Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Norprolac

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Kinagolid

Kinagolid

Klass: 2

Produkter

Norprolac

Norprolac
ATC-Koder

G02CB04

G02CB04
Substanser

kinagolid, kinagolidhydroklorid

kinagolid, kinagolidhydroklorid
Bedömning

Behandling med kinagolid är främst aktuellt före graviditet. Begränsad erfarenhet finns av exponering under pågående graviditet. Det finns dock inga hållpunkter för att detta skulle innebära någon ökad risk för missbildning och därmed skulle utgöra ett motiv för att avbryta graviditeten.

Behandling med kinagolid är främst aktuellt före graviditet. Begränsad erfarenhet finns av exponering under pågående graviditet. Det finns dock inga hållpunkter för att detta skulle innebära någon ökad risk för missbildning och därmed skulle utgöra ett motiv för att avbryta graviditeten.
Bakgrund

Graviditet i samband med kinagolid är främst aktuellt vid behandling av patienter med hyperprolaktinemi och därav orsakad infertilitet. Det finns ingen orsak att tro att risken för fosterskador skulle vara ökad vid graviditeter som uppstått efter kinagolidbehandling. Huruvida under graviditet pågående kinagolidbehandling kan innebära någon fosterskaderisk är oklart.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 227 barn vars mödrar rapporterat användning av kinagolid – tre barn hade någon missbildningsdiagnos (4-5 förväntade): två barn hade en ventrikelseptumdefekt och ett hade en lätt örondysplasi.

Graviditet i samband med kinagolid är främst aktuellt vid behandling av patienter med hyperprolaktinemi och därav orsakad infertilitet. Det finns ingen orsak att tro att risken för fosterskador skulle vara ökad vid graviditeter som uppstått efter kinagolidbehandling. Huruvida under graviditet pågående kinagolidbehandling kan innebära någon fosterskaderisk är oklart. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 227 barn vars mödrar rapporterat användning av kinagolid – tre barn hade någon missbildningsdiagnos (4-5 förväntade): två barn hade en ventrikelseptumdefekt och ett hade en lätt örondysplasi.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 8/2/2013
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet