Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Novucaeli

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Flutikason – för inhalation

Flutikason – för inhalation

Klass: 1

Produkter

Aerivio Spiromax, Airflusal Forspiro, Atemur Diskus, Br......

Aerivio Spiromax, Airflusal Forspiro, Atemur Diskus, Brisomax Diskus, Brisomax Diskus forte, Flixotide Diskus, Flixotide Evohaler, Flixotide Evohaler 250 micrograms, Fluticasone Cipla, Flutide Diskus, Flutide Evohaler, Flutiform, Flutiform K-haler, Icsori, Novucaeli, RELVAR ELLIPTA, Relanio, Salflumix Easyhaler, Salmeterol/Fluticasone Abacus Medicine, Salmeterol/Fluticasone Cipla, Salmeterol/Fluticasone Neutec, Salmeterol/Flutikason 2care4, Salmeterol/Flutikason Ebb, Salmex, Seretaide Diskus, Seretide Diskus, Seretide Diskus Mite, Seretide Diskus forte, Seretide Diskus mite, Seretide Evohaler, Seretide Evohaler forte, Seretide Evohaler mite, Trelegy Ellipta, Veraspir Diskus
ATC-Koder

R03AK06, R03AK10, R03AK11, R03AL08, R03BA05

R03AK06, R03AK10, R03AK11, R03AL08, R03BA05
Substanser

flutikason, flutikasonfuroat, flutikasonpropionat

flutikason, flutikasonfuroat, flutikasonpropionat
Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma eller annan obstruktiv lungsjukdom under graviditeten. Behandling med flutikason för inhalation ska därför fortsätta enligt ordination.

Det är viktigt med adekvat behandling av astma eller annan obstruktiv lungsjukdom under graviditeten. Behandling med flutikason för inhalation ska därför fortsätta enligt ordination.
Bakgrund

Behandling med inhalationssteroider under graviditeten har sannolikt ingen negativ fosterpåverkan [1-4]. Däremot ökar risken för graviditetskomplikationer om astman försämras [5-7]. Det bästa för både kvinnan och barnet är därför att behandlingen fortgår.

I det svenska Medicinska födelseregistret har användning av inhalerade steroider rapporterats av mödrar till 36 778 barn. Av dessa barn hade 832 (2,3%) någon missbildning mot 756 förväntade (2.1%). Andelen barn med någon missbildningsdiagnos var således tämligen normal, men andelen för tidigt födda barn (6,4% mot förväntat 6,1%), och andelen barn som var lätta för tiden (3,2% mot förväntat 2,7%) var dock något förhöjda. Sannolikt beror fynden på mammornas grundsjukdom och inte på läkemedlen.

Specifikt om flutikason
Flutikason använt för inhalation har i det svenska Medicinska födelseregistret rapporterats av mödrarna till 1 222 barn. Av dessa barn......

Behandling med inhalationssteroider under graviditeten har sannolikt ingen negativ fosterpåverkan [1-4]. Däremot ökar risken för graviditetskomplikationer om astman försämras [5-7]. Det bästa för både kvinnan och barnet är därför att behandlingen fortgår. I det svenska Medicinska födelseregistret har användning av inhalerade steroider rapporterats av mödrar till 36 778 barn. Av dessa barn hade 832 (2,3%) någon missbildning mot 756 förväntade (2.1%). Andelen barn med någon missbildningsdiagnos var således tämligen normal, men andelen för tidigt födda barn (6,4% mot förväntat 6,1%), och andelen barn som var lätta för tiden (3,2% mot förväntat 2,7%) var dock något förhöjda. Sannolikt beror fynden på mammornas grundsjukdom och inte på läkemedlen. # Specifikt om flutikason Flutikason använt för inhalation har i det svenska Medicinska födelseregistret rapporterats av mödrarna till 1 222 barn. Av dessa barn hade 23 någon missbildningsdiagnos (1,9%), vilket är en helt normal frekvens (25 förväntade, 2,1%). Det fanns inte heller någon typ av missbildning som tycktes vara överrepresenterad. En kombination av flutikason och salmeterol rapporterades av mödrar till 2 778 barn. Av dessa barn hade 58 någon missbildningsdiagnos (2,1%), mot 57 förväntade. Missbildningsfrekvensen var alltså helt normal. Av barnen hade 22 någon hjärtmissbildning (mot 19 förväntade), och två hade gom- eller läppgomspalt, vilket också är nära det förväntade antalet. Det var ingen typ av missbildningar som var överrepresenterad.
Referenser
 1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7.
 2. Garne E, Vinkel Hansen A, Morris J, Jordan S, Klungsøyr K, Engeland A et al. Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy - a cohort linkage study. BJOG. 2016;123(10):1609-18.
 3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45.
 4. Rahimi R, Nikfar S, Abdollahi M. Meta-analysis finds use of inhaled corticosteroids during pregnancy safe: a systematic meta-analysis review. Hum Exp Toxicol 2006;25:447-52.
 5. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6.
 6. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71.
 7. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 11/6/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet
2 2
2 2

Salmeterol

Salmeterol

Klass: 2

Produkter

Aerivio Spiromax, Airflusal Forspiro, Brisomax Diskus, ......

Aerivio Spiromax, Airflusal Forspiro, Brisomax Diskus, Brisomax Diskus forte, Novucaeli, Relanio, Salflumix Easyhaler, Salmeterol/Fluticasone Abacus Medicine, Salmeterol/Fluticasone Cipla, Salmeterol/Fluticasone Neutec, Salmeterol/Flutikason 2care4, Salmeterol/Flutikason Ebb, Salmex, Seretaide Diskus, Seretide Diskus, Seretide Diskus Mite, Seretide Diskus forte, Seretide Diskus mite, Seretide Evohaler, Seretide Evohaler forte, Seretide Evohaler mite, Serevent Diskus, Serevent Evohaler, Veraspir Diskus
ATC-Koder

R03AC12, R03AK06

R03AC12, R03AK06
Substanser

salmeterol, salmeterolxinafoat

salmeterol, salmeterolxinafoat
Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Det finns relativt stor erfarenhet av salmeterol och man kan utesluta negativ fosterpåverkan av betydelse. Behandling med salmeterol kan därför fortsätta under graviditeten, enligt ordination.

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Det finns relativt stor erfarenhet av salmeterol och man kan utesluta negativ fosterpåverkan av betydelse. Behandling med salmeterol kan därför fortsätta under graviditeten, enligt ordination.
Bakgrund

Astma ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 3 872 barn, vars mödrar uppgivit användning av salmeterol under tidig graviditet. Av barnen hade 85 (2,2%) hade en missbildningsdiagnos mot 81 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det fanns 29 barn som hade hjärtfel (28 förväntade). Sju barn hade gomspalt eller läppgomspalt (5-6 förväntade).

Vid astma sker oftast en kombinerad behandling, bland annat med inhalerade steroider. I 2 120 av de ovan nämnda fallen hade kombinationspreparatet mellan salmeterol och steroiden flutikason (Seretide) använts. Av dessa hade 46 barn hade en missbildningsdiagnos (2,2%), mot 44-45 förväntade. Även här var således missbildningsfrekvensen normal. Av barnen......

Astma ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 3 872 barn, vars mödrar uppgivit användning av salmeterol under tidig graviditet. Av barnen hade 85 (2,2%) hade en missbildningsdiagnos mot 81 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det fanns 29 barn som hade hjärtfel (28 förväntade). Sju barn hade gomspalt eller läppgomspalt (5-6 förväntade). Vid astma sker oftast en kombinerad behandling, bland annat med inhalerade steroider. I 2 120 av de ovan nämnda fallen hade kombinationspreparatet mellan salmeterol och steroiden flutikason (Seretide) använts. Av dessa hade 46 barn hade en missbildningsdiagnos (2,2%), mot 44-45 förväntade. Även här var således missbildningsfrekvensen normal. Av barnen hade 17 något hjärtfel (15 förväntade), fyra hypospadi (5 förväntade) och tre läppgomspalt (3 förväntade).
Referenser
 1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7.
 2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7.
 3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45.
 4. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26.
 5. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8.
 6. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81.
 7. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73.
 8. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6.
 9. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 3/13/2016
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

Fasstexter
För patienter och allmänhet