Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nplate

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Romiplostim

Romiplostim

Klass: 2

Produkter

Nplate

Nplate
ATC-Koder

B02BX04

B02BX04
Substanser

romiplostim

romiplostim
Bedömning

Romiplostim gör kunna användas under graviditet på strikt indikation. En eventuell riskökning är i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Romiplostim gör kunna användas under graviditet på strikt indikation. En eventuell riskökning är i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Romiplostim är indicerat för behandling av ITP refraktär mot andra behandlingar. Medlet är ett Fc-peptidfusionsprotein som via trombopoetinreceptorn ökar trombocytproduktionen.

Inga studier av behandling av gravida kvinnor finns. I djurförsök har romiplastim måttliga reproduktionstoxikologiska effekter men inga teratogena. Medlet passerar placenta hos råtta och ger trombocytos hos fostren. Kontroll av det nyfödda barnets trombocytnivå är indicerad tills vidare erfarenhet vunnits. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Romiplostim är indicerat för behandling av ITP refraktär mot andra behandlingar. Medlet är ett Fc-peptidfusionsprotein som via trombopoetinreceptorn ökar trombocytproduktionen. Inga studier av behandling av gravida kvinnor finns. I djurförsök har romiplastim måttliga reproduktionstoxikologiska effekter men inga teratogena. Medlet passerar placenta hos råtta och ger trombocytos hos fostren. Kontroll av det nyfödda barnets trombocytnivå är indicerad tills vidare erfarenhet vunnits. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
   Författare

   Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.

   Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 6/28/2018
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet