Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Norpace CR

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Disopyramid

Disopyramid

Klass: 2

Produkter

Durbis, Durbis Retard, Isorythm L.P., Norpace CR, Ritmo......

Durbis, Durbis Retard, Isorythm L.P., Norpace CR, Ritmodan, Ritmodan Retard, Ritmoforine Retard, Rythmodan, Rythmodan 250 mg Long Action, Rythmodan 250 mg a Liberation Prolongee, Rythmodan Retard
ATC-Koder

C01BA03

C01BA03
Substanser

disopyramid, disopyramidfosfat

disopyramid, disopyramidfosfat
Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av disopyramid under graviditet och eventuella risker för fosterskador kan inte bedömas. Disopyramid under graviditet bör därför endast användas på strikt indikation. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Det finns ringa erfarenhet av disopyramid under graviditet och eventuella risker för fosterskador kan inte bedömas. Disopyramid under graviditet bör därför endast användas på strikt indikation. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Disopyridin används vid allvarliga ventriukulära takyarytmier. Inga epidemiologiska studier över användningen av substansen under graviditet har återfunnits i litteraturen. Fallrapporter och mindre studier har visat på att disopyramid kan inducera uteruskontraktioner främst i senare graviditet och viss försiktighet kan vara motiverad [1-3].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men två av dem var födda för tidigt.

Disopyridin används vid allvarliga ventriukulära takyarytmier. Inga epidemiologiska studier över användningen av substansen under graviditet har återfunnits i litteraturen. Fallrapporter och mindre studier har visat på att disopyramid kan inducera uteruskontraktioner främst i senare graviditet och viss försiktighet kan vara motiverad [1-3]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men två av dem var födda för tidigt.
Referenser
  1. Tadmor OP, Keren A, Rosenak D, Gal M, Shaia M, Hornstein E et al. The effect of disopyramide on uterine contractions during pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1990;162(2):482-6.
  2. Abbi M, Kriplani A, Singh B. Preterm labor and accidental hemorrhage after disopyramide therapy in pregnancy A case report. J Reprod Med. 1999;44(7):653-5.
  3. Leonard RF, Braun TE, Levy AM. Initiation of uterine contractions by disopyramide during pregnancy. N Engl J Med. 1978;299(2):84-5.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 4/14/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet