Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Noyada

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Kaptopril

Kaptopril

Klass: 3

Produkter

Capoten, Captopril, Captopril Actavis, Captopril Mylan,......

Capoten, Captopril, Captopril Actavis, Captopril Mylan, Captopril ratiopharm, Noyada
ATC-Koder

C09AA01

C09AA01
Substanser

kaptopril

kaptopril
Bedömning

ACE-hämmare skall inte användas under graviditet, speciellt inte under andra och tredje trimestern, då detta har satts i samband med en rad komplikationer under graviditet och neonatalperiod. Om användning har skett under denna del av graviditeten, är ett riktat ultraljud befogat. Exponering under tidig graviditet ökar möjligen risken något för hjärtfel. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock förmodligen inte stor så stor att det finns anledning till oro. En omställning till annan antihypertensiv behandling är däremot motiverad.

ACE-hämmare skall inte användas under graviditet, speciellt inte under andra och tredje trimestern, då detta har satts i samband med en rad komplikationer under graviditet och neonatalperiod. Om användning har skett under denna del av graviditeten, är ett riktat ultraljud befogat. Exponering under tidig graviditet ökar möjligen risken något för hjärtfel. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock förmodligen inte stor så stor att det finns anledning till oro. En omställning till annan antihypertensiv behandling är däremot motiverad.
Bakgrund

Gemensamt för ACE-hämmare
ACE-hämmare passerar placenta och det finns belägg för att medicinering under andra och tredje trimestern orsakar störningar i fostrets blodtrycksreglerande mekanismer [1–4]. Exponering för ACE-hämmare i livmodern under andra och tredje trimestern har förknippats med oligohydramnios, lunghypoplasi till följd av oligohydramnios, intrauterin tillväxthämning samt neonatal hypotension och oliguri/anuri [1–4]. Dessutom har fall av hypoplasi av skallbenen rapporterats [3].

Användning av ACE-hämmare i tidig gravidit......

# Gemensamt för ACE-hämmare ACE-hämmare passerar placenta och det finns belägg för att medicinering under andra och tredje trimestern orsakar störningar i fostrets blodtrycksreglerande mekanismer [1–4]. Exponering för ACE-hämmare i livmodern under andra och tredje trimestern har förknippats med oligohydramnios, lunghypoplasi till följd av oligohydramnios, intrauterin tillväxthämning samt neonatal hypotension och oliguri/anuri [1–4]. Dessutom har fall av hypoplasi av skallbenen rapporterats [3]. Användning av ACE-hämmare i tidig graviditet har satts i samband med en ökad risk för hjärtfel hos barnet. Fyndet baserades initialt på en amerikansk studie av 209 barn som exponerats för ACE-hämmare och 200 barn, som exponerats för andra antihypertensiva [5]. En mera detaljerad svensk utredning har utförts omfattande 168 barn exponerade för ACE-hämmare i tidig graviditet, där missbildningsförekomsten följdes upp med användande av flera källor än det Medicinska födelseregistret [6]. Fyndet av en ökad risk för hjärtmissbildning bekräftades då – dock sågs (i motsats till den amerikanska studien) en ökad risk för hjärtfel också efter exponering för andra antihypertensiva läkemedel (se nyhetsartikel: Användning av ACE-hämmare i tidig graviditet och missbildningar, länk finns i högermarginalen). Senare studier från andra forskargrupper stödjer slutsatsen att ACE-hämmare inte skiljer sig från andra antihypertensiva och att det snarare är mödrarnas underliggande tillstånd som ligger bakom den ökade risken för missbildning [7–9]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns idag 474 barn vars mödrar uppgett användning av ACE-hämmare i tidig graviditet. Av dessa barn hade 18 en missbildningsdiagnos (3,9%) mot 10 förväntade (2,1%). Speciellt var antalet barn med hjärtfel förhöjt (9 barn mot 3 förväntade). Ett av barnen med hjärtfel hade hypoplastiskt vänsterhjärta, ett aortastenos, fem barn hade ventrikelseptumdefekter mot 1-2 förväntat (varav ett barn även hade förmaksseptumdefekt och ett annat hade hypospadi och pulmonalisklaffatresi) och ett barn hade en förmaksseptumdefekt. Ett barn hade polycystnjure (i regel ärftligt), fyra hypospadi (ett förväntat), ett pes calcaneovalgus, ett hydronefros och ett barn hade en gomspalt. Förutom hjärtmissbildningarna och hypospadier var inga typer av missbildningar överrepresenterade. Av barnen var 22 procent födda för tidigt (6,2% förväntat), 12 procent hade låg födelsevikt (4,4% förväntat) och 5,5 procent av barnen var lätta för tiden mot 2,7 procent förväntat. Dessa effekter kan troligen tillskrivas grundsjukdomen. Tre barn dog, två av dem intrauterint. # Specifikt om kaptopril Det finns 14 barn exponerade för kaptopril i det svenska Medicinska födelseregistret. Inget barn hade någon missbildningsdiagnos, men fem barn (36% mot 6,2% förväntat) var för tidigt födda.
Referenser
  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  2. Shimada C, Akaishi R, Cho K, Morikawa M, Kaneshi Y, Yamda T et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015;38(5):308-13.
  3. Barr M. Teratogen update: angiotensin-converting enzyme inhibitors. Teratology 1994;50:399-409.
  4. Weber-Schoendorfer C, Kayser A, Tissen-Diabaté T, Winterfeld U, Eleftheriou G, Te Winkel B et al. Fetotoxic risk of AT1 blockers exceeds that of angiotensin-converting enzyme inhibitors: an observational study. J Hypertens. 2020;38(1):133-141.
  5. Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG, Dudley JA, Dyer S, Gideon PS, Hall K, Ray WA. Major congenital malformations after first-trimester exposure to ACE inhibitors. N Engl J Med 2006;354:2443-51.
  6. Lennestål R, Otterblad Olausson P, Källén B. Maternal use of antihypertensive drugs in early pregnancy and delivery outcome, notably the presence of congenital heart defects in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2009;65:615-25.
  7. Li DK, Yang C, Andrade S, Tavares V, Ferber JR. Maternal exposure to angiotensin converting enzyme inhibitors in the first trimester and risk of malformations in offspring: a retrospective cohort study. BMJ. 2011;343:d5931.
  8. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME, Nickel C, Koren G. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011;31:465-72.
  9. Hoeltzenbein M, Tissen-Diabaté T, Fietz AK, Zinke S, Kayser A, Meister R et al. Increased rate of birth defects after first trimester use of angiotensin converting enzyme inhibitors - Treatment or hypertension related? An observational cohort study. Pregnancy Hypertens. 2018;13(13):65-71.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 4/7/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
Läs mer
För patienter och allmänhet