Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Norditropin SimpleXx

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Somatropin

Somatropin

Klass: 2

Produkter

Genotropin, Genotropin MiniQuick, Humatrope, Norditropi......

Genotropin, Genotropin MiniQuick, Humatrope, Norditropin NordiFlex, Norditropin SimpleXx, Norditropin Simplexx, NutropinAq, Omnitrope, Omnitrope (Omnitrope Pen), Omnitrope (SurePal), Saizen, Saizen click.easy, Zomacton
ATC-Koder

H01AC01

H01AC01
Substanser

somatropin

somatropin
Bedömning

Medicinsk användning av somatropin i tidig graviditet är inte kontraindicerat men i mitten av graviditeten bör preparatet smygas ut. Vid missbruk med höga doser tillväxthormon kan en ogynnsam effekt på fosterutvecklingen inte uteslutas. I sådana fall bör remittering ske till specialist för att ta ställning till graviditetens fortsatta handläggning.

Medicinsk användning av somatropin i tidig graviditet är inte kontraindicerat men i mitten av graviditeten bör preparatet smygas ut. Vid missbruk med höga doser tillväxthormon kan en ogynnsam effekt på fosterutvecklingen inte uteslutas. I sådana fall bör remittering ske till specialist för att ta ställning till graviditetens fortsatta handläggning.
Bakgrund

Medicinsk användning av somatropin sker som substitutionsbehandling vid hypofysär insuffiens. Det finns inga hållpunkter för att hormonet skulle kunna orsaka fosterskador. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 59 barn, vars mödrar rapporterat användning av somatropin. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Illegal användning som dopningspreparat, för att öka den fysiska prestationsförmågan har rapporterats. Sådant missbruk och användning av stora doser kan orsaka insulinresistens och försämrad glukostolerans. Det skulle kunna innebära en missbildningsrisk i tidig graviditet, även om sådana data saknas.

Medicinsk användning av somatropin sker som substitutionsbehandling vid hypofysär insuffiens. Det finns inga hållpunkter för att hormonet skulle kunna orsaka fosterskador. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 59 barn, vars mödrar rapporterat användning av somatropin. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Illegal användning som dopningspreparat, för att öka den fysiska prestationsförmågan har rapporterats. Sådant missbruk och användning av stora doser kan orsaka insulinresistens och försämrad glukostolerans. Det skulle kunna innebära en missbildningsrisk i tidig graviditet, även om sådana data saknas.
Referenser
  1. Sakai S, Wakasugi T, Yagi K, Ohnishi A, Ito N, Takeda Y et al. Successful pregnancy and delivery in a patient with adult GH deficiency: role of GH replacement therapy. Endocr J. 2011;58:65-8.
  2. Müller J, Starup J, Christiansen JS, Jørgensen JO, Juul A, Skakkebaek NE. Growth hormone treatment during pregnancy in a growth hormone-deficient woman. Eur J Endocrinol. 1995;132:727-9.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 8/5/2013
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet