Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nyvigan

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nystatin

Nystatin

Klass: 2

Produkter

Adiclair, Biofanal, FLAGYL Comp. emätinpuikko, Mycostat......

Adiclair, Biofanal, FLAGYL Comp. emätinpuikko, Mycostatin, Mykundex Mono Salbe, Nystaderm, Nystatin Orifarm, Nystatin fem JENAPHARM, Nystimex, Nyvigan
ATC-Koder

A07AA02, D01AA01, G01AA01, G01AF01

A07AA02, D01AA01, G01AA01, G01AF01
Substanser

nystatin

nystatin
Bedömning

Användning av nystatin under graviditet torde inte innebära någon risk för fostret vid normal användning. Absorptionen uppges som ringa både efter tillförsel peroralt och vid applikation på slemhinnor. Erfarenheten av behandling till gravida är dock begränsad varför viss försiktighet kan rekommenderas. Om exponering skett i tidig graviditet är dock den eventuella riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Användning av nystatin under graviditet torde inte innebära någon risk för fostret vid normal användning. Absorptionen uppges som ringa både efter tillförsel peroralt och vid applikation på slemhinnor. Erfarenheten av behandling till gravida är dock begränsad varför viss försiktighet kan rekommenderas. Om exponering skett i tidig graviditet är dock den eventuella riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Nystatin används dels peroralt men absorberas knappast från tarmen, dels som salva och preparat för vaginalt bruk. I en studie hade nystatin använts av 142 kvinnor i tidig graviditet utan att en signifikant ökad risk för missbildning kunde iakttas [1]. I en annan, fall-referensstudie baserad på 249 systemiska exponeringar för nystatin, sågs ett samband mellan nystatinanvändning och hypospadi hos barnen [2].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 88 fall där kvinnan angivit användning av nystatin – två barn hade någon missbildning (mot två förväntade). Missbildningsfrekvensen var således normal. Inget av barnen hade hypospadi.

Nystatin används dels peroralt men absorberas knappast från tarmen, dels som salva och preparat för vaginalt bruk. I en studie hade nystatin använts av 142 kvinnor i tidig graviditet utan att en signifikant ökad risk för missbildning kunde iakttas [1]. I en annan, fall-referensstudie baserad på 249 systemiska exponeringar för nystatin, sågs ett samband mellan nystatinanvändning och hypospadi hos barnen [2]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 88 fall där kvinnan angivit användning av nystatin – två barn hade någon missbildning (mot två förväntade). Missbildningsfrekvensen var således normal. Inget av barnen hade hypospadi.
Referenser
  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  2. Czeizel AE, Kazy Z, Puhó E. A population-based case-control teratological study of oral nystatin treatment during pregnancy. Scand J Infect Dis 2003;35:830-5.
  3. Briggs GG, Freeman, RK. Drugs in Pregnancy and Lactation A reference guide to fetal and neonatal risk. 10th edition. Wolters Kluwer; 2015.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 10/9/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet