Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Normorix

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Amilorid

Amilorid

Klass: 2

Produkter

Amiloferm, Amiloferm mite, Amilorid HCL, Amilorid Mylan......

Amiloferm, Amiloferm mite, Amilorid HCL, Amilorid Mylan, Amiloride, Amiloride Hydrochloride, Midamor, Modamide, Moduretic, Moduretic mite, Normorix, Normorix mite, Sparkal, Sparkal mite
ATC-Koder

C03DB01, C03EA01

C03DB01, C03EA01
Substanser

amilorid, amiloridhydroklorid, vattenfri, amiloridhydro......

amilorid, amiloridhydroklorid, vattenfri, amiloridhydrokloriddihydrat
Bedömning

Erfarenheten av användning av amilorid under graviditet är begränsad vilket gör bedömningen osäker. Någon säkerställd fosterskadande effekt har dock inte framkommit. Den eventuella riskökningen är inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Antihypertensiva medel har rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet och bör användas med försiktighet under graviditetens andra hälft. Detta får dock inte hindra adekvat terapi av hypertoni och preeklampsi. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökning av den nyfödda.

Erfarenheten av användning av amilorid under graviditet är begränsad vilket gör bedömningen osäker. Någon säkerställd fosterskadande effekt har dock inte framkommit. Den eventuella riskökningen är inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. Antihypertensiva medel har rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet och bör användas med försiktighet under graviditetens andra hälft. Detta får dock inte hindra adekvat terapi av hypertoni och preeklampsi. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökning av den nyfödda.
Bakgrund

Gemensamt för diuretika
Generellt anses användning av diuretika i tidig graviditet inte öka risken för fosterskada [1,2]. Antihypertensiva medel har däremot rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet framför allt i form av hypotension, hypoglykemi och tillväxthämning [3,4]. Hypoglykemi och tillväxthämning kan dock även bero på att mamman har hypertoni eller preeklampsi. Många av dessa barn är underburna vilket också ökar risken för hypo......

# Gemensamt för diuretika Generellt anses användning av diuretika i tidig graviditet inte öka risken för fosterskada [1,2]. Antihypertensiva medel har däremot rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet framför allt i form av hypotension, hypoglykemi och tillväxthämning [3,4]. Hypoglykemi och tillväxthämning kan dock även bero på att mamman har hypertoni eller preeklampsi. Många av dessa barn är underburna vilket också ökar risken för hypotension och hypoglykemi. På basen av de publicerade rapporterna är det inte möjligt att skilja mellan biverkningar av medicineringen och effekten av grundsjukdomen. Tiazider, tiazidbesläktade diuretika och loop-diuretika kan passera över till fostret och ge elektrolytrubbningar [1,2]. Med tiazider och tiazidbesläktade diuretika har också trombocytopeni beskrivits [1,2]. **Data ur födelseregistret** I det svenska Medicinska födelseregistret finns totalt 669 barn vars mödrar rapporterat användning av diuretikum i tidig graviditet. Av dem hade 23 barn någon missbildning (3,5%) mot 14 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen är alltså klart förhöjd. Det är troligt att den förhöjda missbildningsfrekvensen, som framför allt utgörs av en ökad förekomst av hjärtfel, beror på mödrarnas underliggande tillstånd då en liknande ökning ses för andra antihypertensiva medel. Bland barnen hade 12 en hjärtfelsdiagnos (4-5 förväntade), fyra barn hade läppgomspalt eller gomspalt (1 förväntat), två barn hade cystnjurar, ett hade en syndromdiagnos, ett polydaktyli, ett Downs syndrom och två barn hade hypospadi. Övriga barn hade lindriga tillstånd. Hela 22 procent av barnen var för tidigt födda (mot 6,2% förväntat) och nio procent var lätta för tiden (mot 2,7% förväntat). Fem barn hade dött intrauterint (2 förväntade) och 18 av barnen (10 förväntade) hade låg Apgarpoäng 5 minuter efter födelsen. # Specifikt om amilorid Inga epidemiologiska data över användning av amilorid under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 15 barn vars mödrar uppgivit användning av amilorid i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos men tre av barnen var för tidigt födda (20% mot 6,2% förväntat). Kombinationspreparat med hydroklorotiazid hade använts av 151 kvinnor – två av barnen hade en ospecificerad missbildningsdiagnos. Vidare var 25 barn för tidigt födda (17% mot 6% förväntat) och 11 var lätta för tiden (7,3% mot 2,7% förväntat).
Referenser
  1. Reprotox. Micromedex [www]. [cited 2020-04-14].
  2. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  3. Lennestål R, Otterblad Olausson P, Källén B. Maternal use of antihypertensive drugs in early pregnancy and delivery outcome, notably the presence of congenital heart defects in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2009;65:615-25.
  4. Orbach H, Matok I, Gorodischer R, Sheiner E, Daniel S, Wiznitzer A et al. Hypertension and antihypertensive drugs in pregnancy and perinatal outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2013;208(4):301e1-6.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 4/14/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet
2 2
2 2

Hydroklortiazid

Hydroklortiazid

Klass: 2

Produkter

Accupro Comp, Actelsar HCT, Amiloferm, Amiloferm mite, ......

Accupro Comp, Actelsar HCT, Amiloferm, Amiloferm mite, Atacand Plus, Blopresid Comp, Blopress Comp, Candemox Comp, Candesarstad Comp, Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4, Candesartan/Hydrochlorothiazide Actavis, Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka, Candesartan/Hydrochlorothiazide Navamedic, Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion, Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA, Candesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Candexetil comp, CoAprovel, Corixil Comp, Cozaar Comp, Cozaar Comp Forte, Diovan Comp, Dynorm Plus, Enalapril Comp STADA, Enalapril Comp Sandoz, Enalapril comp ratiopharm, Enalapril/Hydrochlorothiazide 2care4, Enalapril/Hydrochlorothiazide Medical Valley, Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan, Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion, Enalapril/Hydrochlorothiazide Teva, Esidrex, Fortzaar Comp Forte, Forzaar Comp Forte, Hydrochlorothiazide Bluefish, Hydrochlorothiazide Orifarm, Hydrochlorothiazide Orion, Hydroklortiazid Ebb, Hydroklortiazid Evolan, Ifirmacombi, Inhibace Comp, Inhibace comp, Inibace comp, Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva, Irbesartan/Hydrochlorothiazide STADA, Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis, Karvezide, Kinzalkomb, Klomentan Comp, Lesamor, Linatil comp, Linatil comp mite, Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz, Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis, Lisinopril/Hydroklortiazid Copyfarm, Lisinopril/Hydroklortiazid STADA, Losamyl Comp, Losarstad Comp, Losartan/Hydrochlorothiazide Aurobindo, Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish, Losartan/Hydrochlorothiazide Krka, Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley, Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Losartan/Hydrochlorothiazide Teva, Losartan/Hydroklortiazid Actavis, Losartan/Hydroklortiazid Orifarm, Losartan/hydroklortiazid Jubilant, Losatrix Comp, Losatrix comp, Losazid Comp, Losazid Comp Forte, Marozid, MicardisPlus, Moduretic, Moduretic mite, Normorix, Normorix mite, Olmetec Plus, PritorPlus, Quinapril/Hydrochlorothiazid Orion, Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka, Ramipril/Hydroklortiazid 2care4, Ramipril/Hydroklortiazid Actavis, Ramipril/Hydroklortiazid Alternova, Ramipril/Hydroklortiazid Ebb, Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL, Ramipril/Hydroklortiazid Orifarm, Ratacand Plus, Renitec comp., Rocaval, Sparkal, Sparkal mite, Synerpril, Tanlozid, Tareg Comp, Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley, Teveten Comp, Tolucombi, Triatec comp, Triatec comp mite, Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4, Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, Valsartan/Hydrochlorothiazide Rivopharm, Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Valsartan/Hydrochlorothiazide Teva, Valsartan/Hydroklortiazid Ebb, Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant, Valsartore Comp, Valtsu comp, Vascace comp, Zestoretic
ATC-Koder

C03AA03, C03EA01, C09BA02, C09BA03, C09BA05, C09BA06......

C03AA03, C03EA01, C09BA02, C09BA03, C09BA05, C09BA06, C09BA08, C09DA01, C09DA02, C09DA03, C09DA04, C09DA06, C09DA07, C09DA08
Substanser

hydroklortiazid

hydroklortiazid
Bedömning

Erfarenheten av användning av hydroklortiazid under graviditet är begränsad vilket gör bedömningen osäker. Någon säkerställd fosterskadande effekt har dock inte framkommit. Den eventuella individuella riskökningen är inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Antihypertensiva medel har rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet och bör användas med försiktighet under graviditetens andra hälft. Detta får dock inte hindra adekvat terapi av hypertoni och preeklampsi. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökningen av den nyfödda.

