Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Novopulmon Novolizer

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Budesonid – för inhalation

Budesonid – för inhalation

Klass: 1

Produkter

Assieme Turbuhaler, Assieme forte Turbuhaler, Assieme m......

Assieme Turbuhaler, Assieme forte Turbuhaler, Assieme mite Turbuhaler, Budesonid 2care4, Budesonid Arrow, Budesonid Orifarm, Budesonid Teva, Budesonide STADA, Budesonide Teva Pharma, Bufomix Easyhaler, DuoResp Spiromax, Giona Easyhaler, Novopulmon Novolizer, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler, Rilast Turbuhaler, Rilast forte Turbuhaler, Sinestic Turbuhaler, Sinestic forte Turbuhaler, Symbicort, Symbicort Turbuhaler, Symbicort forte Turbuhaler, Symbicort mite Turbuhaler, Trixeo Aerosphere
ATC-Koder

R03AK07, R03AL11, R03BA02

R03AK07, R03AL11, R03BA02
Substanser

budesonid

budesonid
Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Behandling med budesonid för inhalation ska därför fortsätta enligt ordination.

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Behandling med budesonid för inhalation ska därför fortsätta enligt ordination.
Bakgrund

Behandling med inhalationssteroider under graviditeten har sannolikt ingen negativ fosterpåverkan [1-4]. Däremot ökar risken för graviditetskomplikationer om astman försämras [5-7]. Det bästa för både kvinnan och barnet är därför att behandlingen fortgår.

I det svenska Medicinska födelseregistret har användning av inhalerade steroider rapporterats av mödrar till 36 778 barn. Av dessa barn hade 832 (2,3%) någon missbildning mot 756 förväntade (2.1%). Andelen barn med någon missbildningsdiagnos var således tämligen normal, men andelen för tidigt födda barn (6,4% mot förväntat 6,1%), och andelen barn som var lätta för tiden (3,2% mot förväntat 2,7%) var dock något förhöjda. Sannolikt beror fynden på mammornas grundsjukdom och inte på läkemedlen.

Specifikt om budesonid
Budesonid använt för inhalation har studerats i en större epidemiologisk undersökning utan att någon ökad risk för missbildning kunde noteras [8]. I det svenska Medicinska......

Behandling med inhalationssteroider under graviditeten har sannolikt ingen negativ fosterpåverkan [1-4]. Däremot ökar risken för graviditetskomplikationer om astman försämras [5-7]. Det bästa för både kvinnan och barnet är därför att behandlingen fortgår. I det svenska Medicinska födelseregistret har användning av inhalerade steroider rapporterats av mödrar till 36 778 barn. Av dessa barn hade 832 (2,3%) någon missbildning mot 756 förväntade (2.1%). Andelen barn med någon missbildningsdiagnos var således tämligen normal, men andelen för tidigt födda barn (6,4% mot förväntat 6,1%), och andelen barn som var lätta för tiden (3,2% mot förväntat 2,7%) var dock något förhöjda. Sannolikt beror fynden på mammornas grundsjukdom och inte på läkemedlen. # Specifikt om budesonid Budesonid använt för inhalation har studerats i en större epidemiologisk undersökning utan att någon ökad risk för missbildning kunde noteras [8]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 24 640 barn registrerade vars mödrar uppgivit sig ha använt budesonid inhalationspreparat under tidig graviditet. Frekvensen registrerade missbildningar var normal (554 barn, 2,2% mot 2,1% förväntat), och 38 barn hade gomspalt eller läppgomspalt (34 förväntade). Andelen för tidigt födda barn (6,5% mot 6,1% förväntat) och barn som var lätta i förhållande till graviditetslängden (3,0% mot 2,7% förväntat) var däremot signifikant förhöjd. Budesonid ingår med formoterol i kombinationspreparatet Symbicort. 8 034 kvinnor hade uppgivit denna exponering. Av barnen hade 191 en missbildningsdiagnos (2,4%) vilket är ett något högt antal. Det var dock ingen grupp av missbildningar som föreföll överrepresenterad. Av barnen var 517 för tidigt födda (6,4%) mot 490 förväntade (6,1%). Andelen barn som var lätta i förhållande till graviditetslängden (SGA) var klart förhöjd (279 barn, 3,5%) mot 216 förväntade (2,7%). Fyndet kan sannolikt förklaras av grundsjukdomen.
Referenser
  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7.
  2. Garne E, Vinkel Hansen A, Morris J, Jordan S, Klungsøyr K, Engeland A et al. Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy - a cohort linkage study. BJOG. 2016;123(10):1609-18.
  3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45.
  4. Rahimi R, Nikfar S, Abdollahi M. Meta-analysis finds use of inhaled corticosteroids during pregnancy safe: a systematic meta-analysis review. Hum Exp Toxicol 2006;25:447-52.
  5. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6.
  6. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71.
  7. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7.
  8. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Congenital malformations after the use of inhaled budesonide in early pregnancy. Obstet Gynecol 1999;93:392-5.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 11/6/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet