevans är oklar.

Simeprevir tillhör en grupp virushämmande läkemedel som används vid behandling av hepatit C. Läkemedlen verkar direkt på virusets replikationskomplex genom hämning av olika proteiner. Gemensamt för dessa läkemedel är att de används i kombination med andra virushämmande läkemedel. För de flesta av preparaten saknas erfarenhet av behandling till gravida kvinnor och de bör därför undvikas under graviditet. Kombinationer med ribavirin är särskilt olämpliga under graviditet, då det finns en stark misstanke att ribavirin ökar risken för missbildningar. I djurförsök har simeprevir visat negativa effekter på fostret i doser som var fyra gånger högre än rekommenderad dos hos människa. Fyndens kliniska relevans är oklar.
   Författare

   Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.

   Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 2/5/2018
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet