Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nycolutamid

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Bikalutamid

Bikalutamid

Klass: 3

Produkter

Baculamyl, Bicacta, Bicalustad, Bicalutamid Sandoz, Bic......

Baculamyl, Bicacta, Bicalustad, Bicalutamid Sandoz, Bicalutamide Accord, Bicalutamide Bluefish, Bicalutamide Orion, Bicalutamide Teva, Bicalutamide ratiopharm, Bictamid, Bikalutamid Actavis, Bikalutamid Ebb, Bikalutamid Ranbaxy, Bikalutamid SUN, Bikalutamid medac, Casodex, Nycolutamid
ATC-Koder

L02BB03

L02BB03
Substanser

bikalutamid

bikalutamid
Bedömning

Exponering för bikalutamid under graviditet är inte sannolik. Om sådan skett i tidig graviditet är risken för att ett manligt foster utvecklar hypospadi troligen betydande och risk finns för uppkomst av ett intersexuellt tillstånd. Vid sådan exponering bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Exponering för bikalutamid under graviditet är inte sannolik. Om sådan skett i tidig graviditet är risken för att ett manligt foster utvecklar hypospadi troligen betydande och risk finns för uppkomst av ett intersexuellt tillstånd. Vid sådan exponering bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.
Bakgrund

Bikalutamid är ett antiandrogent preparat med användningsområde prostatacancer. Användning under graviditet är därför inte sannolik. Om exponering i tidig graviditet skett kan en påverkan på ett manligt fosters könsutveckling förväntas med i första hand uppkomst av hypospadi eller intersex.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Bikalutamid är ett antiandrogent preparat med användningsområde prostatacancer. Användning under graviditet är därför inte sannolik. Om exponering i tidig graviditet skett kan en påverkan på ett manligt fosters könsutveckling förväntas med i första hand uppkomst av hypospadi eller intersex. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 8/8/2013
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet