Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Norspan

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Buprenorfin

Buprenorfin

Klass: 2

Produkter

Bunalict, Buprefarm, Bupremyl, Buprenorfin Actavis, Bup......

Bunalict, Buprefarm, Bupremyl, Buprenorfin Actavis, Buprenorfin Evolan, Buprenorphine 2care4, Buprenorphine Bluefish, Buprenorphine Ethypharm, Buprenorphine G.L. Pharma, Buprenorphine Glenmark, Buprenorphine Orifarm, Buprenorphine STADA, Buprenorphine Sandoz, Buprenorphine Teva, Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma, Buprenorphine/Naloxone Mylan, Buvidal, Espranor, Norspan, Sixmo, Sublocade, Suboxone, Subutex, Temgesic, Transtec, Zubsolv
ATC-Koder

N02AE01, N07BC01, N07BC51

N02AE01, N07BC01, N07BC51
Substanser

buprenorfin, buprenorfinhydroklorid

buprenorfin, buprenorfinhydroklorid
Bedömning

Underhållsbehandling med buprenorfin till kvinnor med opioidberoende bör fortsätta under hela graviditeten. Behandlingen förbättrar förhållandena för fostret genom att riskbeteende hos kvinnorna undviks. Vid övriga diagnoser bör buprenorfin, om möjligt, inte användas under graviditeten.

Det finns ingen säkerställd ökad risk för fosterskador vid behandling med opioider i tidig graviditet. En eventuell riskökning är inte heller så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt buprenorfin i tidig graviditet. Vid längre tids behandling under senare delen av graviditeten är det vanligt med abstinenssymptom hos de nyfödda barnen. Ges opioider i anslutning till förlossningen, finns risk för andningsdepression hos barnet. Ansvarig barnläkare bör informeras.

Underhållsbehandling med buprenorfin till kvinnor med opioidberoende bör fortsätta under hela graviditeten. Behandlingen förbättrar förhållandena för fostret genom att riskbeteende hos kvinnorna undviks. Vid övriga diagnoser bör buprenorfin, om möjligt, inte användas under graviditeten. Det finns ingen säkerställd ökad risk för fosterskador vid behandling med opioider i tidig graviditet. En eventuell riskökning är inte heller så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt buprenorfin i tidig graviditet. Vid längre tids behandling under senare delen av graviditeten är det vanligt med abstinenssymptom hos de nyfödda barnen. Ges opioider i anslutning till förlossningen, finns risk för andningsdepression hos barnet. Ansvarig barnläkare bör informeras.
Bakgrund

Gemensamt för opioider
Det finns i litteraturen inga säkra hållpunkter för att opioider skulle vara fosterskadande, men ännu kan en sådan effekt inte helt uteslutas [1-4]. I det svenska Medicinska Födelseregistret finns 9 051 barn vars mödrar uppgivit någon form av opioidanvändning i tidig grav......

# Gemensamt för opioider Det finns i litteraturen inga säkra hållpunkter för att opioider skulle vara fosterskadande, men ännu kan en sådan effekt inte helt uteslutas [1-4]. I det svenska Medicinska Födelseregistret finns 9 051 barn vars mödrar uppgivit någon form av opioidanvändning i tidig graviditet. Andelen barn som hade någon missbildningsdiagnos var i stort sett normal – 205 barn (2,3%) mot 187 förväntade (2,1%). Sju barn mot tre förväntade hade någon extremitetsmissbildning, och fem barn mot två förväntade hade någon neuralrörsdefekt – båda frekvenserna var något förhöjda, men fynden kan dock mycket väl bero på slumpen. Ingen annan speciell typ av missbildning föreföll överrepresenterad. Dock skall det noteras att hela 870 barn (9,6%, mot 6,2% förväntade) var födda för tidigt, och 283 (3,1% mot 2,7% förväntade) var små för tiden vid födelsen. Andelen barn med låg Apgarpoäng var dock i stort sett normal (1,6% mot 1,4% förväntat). Analgetika av morfintyp kan förorsaka neonatal andningsdepression. Under tiden närmast före väntad förlossning bör dessa preparat ges endast på strikt indikation och endast sedan moderns behov vägts mot riskerna för barnet. Vid långvarigt bruk under graviditet är det vanligt med neonatal abstinens [5-9]. När det gäller eventuella risker för barnets utveckling på lång sikt, finns endast ett fåtal systematiska studier publicerade och det är därför svårt att uttala sig om en eventuell risk [10]. # Specifikt om buprenorfin Buprenorfin används dels som analgetikum, dels vid behandling av opioidberoende. Det finns inga hållpunkter för någon teratogen effekt vid användning i tidig graviditet. I födelseregistret finns det 285 barn vars mödrar rapporterat användning av buprenorfin. Tio av barnen hade någon missbildningsdiagnos mot fyra förväntade. Ett av barnen hade ventrikelseptumdefekt, ett hypospadi, ett en fotdeformitet, ett en stenos av lungartären, och ett barn hade en gomspalt. Ett barn var dödfött, men inget dog i neonatalperioden. Andelen för tidigt födda, lågviktiga och barn som var lätta för tiden, var något, men inte anmärkningsvärt förhöjd. Det är tänkbart att graviditetsutfallet är påverkat av en del kvinnor som använt buprenorfin kan ha haft ett blandberoende och intagit även andra substanser. Det fanns mödrar till elva barn som rapporterade användning av heroin under graviditeten – ett barn hade pes equinovarus. Behandling av opioidberoende med buprenorfin under graviditeten bör fortgå utan utsättningsförsök. Studier och klinisk erfarenhet har visat att behandlingen indirekt förbättrar förhållandena för fostret genom att riskbeteende undviks och då följsamheten till antenatal vård ökar [11,12]. Indikationer finns på att buprenorfin orsakar mindre problem med neonatal abstinens än metadon vid behandling av opioidberoende [5-7]. Behandling av smärta med buprenorfin bör, om möjligt, undvikas under graviditeten. Buprenorfinpreparatet Sublocade som administreras subkutant innehåller lösningsmedlet NMP (N-methyl-2-pyrrolidone) vars eventuella påverkan på fostret är ofullständigt känd [13,14]. Det finns dock knappast anledning till oro om exponering har skett i tidig graviditet. Sublocade bör dock inte ges till gravida om andra behandlingsalternativ är tillräckliga. (Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen opioider är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för buprenorfin var aktuella 2016-03-15).
Referenser
 1. Broussard CS, Rasmussen SA, Reefhuis J, Friedman JM, Jann MW, Riehle-Colarusso T, et al. Maternal treatment with opioid analgesics and risk for birth defects. Am J Obstet 2011;204:314.
 2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
 3. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of codeine on pregnancy outcome: results from a large population-based cohort study. Eur J Clin Pharmacol. 2011;67:1253-61.
 4. Wurst KE, Zedler BK, Joyce AR, Sasinowski M, Murrelle EL. A Swedish Population-based Study of Adverse Birth Outcomes among Pregnant Women Treated with Buprenorphine or Methadone: Preliminary Findings. Subst Abuse. 2016;10:89-97.
 5. Jones HE, Kaltenbach K, Heil SH, Stine SM, Coyle MG, Arria AM et al. Neonatal abstinence syndrome after methadone or buprenorphine exposure. N Engl J Med. 2010;363:2320-31.
 6. Kakko J, Heilig M, Sarman I. Buprenorphine and methadone treatment of opiate dependence during pregnancy: comparison of fetal growth and neonatal outcomes in two consecutive case series. Drug Alcohol Depend. 2008;96:69-78.
 7. Gaalema DE, Scott TL, Heil SH, Coyle MG, Kaltenbach K, Badger GJ et al. Differences in the profile of neonatal abstinence syndrome signs in methadone- versus buprenorphine-exposed neonates. Addiction. 2012;107 Suppl 1:53-62.
 8. Sharpe C, Kuschel C. Outcomes of infants born to mothers receiving methadone for pain management in pregnancy. Arch Dis Childh 2004;89:F33-F36.
 9. Finnegan LP. Pathophysiological and behavioural effects of the transplacental transfer of narcotic drugs to the foetuses and neonates of narcotic-dependent mothers. Bull Narc 1979;31:1-58.
 10. Bunikowski R, Grimmer I, Heiser A et al. Neurodevelopmental outcome after prenatal exposure to opiates. Eur J Pediatr 1998;157:724-30.
 11. Zedler BK, Mann AL, Kim MM, Amick HR, Joyce AR, Murrelle EL et al. Buprenorphine compared with methadone to treat pregnant women with opioid use disorder: a systematic review and meta-analysis of safety in the mother, fetus and child. Addiction. 2016 May 25
 12. Noormohammadi A, Forinash A, Yancey A, Crannage E, Campbell K, Shyken J. Buprenorphine Versus Methadone for Opioid Dependence in Pregnancy. Ann Pharmacother. 2016;50:666-72.
 13. Sublocade. Prescribing information. Citerad 2018-07-06. Tillgänglig från: http://indivior.com/wp-content/uploads/2018/03/2018_03_01-CLEAN-USPI-SUBLOCADE.pdf
 14. Jouyban A, Fakhree MA, Shayanfar A. Review of pharmaceutical applications of N-methyl-2-pyrrolidone. J Pharm Pharm Sci. 2010;13(4):524-35.
Författare

Karin Källén och Katarina Wide för Region Stockholm.

Karin Källén och Katarina Wide för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 7/6/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

Fasstexter
För patienter och allmänhet