Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – NovoRapid Penfill

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Insuliner

Insuliner

Klass: 1

Produkter

ABASAGLAR, Actrapid, Actrapid NovoLet, Actrapid Penfill......

ABASAGLAR, Actrapid, Actrapid NovoLet, Actrapid Penfill, Apidra, Apidra (OptiClik), Apidra (OptiSet), Apidra (SoloStar), Fiasp, Fiasp PumpCart, Humalog, Humalog Junior KwikPen, Humalog KwikPen, Humalog Mix 25, Humalog Mix 25 Pen, Humalog Mix 50, Humalog Mix 50 Pen, Humalog Mix25 KwikPen, Humalog Mix50 KwikPen, Humalog Pen, Huminsulin Profil III KwikPen, Humulin M3, Humulin M3 KwikPen, Humulin Mix 30/70, Humulin NPH, Humulin NPH KwikPen, Humulin Regular, Insulatard, Insulatard FlexPen, Insulatard InnoLet, Insulatard NovoLet, Insulatard Penfill, Insulin HOE21 PH U 400, Insulin aspart Sanofi, Insulin lispro Sanofi, Insuman Basal, Insuman Basal OptiSet, Insuman Basal SoloStar, Insuman Comb 25, Insuman Comb 25 OptiSet, Insuman Comb 25 Optiset, Insuman Comb 25 SoloStar, Insuman Implantable, Insuman Infusat, Insuman Rapid, Insuman Rapid OptiSet, Insuman Rapid SoloStar, Lantus, Lantus (OptiClik), Lantus (OptiSet), Lantus (SoloStar), Levemir, Levemir (FlexPen), Levemir (InnoLet), Mixtard 10 NovoLet, Mixtard 10 Penfill, Mixtard 20 NovoLet, Mixtard 20 Penfill, Mixtard 30, Mixtard 30 NovoLet, Mixtard 30 Penfill, Mixtard 30/70 Innolet, Mixtard 40 NovoLet, Mixtard 40 Penfill, Mixtard 50 NovoLet, Mixtard 50 Penfill, NovoMix 30 FlexPen, NovoMix 30 Penfill, NovoRapid, NovoRapid FlexPen, NovoRapid Innolet, NovoRapid NovoLet, NovoRapid Penfill, NovoRapid PumpCart, Semglee, Suliqua, Toujeo DoubleStar, Toujeo SoloStar, Tresiba, Xultophy
ATC-Koder

A10AB01, A10AB04, A10AB05, A10AB06, A10AC01, A10AD01......

A10AB01, A10AB04, A10AB05, A10AB06, A10AC01, A10AD01, A10AD04, A10AD05, A10AE04, A10AE05, A10AE06, A10AE54, A10AE56
Substanser

insulin, insulin aspart (lösligt), insulin aspart prota......

insulin, insulin aspart (lösligt), insulin aspart protamin, insulin degludek, insulin detemir, insulin från svin, insulin glargin, insulin glulisin, insulin humant, insulin humant (lösligt), insulin humant isofan, insulin lispro, insulin lispro (lösligt), insulin lispro protamin, insulin, aspart, zinkinsulin från svin (amorft), zinkinsulin från svin (kristallint), zinkinsulin humant (amorft), zinkinsulin humant (kristallint)
Bedömning

Väl inställd insulinbehandling, om möjligt redan före konceptionen, är viktigt för att minska de risker som är förknippade med diabetes under graviditet. Det är även viktigt att dessa graviditeter sköts av specialist. Barn till kvinnor med diabetes (framförallt typ 1) löper en klart ökad risk för missbildningar, men insulin i sig saknar teratogen effekt.

Väl inställd insulinbehandling, om möjligt redan före konceptionen, är viktigt för att minska de risker som är förknippade med diabetes under graviditet. Det är även viktigt att dessa graviditeter sköts av specialist. Barn till kvinnor med diabetes (framförallt typ 1) löper en klart ökad risk för missbildningar, men insulin i sig saknar teratogen effekt.
Bakgrund

Maternell diabetes typ 1 är förenat med en ökad risk för missbildning hos barnet och därigenom kommer användning av insulin statistiskt att korrelera med en ökad frekvens missbildningar. Övergången av insulin över placenta är ringa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 7127 barn födda av kvinnor som rapporterat användning av insulin eller insulinanaloger i tidig graviditet. Av barnen hade 282 en missbildningsdiagnos och missbildningsfrekvensen uppgick till 4,0%, det vill säga klar ökning över den vanliga frekvensen (2,1%). Mest markant är en ökning av förekomsten av hjärtfel (155 observerade mot 50 förväntade) samt av hypospadi (33 observerade mot 17-18 förväntade). Som framhållits ovan är det diabetesen, inte insulinet......

Maternell diabetes typ 1 är förenat med en ökad risk för missbildning hos barnet och därigenom kommer användning av insulin statistiskt att korrelera med en ökad frekvens missbildningar. Övergången av insulin över placenta är ringa. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 7127 barn födda av kvinnor som rapporterat användning av insulin eller insulinanaloger i tidig graviditet. Av barnen hade 282 en missbildningsdiagnos och missbildningsfrekvensen uppgick till 4,0%, det vill säga klar ökning över den vanliga frekvensen (2,1%). Mest markant är en ökning av förekomsten av hjärtfel (155 observerade mot 50 förväntade) samt av hypospadi (33 observerade mot 17-18 förväntade). Som framhållits ovan är det diabetesen, inte insulinet i sig, som orsakar missbildningar. Istället finns det i litteraturen hållpunkter för att en god inställning av diabetes före och tidigt i graviditeten kan minska risken för missbildning hos barnet. Vid diabetes typ 2 är risken för fosterskador mindre än vid typ 1.  Barn till kvinnor som använt insulin under graviditet (d.v.s mödrar med diabetes, till största delen av typ 1) löpte också ökad risk att födas för tidigt (23% mot 6,1% förväntat), och att dö före förlossning eller under första levnadsveckan (1,4% mot 0,5% förväntat). Återigen skall det framhållas att en väl inställd insulinbehandling kan minska riskerna. Det finns inget som tyder på att insulinanaloger skulle ha annan påverkan på fostret än humaninsulin. Som nämnts, är det centrala att kvinnans diabetes är så väl behandlad som möjligt.
Referenser
  1. Aberg A, Westbom L, Källén B et al. Congenital malformations among infants whose mothers had gestational diabetes or preexisting diabetes. Early Hum Dev 2001;61:85-95.
  2. Greene MF, Hare JW, Cloherty JP et al. First-trimester hemoglobin A1 and risk for major malformation and spontaneous abortion in diabetic pregnancy. Teratology 1989;39:225-31.
  3. Steel JM, Johnstone FD, Hepburn DA et al. Can prepregnancy care of diabetic women reduce the risk of abnormal babies? BMJ 1990;301:1070-4.
  4. Wang H, Wender-Ozegowska E, Garne E, Morgan M, Loane M, Morris JK et al. Insulin analogues use in pregnancy among women with pregestational diabetes mellitus and risk of congenital anomaly: a retrospective population-based cohort study. BMJ Open. 2018;8:e014972.
  5. Toledano Y, Hadar E, Hod M. Safety of insulin analogues as compared with human insulin in pregnancy. Expert Opin Drug Saf. 2016;15:963-73.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 6/8/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

Fasstexter
För patienter och allmänhet