Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Novastan

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Argatroban

Argatroban

Klass: 2

Produkter

Novastan

Novastan
ATC-Koder

B01AE03

B01AE03
Substanser

argatroban, argatrobanmonohydrat

argatroban, argatrobanmonohydrat
Bedömning

Erfarenhet av argatrobananvändning under graviditet saknas till stor del. En eventuell fosterskadande effekt av argatroban kan därför inte säkert bedömas. Behandling skall ske med försiktighet och endast på strikt indikation av specialist med förtrogenhet av sådan användning. Speciellt motiverar risken för blödningskomplikationer försiktighet i slutet av graviditeten. Om exponering skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro, men en riktad ultraljudsundersökning kan dock vara motiverad.

Erfarenhet av argatrobananvändning under graviditet saknas till stor del. En eventuell fosterskadande effekt av argatroban kan därför inte säkert bedömas. Behandling skall ske med försiktighet och endast på strikt indikation av specialist med förtrogenhet av sådan användning. Speciellt motiverar risken för blödningskomplikationer försiktighet i slutet av graviditeten. Om exponering skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro, men en riktad ultraljudsundersökning kan dock vara motiverad.
Bakgrund

Argatroban är en direkt trombinhämmare. Det är inte troligt att preparatet skulle ha en fosterskadande effekt men behandling innebär en blödningsrisk. Det finns enstaka fallrapporter [1-3], men inga epidemiologiska data om användning under graviditet är publicerade.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Argatroban är en direkt trombinhämmare. Det är inte troligt att preparatet skulle ha en fosterskadande effekt men behandling innebär en blödningsrisk. Det finns enstaka fallrapporter [1-3], men inga epidemiologiska data om användning under graviditet är publicerade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Taniguchi S, Fukuda I, Minakawa M, Watanabe K, Daitoku K, Suzuki Y. Emergency pulmonary embolectomy during the second trimester of pregnancy: report of a case. Surg Today. 2008;38:59-61.
  2. Young SK, Al-Mondhiry HA, Vaida SJ, Ambrose A, Botti JJ. Successful use of argatroban during the third trimester of pregnancy: case report and review of the literature. Pharmacotherapy. 2008;28:1531-6.
  3. Tanimura K, Ebina Y, Sonoyama A, Morita H, Miyata S, Yamada H. Argatroban therapy for heparin-induced thrombocytopenia during pregnancy in a woman with hereditary antithrombin deficiency. J Obstet Gynaecol Res. 2012;38(4):749-52.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 7/25/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

Fasstexter
För patienter och allmänhet