Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Novothyral

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Liotyronin, T3

Liotyronin, T3

Klass: 1

Produkter

Armour Thyroid, Cynomel, Cytomel, Liothyronin, Liothyro......

Armour Thyroid, Cynomel, Cytomel, Liothyronin, Liothyronine Sodium, Liothyronine Sodium Tablets, USP, Nature Throid, Novothyral, Thybon 20 Henning, Thyroid Erfa, Thyrotardin, Thyrotardin-inject, Triiodothyronine
ATC-Koder

H03AA02, H03AA03

H03AA02, H03AA03
Substanser

liotyronin, liotyroninhydroklorid, liotyroninnatrium

liotyronin, liotyroninhydroklorid, liotyroninnatrium
Bedömning

Exponering för liotyronin i tidig graviditet utgör ingen risk för fosterskada. Det är viktigt med adekvat substitutionsterapi vid hypotyroidism eftersom en icke välsubstituerad hypotyroidism kan innebära en risk för fosterskada. Behandling och val av läkemedel ska ske enligt regionala och nationella riktlinjer.

Exponering för liotyronin i tidig graviditet utgör ingen risk för fosterskada. Det är viktigt med adekvat substitutionsterapi vid hypotyroidism eftersom en icke välsubstituerad hypotyroidism kan innebära en risk för fosterskada. Behandling och val av läkemedel ska ske enligt regionala och nationella riktlinjer.
Bakgrund

Liotyronin används dels i olika undersökningar av tyreoideas funktion, dels tillsammans med levotyroxin som substitutionsterapi. Det finns inget skäl att tro att detta hormon skulle kunna vara fosterskadande. Vad som mera diskuterats är huruvida en icke välsubstituerad hypotyroidism kan innebära en risk för fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 115 kvinnor som uppgett sig ha använt liotyronin. Två av barnen hade en missbildningsdiagnos (2-3 förväntade). Ett barn hade hypospadi och det andra hade polydaktyli.

Liotyronin används dels i olika undersökningar av tyreoideas funktion, dels tillsammans med levotyroxin som substitutionsterapi. Det finns inget skäl att tro att detta hormon skulle kunna vara fosterskadande. Vad som mera diskuterats är huruvida en icke välsubstituerad hypotyroidism kan innebära en risk för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 115 kvinnor som uppgett sig ha använt liotyronin. Två av barnen hade en missbildningsdiagnos (2-3 förväntade). Ett barn hade hypospadi och det andra hade polydaktyli.
Referenser
  1. Wikner BN, Sparre LS, Stiller CO, Källén B, Asker C. Maternal use of thyroid hormones in pregnancy and neonatal outcome. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87:617-27.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 3/24/2014
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet
1 1
1 1

Levotyroxin, T4

Levotyroxin, T4

Klass: 1

Produkter

Armour Thyroid, Eltroxin, Euthyrox, L-Thyrox HEXAL, L-T......

Armour Thyroid, Eltroxin, Euthyrox, L-Thyrox HEXAL, L-Thyroxin, L-Thyroxin AL, L-Thyroxin Aventis, L-Thyroxin Henning, L-Thyroxin Henning Inject, L-Thyroxine Christiaens, L-Thyroxine Serb, Levaxin, Levaxin 0,1 mg u/lactose, Levaxin utan lactos, Levothyroxin, Levothyroxine, Levothyroxine Sodium, Levothyroxine Sodium App, Levothyroxine sodium, Levotyroxin Nycomed, Nature Throid, Novothyral, SYNTHROID, Thyroid Erfa, Tirosint
ATC-Koder

H03AA01, H03AA03

H03AA01, H03AA03
Substanser

levotyroxin, levotyroxinnatrium (hydrat), levotyroxinna......

levotyroxin, levotyroxinnatrium (hydrat), levotyroxinnatrium, vattenfritt
Bedömning

Exponering för levotyroxin i tidig graviditet utgör ingen risk för fosterskada. Det är viktigt med adekvat substitutionsterapi vid hypotyroidism eftersom en icke välsubstituerad hypotyroidism kan innebära en risk för fosterskada.

Exponering för levotyroxin i tidig graviditet utgör ingen risk för fosterskada. Det är viktigt med adekvat substitutionsterapi vid hypotyroidism eftersom en icke välsubstituerad hypotyroidism kan innebära en risk för fosterskada.
Bakgrund

Levotyroxin används som substitutionsterapi. Det finns inget skäl att tro att detta kroppsegna hormon skulle kunna vara fosterskadande. Vad som mera diskuterats är huruvida en icke välsubstituerad hypotyroidism kan innebära en risk för fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 24 645 barn vars mödrar uppgivit användning av levotyroxin i tidig graviditet. Av barnen hade 538 (2,2%) någon missbildning mot 512 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var således ungefär normal.

Andelen barn med hjärt-kärlsmissbildning var dock klart förhöjd – 200 barn hade någon hjärt-kärlmissbildning mot 174 förväntade. Antalet barn med kromosomdefekter var också något förhöjd (40 mot 35 förväntade) – förmodligen beroende på att medelåldern bland kvinnor med hypotyreos är högre än hos genomsnittsföderskan.

Hela nio barn hade ösofagusatresi (4-5 förvän......

Levotyroxin används som substitutionsterapi. Det finns inget skäl att tro att detta kroppsegna hormon skulle kunna vara fosterskadande. Vad som mera diskuterats är huruvida en icke välsubstituerad hypotyroidism kan innebära en risk för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 24 645 barn vars mödrar uppgivit användning av levotyroxin i tidig graviditet. Av barnen hade 538 (2,2%) någon missbildning mot 512 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var således ungefär normal. Andelen barn med hjärt-kärlsmissbildning var dock klart förhöjd – 200 barn hade någon hjärt-kärlmissbildning mot 174 förväntade. Antalet barn med kromosomdefekter var också något förhöjd (40 mot 35 förväntade) – förmodligen beroende på att medelåldern bland kvinnor med hypotyreos är högre än hos genomsnittsföderskan. Hela nio barn hade ösofagusatresi (4-5 förväntade), tre av dem i kombinationer med analatresi och/eller andra missbildningar som är förenliga med den s.k. VATER-associationen, ett av dem i kombination med omfalocele, ett barn hade duodenalatresi och ytterligare sex barn hade analatresi. Totalt hade tre barn omfalocele och ett gastroschisis. Sju barn hade diafragmabråck (4 förväntade), och 59 barn hade hypospadi (förväntat antal 60). Frekvensen för tidig födsel och låg födelsevikt var något förhöjda (7,2% och 4,9% mot förväntade 6,2% respektive 4,4%), medan frekvensen dödföddhet eller dödlighet första levnadsveckan, om något, var lägre än förväntat (0,46% mot 0,54% förväntat).
Referenser
  1. Wikner BN, Sparre LS, Stiller CO, Källén B, Asker C. Maternal use of thyroid hormones in pregnancy and neonatal outcome. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87:617-27.
  2. Blazer S, More-Waterman Y, Miller-Lotan R, Tamir A, Hochberg Z. Maternal hypothyroidism may affect fetal growth and neonatal thyroid function. Obstet Gynecol 2003;102:232-41.
  3. Anselmo J, Cao D, Karrison T, Weiss RE, Refetoff S. Fetal loss associated with excess thyroid hormone exposure. JAMA 2004;292:691-5.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 3/24/2014
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet