Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Noxafil

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Posakonazol

Posakonazol

Klass: 2

Produkter

Noxafil, Posaconazole AHCL, Posaconazole Accord, Posaco......

Noxafil, Posaconazole AHCL, Posaconazole Accord, Posaconazole Mylan, Posaconazole STADA, Posaconazole Sandoz, Posaconazole Teva
ATC-Koder

J02AC04

J02AC04
Substanser

posakonazol

posakonazol
Bedömning

Posakonazol bör inte användas under graviditet annat än på stark indikation. Djurstudier har visat reproduktionstoxiska effekter, men relevansen för människa är okänd. Om exponering skett i tidig graviditet finns det av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Posakonazol bör inte användas under graviditet annat än på stark indikation. Djurstudier har visat reproduktionstoxiska effekter, men relevansen för människa är okänd. Om exponering skett i tidig graviditet finns det av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.
Bakgrund

Posakonazol är ett antimykotikum för systemiskt bruk. Djurstudier har visat reproduktionstoxiska effekter, men relevansen för människa är okänd.

Inga kunskaper om användning under graviditet finns. En diskussion har förts över tänkbara fosterskadande effekter av det besläktade preparatet itrakonazol, men nya rapporter har inte funnit belägg för någon ökad risk. Posakonazol bör tillsvidare undvikas under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för posakonazol.

Posakonazol är ett antimykotikum för systemiskt bruk. Djurstudier har visat reproduktionstoxiska effekter, men relevansen för människa är okänd. Inga kunskaper om användning under graviditet finns. En diskussion har förts över tänkbara fosterskadande effekter av det besläktade preparatet itrakonazol, men nya rapporter har inte funnit belägg för någon ökad risk. Posakonazol bör tillsvidare undvikas under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för posakonazol.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 8/7/2013
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet