Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Norvir

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Ritonavir

Ritonavir

Klass: 2

Produkter

Kaletra, Lopinavir/Ritonavir Accord, Lopinavir/Ritonavi......

Kaletra, Lopinavir/Ritonavir Accord, Lopinavir/Ritonavir Mylan, Norvir, Ritonavir Accord, Ritonavir Mylan, Viekirax
ATC-Koder

J05AE03, J05AP53, J05AR10

J05AE03, J05AP53, J05AR10
Substanser

ritonavir

ritonavir
Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Ritonavir kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Ritonavir kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.
Bakgrund

Indikationen för ritonavir och kombinationen med lopinavir är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för transplacentär smitta. Ritonavir ingår också i ett kombinationspreparat tillsammans med ombitasvir och paritaprevir, för behandling av kronisk hepatit C.

Det finns begränsat med data över risken för fosterskada efter ritonavirbehandling. I övervakningsregistret Antiretroviral Pregnancy Registry, har dock ingen ökad frekvens missbildningar påvisats, då mer än 1 500 kvinnor som använt kombinationen ritonavir/lopinavir i första trimestern följts upp. För kombinationen med ombitasvir/paritaprevir saknas erfarenhet av behandling under graviditet men ombitasvir och paritaprevir har visat negativ fosterpåverkan i djurförsök.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 146 barn vars mödrar uppgivit användning av ritonavir eller kombinationen med lopinavir i t......

Indikationen för ritonavir och kombinationen med lopinavir är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för transplacentär smitta. Ritonavir ingår också i ett kombinationspreparat tillsammans med ombitasvir och paritaprevir, för behandling av kronisk hepatit C. Det finns begränsat med data över risken för fosterskada efter ritonavirbehandling. I övervakningsregistret Antiretroviral Pregnancy Registry, har dock ingen ökad frekvens missbildningar påvisats, då mer än 1 500 kvinnor som använt kombinationen ritonavir/lopinavir i första trimestern följts upp. För kombinationen med ombitasvir/paritaprevir saknas erfarenhet av behandling under graviditet men ombitasvir och paritaprevir har visat negativ fosterpåverkan i djurförsök. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 146 barn vars mödrar uppgivit användning av ritonavir eller kombinationen med lopinavir i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos (3 förväntade). Bland barnen var 28 exponerade för läkemedel som innehöll enbart ritonavir.
Referenser
  1. The Antiretroviral Pregnancy Registry. Interim report 1 January 1989 through 31 July 2019. The Antiretroviral Pregnancy Registry [www]. [updated 2019-07-31, cited 2020-04-03].
  2. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18.
  3. Roberts SS, Martinez M, Covington DL, Rode RA, Pasley MV, Woodward WC. Lopinavir/ritonavir in pregnancy. J Acquir Immune Defic Syndr. 2009;51:456-61.
  4. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 4/3/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
Se även
Läs mer
För patienter och allmänhet