Erfarenheten av användning av hydroklortiazid under graviditet är begränsad vilket gör bedömningen osäker. Någon säkerställd fosterskadande effekt har dock inte framkommit. Den eventuella individuella riskökningen är inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. Antihypertensiva medel har rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet och bör användas med försiktighet under graviditetens andra hälft. Detta får dock inte hindra adekvat terapi av hypertoni och preeklampsi. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökningen av den nyfödda.
Bakgrund

Gemensamt för diuretika
Generellt anses användning av diuretika i tidig graviditet inte öka risken för fosterskada [1,2]. Antihypertensiva medel har däremot rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet framför allt i form av hypotension, hypoglykemi och tillväxthämning [3,4]. Hypoglykemi och tillväxthämning kan dock även bero på att mamman har hypertoni eller preeklampsi. Många av dessa barn är underburna vilket också ökar risken för hypo......

# Gemensamt för diuretika Generellt anses användning av diuretika i tidig graviditet inte öka risken för fosterskada [1,2]. Antihypertensiva medel har däremot rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet framför allt i form av hypotension, hypoglykemi och tillväxthämning [3,4]. Hypoglykemi och tillväxthämning kan dock även bero på att mamman har hypertoni eller preeklampsi. Många av dessa barn är underburna vilket också ökar risken för hypotension och hypoglykemi. På basen av de publicerade rapporterna är det inte möjligt att skilja mellan biverkningar av medicineringen och effekten av grundsjukdomen. Tiazider, tiazidbesläktade diuretika och loop-diuretika kan passera över till fostret och ge elektrolytrubbningar [1,2]. Med tiazider och tiazidbesläktade diuretika har också trombocytopeni beskrivits [1,2]. **Data ur födelseregistret** I det svenska Medicinska födelseregistret finns totalt 669 barn vars mödrar rapporterat användning av diuretikum i tidig graviditet. Av dem hade 23 barn någon missbildning (3,5%) mot 14 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen är alltså klart förhöjd. Det är troligt att den förhöjda missbildningsfrekvensen, som framför allt utgörs av en ökad förekomst av hjärtfel, beror på mödrarnas underliggande tillstånd då en liknande ökning ses för andra antihypertensiva medel. Bland barnen hade 12 en hjärtfelsdiagnos (4-5 förväntade), fyra barn hade läppgomspalt eller gomspalt (1 förväntat), två barn hade cystnjurar, ett hade en syndromdiagnos, ett polydaktyli, ett Downs syndrom och två barn hade hypospadi. Övriga barn hade lindriga tillstånd. Hela 22 procent av barnen var för tidigt födda (mot 6,2% förväntat) och nio procent var lätta för tiden (mot 2,7% förväntat). Fem barn hade dött intrauterint (2 förväntade) och 18 av barnen (10 förväntade) hade låg Apgarpoäng 5 minuter efter födelsen. # Specifikt om hydroklortiazid Hydroklortiazid finns förutom i monopreparat även i kombination med ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonister. Mödrar till 255 barn rapporterade användning av något läkemedel, som innehåller hydroklortiazid, 191 av dem i kombinationspreparat. Sex barn hade någon missbildningsdiagnos mot 5-6 förväntade. Två barn hade ventrikelseptumdefekter (ett tillsammans med en förmaksseptumdefekt), ett barn hade Downs syndrom, ett barn hade hypospadi, och två barn hade icke specificerade missbildningar. Vidare var 43 barn för tidigt födda (17% mot förväntat 6,2%), 33 barn var lågviktiga (13% mot förväntat 4,4%), och 22 barn var lätta för tiden (8,6% mot förväntat 2,7%).
Referenser
  1. Reprotox. Micromedex [www]. [cited 2020-04-14].
  2. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  3. Lennestål R, Otterblad Olausson P, Källén B. Maternal use of antihypertensive drugs in early pregnancy and delivery outcome, notably the presence of congenital heart defects in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2009;65:615-25.
  4. Orbach H, Matok I, Gorodischer R, Sheiner E, Daniel S, Wiznitzer A et al. Hypertension and antihypertensive drugs in pregnancy and perinatal outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2013;208(4):301e1-6.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 4/14/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet