Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nucala

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Mepolizumab

Mepolizumab

Klass: 2

Produkter

Nucala

Nucala
ATC-Koder

R03DX09

R03DX09
Substanser

mepolizumab

mepolizumab
Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Om möjligt, bör dock mepolizumab undvikas, då erfarenhet av behandling under graviditet saknas.

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Om möjligt, bör dock mepolizumab undvikas, då erfarenhet av behandling under graviditet saknas.
Bakgrund

Astma ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer [1-2].

Mepolizumab är en monoklonal IgG1-antikropp som binder till interleukin-5, vilket hämmar produktion och överlevnad av eosinofiler. Läkemedlet ges subkutant som tilläggsbehandling vid svår eosinofil astma [3].

Erfarenhet av användning under graviditet saknas. Mepolizumab har en lång halveringstid (cirka 16 till 22 dagar) och passerar sannolikt placentabarriären med den specifika transport för IgG och vissa andra proteiner som äger rum framförallt under andra och tredje trimestern [3-4]. Även om en missbildningsframkallande effekt är osannolik kan andra ogynnsamma effekter på fostret tänkas ske som följd av läkemedlets inverkan på immunförsvaret. Exponering under graviditet bör därför, om möjligt, undvikas. I djurförsök har inga negativa effekter setts med mepolizumab [3].

 

Astma ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer [1-2]. Mepolizumab är en monoklonal IgG1-antikropp som binder till interleukin-5, vilket hämmar produktion och överlevnad av eosinofiler. Läkemedlet ges subkutant som tilläggsbehandling vid svår eosinofil astma [3]. Erfarenhet av användning under graviditet saknas. Mepolizumab har en lång halveringstid (cirka 16 till 22 dagar) och passerar sannolikt placentabarriären med den specifika transport för IgG och vissa andra proteiner som äger rum framförallt under andra och tredje trimestern [3-4]. Även om en missbildningsframkallande effekt är osannolik kan andra ogynnsamma effekter på fostret tänkas ske som följd av läkemedlets inverkan på immunförsvaret. Exponering under graviditet bör därför, om möjligt, undvikas. I djurförsök har inga negativa effekter setts med mepolizumab [3].
Referenser
  1. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7.
  2. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26.
  3. EMA. Public assessment report Nucala. EMA [www]. [updated 2015-09-24, cited 2020-06-03].
  4. Simister NE. Placental transport of immunoglobulin G. Vaccine. 2003;21(24):3365-9.
Författare

Ulrika Nörby och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Ulrika Nörby och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 6/3/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 3/15/2016

Fasstexter
För patienter och allmänhet